Informacja z posiedzenia Rady Powiatowej DIR w Jeleniej Górze w Łomnicy w dniu 2017.04.05

Posiedzenie Rady Powiatowej nr 3/2017 prowadził Przewodniczący Rady Powiatowej Pan Mirosław Kaszkur.
Uczestniczyli w nim poza członkami Rady zaproszeni rolnicy, w tym sołtysi oraz goście, łącznie 32 osoby.

Porządek obrad:
1. Otwarcie i powitanie uczestników posiedzenia
2. Informacja przedstawicieli DOR AR i MR we Wrocławiu na najważniejsze aktualnie tematy dla rolników i dolnośląskiej wsi
Pan Michał Małek – m.in. Restrukturyzacja małych gospodarstw,
Działania inwestycyjne i premiowe
Pan Karol Sakowski – m.in. płatności bezpośrednie 2017, wnioski i problemy im towarzyszące, wnioski elektroniczne, tematy bieżące
3. Informacja Nest Banku O. Jelenia Góra nt. produktów bankowych dla rolników i wsi , Pan kierownik Tadeusz Ambruzd i Pani Ewelina Kaniecka doradca
4. Informacja firmy POLTOR nt. usługowego wapnowania w woj. opolskim.
Doświadczenia i wnioski w tym zakresie oraz nt. programu regeneracyjnego wapnowania na Górnym Śląsku, współwłaściciel firmy Pan Jarosław Kużmiński
5. Sprawy bieżące i organizacyjne
6. Życzenia Wielkanocne, degustacja tradycyjnych potraw wielkanocnych

Po otwarciu obrad i powitaniu uczestników posiedzenia Przewodniczący RP Pan M. Kaszkur zachęcił wszystkich zebranych do aktywnego uczestnictwa w posiedzeniu, gdyż bezpośredni kontakt z bardzo kompetentnymi gośćmi i wykładowcami może wyjaśnić wszystkie wątpliwości i problemy, a także pomóc w prowadzeniu gospodarstwa.
Z dużym zainteresowaniem spotkały się wystąpienia przedstawicieli DOR ARiMR we Wrocławiu Panów Karola Sakowskiego i Michała Małka. Poruszyli wszystkie najważniejsze aspekty związane z płatnościami bezpośrednimi 2017, wnioskami które są aktualnie składane i problemami z tym związanymi. Akcentowali wagę stopniowego przechodzenia na składanie wniosków drogą elektroniczną. Członkowie Rady i Rolnicy zwracali uwagę na potrzebę bardzo dobrego szkolenia doradców z powiatowych ośrodków doradztwa rolniczego, gdyż najczęściej oni pomagają rolnikom przy wypełnianiu wniosków i nie dopuszczają do błędów przy ich opracowywaniu. Omówiono także aktualne programy wdrażane przez Agencję, między innymi: młody rolnik, restrukturyzacja małych gospodarstw, wspieranie działalności pozarolniczej oraz wiele bieżących spraw. Przedstawiciele Oddziału Agencji podkreślali także potrzebę pełnego wykorzystania wszystkich środków oraz zachęcali zebranych i ich sąsiadów do bezpośrednich roboczych kontaktów z Odziałem Agencji podając dane kontaktowe.
Przedstawiciele Nest Banku Oddział Jelenia Góra omówili szeroką ofertę produktów bankowych dla rolnictwa i wsi tej nowej w Jeleniej Górze instytucji bankowej.
Ponieważ konkurencja w usługach bankowych dla rolnictwa nie jest jeszcze zbyt duża z zainteresowaniem wysłuchano nowej oferty, a wielu rolników w przerwie posiedzenia nawiązało kontakt indywidualny z przedstawicielami Banku.
Duże zainteresowanie wywołał kolejny temat, który zaprezentował Pan Jarosław Kuźmiński współwłaściciel firmy POLTOR z woj. Opolskiego, doświadczony praktyk w zakresie zakwaszenia gleb i wapnowania pól. Przedstawił swoje wieloletnie doświadczenia na te tematy wraz z zasadami nowoczesnego i skutecznego wapnowania. Firma POLTOR oferuje także kompleksowe usługi w zakresie wapnowania, również na terenie woj. dolnośląskiego. Podstawą skutecznego wapnowania jest idealnie rozdrobnione wapno i nowoczesny sprzęt do rozsiewu takiego nawozu. Uczestnicy spotkania otrzymali również interesujące materiały szkoleniowe.
Podsumowania dyskusji dokonał Prezes DIR Pan Leszek Grala, który szeroko poinformował o aktualnych problemach wsi i rolnictwa w pierwszych miesiącach 2017 roku na tle nowych uwarunkowań. Wskazał na niepewną sytuację w przyszłej wspólnej polityce rolnej po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Podkreślił, że tym bardziej teraz musimy w pełni wykorzystywać wszystkie dostępne środki pomocowe, nie stać nas by ze względu na źle wypełnione wnioski pieniądze wracały z powrotem do Brukseli.
Wskazał także na nowe zasady rozdysponowania gruntów przez ANR na zasadzie dzierżaw. Omówił również sytuację w obrocie ziemią po znanych decyzjach Ministerstwa Rolnictwa. Przypomniał o opiniowaniu przez Izby Rolnicze dzierżawy obwodów łowieckich, które ostatnio uzgadnialiśmy. Na zakończenie złożył zebranym rolnikom, sołtysom, zaproszonym gościom i członkom Rady Powiatowej życzenia radosnych świąt wielkanocnych, a także spokojne i udanej wiosny, która w tym roku nie jest zbyt łaskawa.
Do życzeń dołączył się przewodniczący RP Pan Mirosław Kaszkur, który zaprosił zebranych na tradycyjny, skromny poczęstunek wielkanocny składający się z regionalnych potraw, przygotowanych ze składników wyprodukowanych w naszych gospodarstwach.
Andrzej Kamiński

ZAPRASZAMY DO GALERII ZDJĘĆ

Słowa prezesa

Jak żyć Panie Premierze?...

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 3,7473 -0,03% [02:38]
 EUR / JPY 129,5820 +0,11% [02:38]
 EUR / PLN 4,2866 +0,01% [02:38]
 USD / JPY 111,8570 +0,09% [02:38]
 USD / PLN 3,6997 -0,02% [02:38]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Gawl, Florentyna