Zarząd wystąpił W Sprawie Redukcji Jeleniowatych Oraz Dzików

Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej na wniosek rolników i delegatów Izby Rolniczej z terenu Powiatu Kłodzkiego zwrócił się do Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu z prośbą o interwencję w Nadleśnictwach Jugów, Bystrzyca Kłodzka oraz Lądek – Zdrój polegającą na dokonaniu redukcji jeleniowatych oraz dzików, których stan jest obecnie stanowczo za wysoki i ze względu na brak odstrzałów stale wzrastający.

Na terenie Powiatu Kłodzkiego, z powodu wyrządzanych szkód przez w/w zwierzynę, rolnicy definitywnie zaniechali zasiewów kukurydzy na ziarno i suchego grochu. Zgłaszane są ostatnio przypadki zniszczenia soi w uprawach rolnych. Jedyną rośliną jaka pozostała w płodozmianie jest rzepak ozimy, który stanowi ok. 10 – 15 % wszystkich zasiewów, łącznie z użytkami zielonymi w rejonie Powiatu Kłodzkiego. Stanowi to idealną bazę żerową w okresie zimowym, przede wszystkim dla jeleniowatych. Rolnicy niejednokrotnie zgłaszają fakt żerowania tejże zwierzyny w ilości od 200 do 300 osobników. Wskutek tego odnotowują ogromne straty gospodarcze. W związku z powyższym prosimy o pilne potraktowanie tego problemu.

ODPOWIEDŹ NA PISMO

Słowa prezesa

Wiosna za pasem...

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 3,7894 -0,11% [00:58]
 EUR / JPY 126,1870 +0,01% [00:59]
 EUR / PLN 4,3006 +0,01% [00:59]
 USD / JPY 110,9430 +0,01% [00:58]
 USD / PLN 3,7800 +0,01% [00:58]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Stefan, Roch