Interwencja DIR Do Wiceministra Środowiska Na Działania Zarządu Okręgowego PZŁ We Wrocławiu

Dolnośląska Izba Rolnicza mając na względzie zrozumienie, z jakim Pan Andrzej Konieczny Podsekretarz Stanu Pełnomocnik Ministra Środowiska ds. Puszczy Białowieskiej podchodzi do zagadnienia szeroko pojętej współpracy dzierżawców oraz zarządców obwodów łowieckich z rolnikami zmierzającej do minimalizowania i ograniczania wszelkich sytuacji konfliktowych związanych z występowaniem szkód łowieckich, w piśmie odniosła się do sytuacji, jaka miała miejsce na terenie działania Zarządu Okręgowego PZŁ we Wrocławiu podczas tegorocznej procedury podpisywania umów dzierżawy obwodów łowieckich na kolejne 10 lat.

Naszą troskę i zaniepokojenie budzi procedura wydzierżawienia obwodów łowieckich nr 62 i 63 położonych w okolicach miejscowości Wińsko na terenie Powiatu Wołowskiego. Dotychczasowym dzierżawcą tych obwodów było Koło Łowieckie „Jeleń” z Wrocławia, które zostało ponownie wskazane przez ZO PZŁ we Wrocławiu do podpisania umów dzierżawy. Koło Łowieckie „Jeleń” ze względu na zupełny brak współpracy z okolicznymi rolnikami, ale również – w ocenie rolników – aroganckie podejście do właścicieli upraw, otrzymało negatywną opinię Dolnośląskiej Izby Rolniczej w kwestii przedłużenia umowy dzierżawy na kolejne dziesięć lat. Starosta Wołowski uwzględniając tą opinię oraz protesty rolników odstąpił od podpisania umowy z KŁ „Jeleń”. Podczas spotkań konsultacyjnych, jakie odbywały się na terenie powiatu, rolnicy wskazywali Koło Łowieckie „Daniel” z Wołowa, jako potencjalnego dzierżawcę w/w obwodów łowieckich. Koło to dzierżawi już na terenie Powiatu Wołowskiego obwód, a współpraca z okolicznymi właścicielami upraw układa się bardzo dobrze.

Zarząd Okręgowy PZŁ we Wrocławiu wobec takiej sytuacji wskazał Koło Łowieckie „Cyranka” ze Środy Śląskiej i Koło Łowieckie „Wieniec” z Wrocławia jako dzierżawców obwodów łowieckich nr 62 i 63. Ponieważ w trakcie procesu opiniowania oba koła również uzyskały negatywną opinię Dolnośląskiej Izby Rolniczej, będącą wynikiem szeroko zakrojonych konsultacji z miejscowymi właścicielami upraw, w/w obwody łowieckie przez trzy miesiące pozostawały bez dzierżawcy. Zarząd Okręgowy PZŁ we Wrocławiu mimo ogromnej presji ze strony rolników posiadających grunty rolne na terenie obwodów łowieckich nr 62 i 63 nie przedstawił propozycji nowego dzierżawcy. Ostatecznie Starosta Wołowski umowy dzierżawy przedmiotowych obwodów łowieckich podpisał 26 czerwca br. ponownie z Kołem Łowieckim „Jeleń” we Wrocławiu. Można powiedzieć, że historia zatoczyła koło, a rolnicy ponownie zostali skazani na łaskę dzierżawcy, z którym jak twierdzą, współpracować się nie da.

Słowa prezesa

Jak żyć Panie Premierze?...

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 3,7473 -0,03% [02:38]
 EUR / JPY 129,5820 +0,11% [02:38]
 EUR / PLN 4,2866 +0,01% [02:38]
 USD / JPY 111,8570 +0,09% [02:38]
 USD / PLN 3,6997 -0,02% [02:38]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Gawl, Florentyna