Rada Powiatowa DIR w Jeleniej Górze obradowała w dniu 14.12.2017r. w Łomnicy na temat sprzedaży żywności przez rolników. Wśród gości Prezes Leszek Grala

Rolniczy handel detaliczny był wiodącym tematem posiedzenia RP DIR w Jeleniej Górze, w dniu 14.12.2017r. Przewodniczył Mirosław Kaszkur, w posiedzeniu uczestniczyli członkowie RP, zaproszeni rolnicy i sołtysi z terenu powiatu jeleniogórskiego oraz zaproszeni goście. Miejscem spotkania było gospodarstwo rolne państwa Janiny i Wiktora Zimmer, w którym od kilku lat z powodzeniem funkcjonuje rolniczy handel detaliczny produktami wytworzonymi w gospodarstwie i własnym przetwórstwie gastronomicznym (mięso wołowe, jaja, produkty garmażeryjne) oraz produktami z sąsiednich gospodarstw np. serkami i innymi wyrobami nabiałowymi, a także dużą ofertą produktów zdrowej żywności i ekologicznych.

Wykładowcami wiodącego tematu byli:
– Pani Mariola Gołąb kierownik Powiatowego Zespołu Doradców DODR w Jeleniej Górze,
– lekarze weterynarii Adam Miszczak i Justyna Papaj, inspektorzy Powiatowego Inspektoratu Weterynaryjnego w Jeleniej Górze, który również nadzoruje rolniczy handel detaliczny artykułami pochodzenia zwierzęcego.

Wystąpienia przybliżyły podstawowe zasady i wymogi obowiązujące przy sprzedaży żywności przez rolników w ramach rolniczego handlu detalicznego. W trakcie wystąpień goście odpowiadali na liczne szczegółowe pytania. Posługiwali się też przykładami z terenu naszego powiatu, w tym np. dobrze układającą się współpracą z gospodarstwem i sklepem państwa Zimmer. Inspektorzy weterynarii w sposób praktyczny wyjaśnili na czym polegają aktualne wymogi weterynaryjne wynikające z najnowszych przepisów UE i krajowych. Takie wymogi występowały zawsze wszędzie tam gdzie chodzi o zdrowie konsumenta. W dyskusji zgadzano się, że czystość i porządek, to także podstawowy wymóg utrzymania stałych klientów i pozyskiwania nowych. W podsumowaniu inspektorzy weterynarii zobowiązali się do pomocy w każdym przypadku uruchamiania nowej działalności handlowej. Przyjadą do każdego gospodarstwa i na miejscu praktycznie i życzliwie wyjaśnią wszystkie szczegółowe problemy.

W kolejnym wystąpieniu Prezes Zarządu DIR Leszek Grala przekazał zebranym szeroką informację nt. aktualnej sytuacji w rolnictwie i na wsi, sytuacji ekonomicznej rolników w kończącym się trudnym roku 2017 oraz perspektyw pomocowych w najbliższych latach. Odpowiadał na pytania w tym zakresie oraz poruszył problemy występujące aktualnie przy obrocie ziemią po wprowadzonych niedawno bardzo dyskusyjnych zmianach przepisów w tym zakresie.

Prezes Leszek Grala przekazał uczestnikom spotkania słowa podziękowania za aktywną działalność samorządową i nowe pomysły w działalności Rady Powiatowej.

Na zakończenie swojego wystąpienia złożył wszystkim najlepsze życzenia świąteczne i noworoczne.

W kolejnym punkcie posiedzenia Przewodniczący RP Mirosław Kaszkur omówił przygotowane propozycje planu pracy RP na 2018 rok. Zachęcił zebranych do zgłaszania własnych propozycji. Propozycje zgłoszone przez Przewodniczącego RP zostały przyjęte do realizacji, a dodatkowo zgłoszono 3 kolejne tematy:

Wszystkie propozycje przyjęto do realizacji.

Spotkanie zakończyło się tradycyjnym łamaniem opłatkiem, składaniem życzeń świątecznych i noworocznych oraz posiłkiem wigilijnym składającym się z tradycyjnych potraw w większości wyprodukowanych w gospodarstwie państwa Zimmer.

Sporządził:
Andrzej Kamiński

Słowa prezesa

Jak żyć Panie Premierze?...

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 3,7473 -0,03% [02:38]
 EUR / JPY 129,5820 +0,11% [02:38]
 EUR / PLN 4,2866 +0,01% [02:38]
 USD / JPY 111,8570 +0,09% [02:38]
 USD / PLN 3,6997 -0,02% [02:38]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Gawl, Florentyna