Minister rozważa wydłużenie terminów stosowania nawozów

Wielkopolska Izba Rolnicza, realizując wniosek XI Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej V Kadencji, zwróciła się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośbą o rozważenie zmiany regulacji przepisów dotyczących stosowania nawozów naturalnych, w szczególności terminów.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w piśmie z dnia 20 grudnia 2017 r. odpowiedział, że w związku z panującymi warunkami atmosferycznymi, co wpływa na możliwość jesiennego zagospodarowania nawozów naturalnych, zwrócił się do MŚ z zapytaniem o możliwość regulacji w projektowanym rozporządzeniu, w razie wystąpienia nadzwyczajnych warunków pogodowych, stosowania nawozów w terminach innych niż te wskazane w załączniku do projektowanego rozporządzenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaproponował wprowadzenie regulacji umożliwiających późniejsze stosowanie nawozów w terminach innych niż terminy wskazane w załączniku do rozporządzenia.

Jednak zapisy projektowanego rozporządzenia są wynikiem wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego – Dyrektywa 91/676/EWG z dnia 20.112014 r w sprawie C-356/13, gdzie kwestia zbyt długich terminów stosowania nawozów była jednym z zarzutów Komisji Europejskiej.

Źródło: wir.org.pl

Słowa prezesa

Jak żyć Panie Premierze?...

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 3,7968 +0,00% [21:59]
 EUR / JPY 128,5070 +0,00% [21:59]
 EUR / PLN 4,2870 +0,00% [21:59]
 USD / JPY 112,6180 +0,00% [21:59]
 USD / PLN 3,7563 +0,00% [21:59]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Wiesław, Leokadia