Kolejne posiedzenie Zespołu d/s terenów górskich i podgórskich przy DIR

 

W dniu 8 lutego 2018 r. w Zagórzu Śl. gm. Walim w powiecie wałbrzyskim obradował na swoim drugim posiedzeniu zespół DIR d/s. terenów górskich i podgórskich. W obradach uczestniczyli członkowie zespołu, delegaci do Rad Powiatowych, rolnicy i liczni zaproszeni goście. Zarząd DIR reprezentowali: Prezes Leszek Grala oraz Franciszek Baranowski i Waldemar Jankowski, a także Dyrektor Urszula Solińska–Marek. Wśród zaproszonych gości obecni byli m.in. Wójt Gminy Walim Adam Hausmann, pełnomocnik Prezydenta Wałbrzycha d/s Strategii Sudety 2030 Maciej Augustynowicz, przedstawiciel DŚ Urzędu Marszałkowskiego Dyrektor Paweł Czyszczoń. Obradom przewodniczył przewodniczący Zespołu Paweł Mazur, który na wstępie nawiązał do pierwszego posiedzenia w Starej Białce gdzie zostały przyjęte główne kierunki działalności zespołu, które będą konkretyzowane na jego kolejnych posiedzeniach. W ożywionej i merytorycznej dyskusji głos zabrało 14 mówców.

W dniu 8 lutego 2018 r. w Zagórzu Śl. gm. Walim w powiecie wałbrzyskim obradował na swoim drugim posiedzeniu zespół DIR d/s. terenów górskich i podgórskich. W obradach uczestniczyli członkowie zespołu, delegaci do Rad Powiatowych, rolnicy i liczni zaproszeni goście. Zarząd DIR reprezentowali: Prezes Leszek Grala oraz Franciszek Baranowski i Waldemar Jankowski, a także Dyrektor Urszula Solińska–Marek. Wśród zaproszonych gości obecni byli m.in. Wójt Gminy Walim Adam Hausmann, pełnomocnik Prezydenta Wałbrzycha d/s Strategii Sudety 2030 Maciej Augustynowicz, przedstawiciel DŚ Urzędu Marszałkowskiego Dyrektor Paweł CzyszczońObradom przewodniczył przewodniczący Zespołu Paweł Mazur, który na wstępie nawiązał do pierwszego posiedzenia w Starej Białce gdzie zostały przyjęte główne kierunki działalności zespołu, które będą konkretyzowane na jego kolejnych posiedzeniach. W ożywionej i merytorycznej dyskusji głos zabrało 14 mówców.

Prezes Leszek Grala podtrzymał i rozwinął projekt omówiony przez siebie już w Starej Białce na temat przygotowania i zorganizowania konferencji rolnictwa ziem górskich Sudetów. Zespół górski powinien współprzygotować założenia i koncepcję tej konferencji. Podkreślił także, że Dolnośląska Izba Rolnicza wystąpi do Prezydenta Wałbrzycha Pana Szełemeja, inicjatora i koordynatora Strategii Sudety 2030, z propozycją uczestnictwa DIR w pracach gremiów przygotowujących Strategię w zakresie rolnictwa i wsi. Pełnomocnik Prezydenta zadeklarował swoje poparcie dla tej propozycji. Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego zaprosił DIR do aktywnego uczestnictwa w konsultacjach przy powstającej aktualnie strategii rozwoju Dolnego Śląska do roku 2030.

Członkowie zespołu i uczestnicy posiedzenie zdecydowanie poparli projekt zorganizowania konferencji rolnictwa górskiego Sudetów oraz uczestnictwa DIR przy tworzeniu i realizacji wszelkich projektów i programów związanych z wsią i rolnictwem na wszystkich poziomach samorządowych i administracji wojewódzkiej.

Opracował: Andrzej Kamiński

Słowa prezesa

Wiosna za pasem...

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 3,5138 +1,06% [22:38]
 EUR / JPY 132,6980 +0,25% [22:38]
 EUR / PLN 4,1979 +0,74% [22:38]
 USD / JPY 108,7050 +0,87% [22:38]
 USD / PLN 3,4379 +1,36% [22:38]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Jerzy, Wojciech, Idzi