V Forum Rolnicze Dolnośląskiej Izby Rolniczej 15 marca 2018 r.

V Forum Rolnicze rozpoczęło się wręczeniem odznaczeń przyznanych przez Kapitułę Odznaczeń DIR osobom zasłużonym dla samorządu rolniczego. Złoty medal otrzymał rolnik, pan Roman Solarz z powiatu oleśnickiego, medale srebrne otrzymali rolnicy: Franciszek Dmytruk z powiatu ząbkowickiego, Franciszek Osip, Henryk Kopeć i Mariusz Folwarków z powiatu bolesławieckiego, Piotr Konopacki, Tomasz Krawczyk i Henryk Wydra z powiatu lwóweckiego.
W dalszej części Forum swoje wystąpienie zaprezentowali przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w osobach jej Dyrektora Mirosława Kuleszy i Naczelnika Karola Stachowskiego. Panowie podkreślili, że wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich za 2018 r. oraz tegorocznych płatności obszarowych finansowanych z budżetu PROW składa się wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. Należy to zrobić od 15 marca do 15 maja 2018 r. Rolnicy, którzy złożą wnioski po tym terminie, ale nie później niż do 11 czerwca br., będą mieli obniżone należne im płatności o 1 proc. za każdy roboczy dzień opóźnienia. Zmiany do już złożonego wniosku można składać bez żadnych sankcji finansowych do 1 czerwca. Rolnicy prowadzący małe gospodarstwa mogli do 14 marca złożyć oświadczenia o braku zmian we wniosku o przyznanie płatności za 2018 rok w porównaniu z tym złożonym w ubiegłym roku. Złożenie takiego oświadczenia było równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie tegorocznych dopłat bezpośrednich. Skorzystało z tego nieco ponad 424 tys. rolników. Nie jest to liczba ostateczna, ponieważ część rolników wysłała oświadczenia pocztą i minie trochę czasu zanim trafią one do ARiMR. Kto nie zdążył złożyć oświadczenia do 14 marca, a chce otrzymać należne mu dopłaty, musi wypełnić wniosek o przyznanie dopłat za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. Przedstawiciele ARiMR omówili również tryby składania wniosków, tj. tryb uproszczony i tryb pełny oraz przekazali informację dotyczącą składania wniosku w wersji papierowej.
Następnym prelegentem Forum był prof. dr hab. Walenty Poczta, który poprowadził wykład, którego tematem była: „Sytuacja strukturalna, produkcyjna i ekonomiczna rolnictwa polskiego – stan i wyzwania”. Głównymi tezami wykładu były następujące zagadnienia:
funkcje rolnictwa a wyzwania rozwojowe,
nowy paradygmat rozwoju rolnictwa w XXI wieku,
wyzwania rozwojowe a wspólna polityka rolna (WPR),
transfery finansowe wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej,
sytuacja strukturalna gospodarstw rolnych i relacje czynników produkcji i intensywność wytwarzania,
jednolity Rynek Europejski: ceny i relacje cenowe oraz eksport,
produkcja, dochody i produktywność,
wspólna polityka rolna po 2020 r.,
Prof. dr hab. Walenty Poczta swój wykład zakończył wnioskami, które mają przyczynić się do wzrostu produkcji żywności i rozwoju społeczno – gospodarczego:
wzrost skali wytwarzania w rolnictwie (wykształcenie się relatywnie licznej, konkurencyjnej grupy gospodarstw rodzinnych);
poprawa efektywności wytwarzania, innowacyjność, rolnictwo precyzyjne, dobre doradztwo;
działania zespołowe rolników, obniżka kosztów produkcji i większy udział w wartości dodanej;
zachowanie i rozwój instrumentarium WPR wspierającego poziom i stabilizację dochodów rolniczych oraz modernizację rolnictwa (instrumenty ograniczenia ryzyka cenowego, instrumenty zwrotne);
dalszy rozwój handlu zagranicznego;
uzyskiwanie dochodów poza działalnością rolniczą (w gospodarstwie i poza gospodarstwem);
rozwój pozarolniczych miejsc pracy na wsi – warunek zmniejszenia zatrudnienia w rolnictwie i likwidacji niepełnego wykorzystania zasobów pracy w rolnictwie (liczba AWU/liczba zatrudnionych = 0,46 [981h/2120h]);
bezpieczeństwo żywnościowe musi być trwałym elementem rozwoju społeczno-gospodarczego;
nowoczesny („inteligentny”) sektor rolno-żywnościowy wraz z całą biogospodarką jest i będzie nieodzownym czynnikiem rozwoju kraju w XXI wieku.
W dalszej części Forum swoje wystąpienia prezentowali: przedstawiciele Banku BGŻ BNP PARIBAS, którzy omówili zagadnienie planowania i płynności finansowej w gospodarstwie rolnym. Następny prelegent pan Jacek Sołtys, z-ca Dyrektora Departamentu Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego, omówił „Strategię Rozwoju Województwa Dolnośląskiego szansą dla rolnictwa”. Adwokat Łukasz Opaliński omówił prawne uwarunkowania dotyczące prowadzenia działalności rolniczej. Prezes TARGPIAST” spółka z o.o. pani Jolanta Witosławska omówiła plany spółki, między innymi wspomniała o tworzonym sektorze certyfikowanej żywności ekologicznej, w szczególności warzyw i owoców a także ich przetworów. Na zakończenie Forum Prezes Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych opisała system ubezpieczeń rolnych realizowanych w ramach utworzonego związku wzajemności członkowskiej Wieś Dolnośląska.
V Forum Rolnicze Dolnośląskiej Izby Rolniczej podsumował i zakończył Prezes Leszek Grala.

Kazimierz Jurkiewicz

ZAPRASZAMY DO GALERII ZDJĘĆ

Słowa prezesa

Wiosna za pasem...

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 3,6988 +0,23% [12:58]
 EUR / JPY 128,5600 -0,09% [12:58]
 EUR / PLN 4,2958 -0,04% [12:58]
 USD / JPY 109,6860 -0,23% [12:58]
 USD / PLN 3,6648 -0,18% [12:58]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Joanna, Zuzanna