RP Lwówek

W dniu 23 lutego 2018 roku korzystając z uprzejmości pracowników stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie w sali narad tegoż stowarzyszenia sąsiadującej z Biurem Terenowym Dolnośląskiej Izby Rolniczej w Uboczu odbyło się spotkanie Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Rady Powiatu Lwóweckiego w celu omówienia najważniejszych tematów nurtujących lokalne środowisko rolnicze. Pierwszym z tych punktów było omówienie kwestii wypełniania e-wniosków o dopłaty bezpośrednie, w szczególności upowszechnianie wiedzy na ten temat. Drugim tematem było omówienie programu do zgłaszania urodzeń, przemieszczeń bydła oraz innych zwierząt hodowlanych podlegających rejestracji, w szczególności upowszechnienie wiedzy na tematów terminów zgłaszania w celu uniknięcia konsekwencji prawno administracyjnych. Kolejnym tematem omawianym na forum Rady Powiatowej był ubój w gospodarstwie własnym z przeznaczeniem do sprzedaży bezpośredniej. Kolejnym tematem było wysłuchanie prezesa Okręgowego Związku Hodowców Koni Pana Janusza Lawina oraz zapoznanie się z projektami, wydarzeniami i imprezami przygotowywanymi przez Związek przy których Dolnośląska Izba Rolnicza mogłaby współpracować. Kolejnym tematem spotkania było omówienie wniosku o zmianę przeznaczenia gruntu rolnego na nierolny nieleśny położonego w Płóczkach Dolnych w Gminie Lwówek Śląski, w tym celu zaproszono oraz wysłuchano przedstawiciela wnioskodawcy w celu zapoznania się argumentami gminy. Na koniec omawiano plan pracy Rady Powiatowej na najbliższy rok.

Piotr Szałas

Słowa prezesa

Jak żyć Panie Premierze?...

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 3,7479 -0,02% [03:38]
 EUR / JPY 129,6270 +0,14% [03:39]
 EUR / PLN 4,2866 +0,01% [03:39]
 USD / JPY 111,8860 +0,11% [03:39]
 USD / PLN 3,6994 -0,03% [03:39]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Gawl, Florentyna