Spotkanie w Ciepłowodach

Dnia 7 marca w Ciepłowodach odbyło się spotkanie Rady Powiatowej DIR w Ząbkowicach Śląskich z przedstawicielami samorządu terytorialnego oraz rolnikami. Organizatorami spotkania była Rada Powiatowa Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Ząbkowickiego oraz Urząd Gminy Ciepłowody.
Wśród zaproszonych Gości udział w spotkaniu wzięli: Ryszard Borys – Wiceprezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej, Urszula Solińska – Marek – Dyrektor Biura DIR we Wrocławiu, Roman Fester – Starosta Powiatu Ząbkowickiego, Łukasza Sulima – Kierownik Wydziału Budownictwa w Starostwie Powiatowym, Łukasz Białkowski – Wójt Gminy Ciepłowody, Robert Sarna – Sekretarz Gminy Ciepłowody, Marcin Czerniec – Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki, Mirosława Słowiak – Zastępca Burmistrza Złotego Stoku, Tomasz Bafia – Zastępca Burmistrza Gminy Ziębice, Małgorzata Majewska – Stolarek – Przewodnicząca Rady Gminy Ziębice, Rafał Batóg – Kierownik Referatu Inwestycji w Gminie Bardo, Urszula Adamczyk – Kierownik Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Gminie Ciepłowody, Ewa Lepka – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Ciepłowody, Irena Piotrowska – Przewodnicząca Komisji Rolnictwa w Ząbkowicach Śląskich, Grażyna Sadowska – Przewodnicząca Rady Powiatowej DIR w Dzierżoniowie, Edward Tracz – Przewodniczący Rady Powiatowej DIR w Strzelinie oraz Władysław Majkowski – Przewodniczący Rady Powiatowej DIR w Bolesławcu.
Po wystąpieniach zaproszonych Gości głos zabrała Pani Aleksandrę Wacławik z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Ząbkowicach Śląskich. Przedstawiła zmiany dotyczących składania wniosków o dopłaty bezpośrednie w 2018 roku.
Następnie, Pan Robert Sarna Sekretarz Gminy Ciepłowody przedstawił informację dotyczącą roli i znaczenia izb rolniczych w kształtowaniu prawa miejscowego. Szczegółowo zostały omówione zagadnienia m. in.
– uprawnienia samorządu rolniczego w zakresie opiniowania aktów prawa miejscowego – delegacja ogólna.
– określenie zasad wydzierżawiania gruntów rolnych będących własnością gminy oraz sprzedaży gruntów a opinia Izby Rolniczej.
– przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze
i nieleśne.
– projekt studium zagospodarowania przestrzennego gminy, a uprawnienia Izb Rolniczych.
– opinie Izb Rolniczych a uchwały z zakresu podatków lokalnych.
– rozszerzenie uprawnień samorządu rolniczego w zakresie zaliczania do okręgów podatkowych.
Temat „Obszary i grunty rolne w świetle prawa budowlanego” przedstawi Państwu Pan Łukasz Sulima – Kierownik Wydziału Budownictwa Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich. W szczególności Pan Sulima skupił się na temacie dotyczącym pozwoleń na budowę obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną oraz zabudowy zagrodowej.
„Nowy” podział zadań i kompetencji dotyczący prawa wodnego omówił adwokat – Pan Łukasz Oleśniewicz.
Na zakończenie spotkania Pan Kazimierz Jurkiewicz z Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu przedstawił informację dotyczącą zasad dzierżawy w tym przetargów ofert pisemnych.
Spotkanie było doskonałą okazją do wręczenia podziękowania za dotychczasową współpracę z samorządem rolniczym Panu Robertowi Sarnie – Sekretarzowi Gminy Ciepłowody.
Ponadto z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet wszystkie zebrane uczestniczki spotkania z rąk Wiceprezesa DIR oraz Przewodniczącego Rady Powiatowej DIR w Ząbkowicach symboliczny kwiat.
Katarzyna Wróbel, BT DIR Ząbkowice Śląskie

ZAPRASZAMY DO GALERII ZDJĘĆ

Słowa prezesa

Niezadowoleni z sytuacji rolnicy blokują drogi...

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 3,7892 -0,05% [00:37]
 EUR / JPY 124,7200 +0,00% [00:37]
 EUR / PLN 4,2871 -0,03% [00:36]
 USD / JPY 109,7370 +0,01% [00:37]
 USD / PLN 3,7717 -0,04% [00:37]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Agnieszka, Jarosław