Wystąpienie KRIR ws. nowelizacji ustawy Prawo łowiecie

W związku z napływającymi do Izb Rolniczych oraz Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych sygnałami od Wójtów i Burmistrzów dotyczącymi problemów związanych z szacowaniem szkód łowieckich, które to, zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 651), od 1 kwietnia 2018 r. mają przeprowadzać gminy, Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Środowiska z wnioskiem o zajęcie stanowiska, w następujących kwestiach:
1) Wójtowie wskazują na brak odpowiednio przeszkolonych przedstawicieli jednostek pomocniczych gminy (sołtysów), którzy mogliby w sposób fachowy i rzetelny taki proces szacowania przeprowadzić. Ustawa, co prawda zobowiązuje Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe do przeszkolenia tych osób, ale z sygnałów napływających z Nadleśnictw Lasów Państwowych szkolenia te będą realizowane od maja do września br.. Ustawa natomiast nakazuje oględziny i oszacowanie szkody w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia do Gminy przez rolnika szkody. W związku z powyższym nie jest możliwe dotrzymanie przez Gminy tych terminów.
2) sołtysi odmawiają uczestniczenia w procesie szacowania, a Wójt, Burmistrz lub Prezydent nie ma możliwości prawnych do zmuszenia ich do podjęcia tych czynności, ponieważ pomiędzy Gminą a Sołtysem nie powstaje stosunek pracy i brak jest podległości służbowej.
Ponadto, brak jest również możliwości prawnych zapłacenia za tę czynność przedstawicielom jednostki pomocniczej, a obciążenie pracą jest dość znaczne, bo w niektórych przypadkach jest to kilkudziesięciokrotny udział sołtysów w szacowaniu w skali roku, przy czym do większości szkód należy pojechać na pole 2 razy: – na oględziny i do szacowania ostatecznego;
3) Wójtowie wskazują również na brak trybu powoływania zespołów szacujących szkody. Brak jest przepisów wykonawczych w tej sprawie. A obowiązujące przepisy powodują, że dla każdego gospodarstwa będzie innych skład komisji, chociażby ze względu na zmienność członków zespołu w postaci przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego czy rolnika, u którego szkoda powstała.
4) Podnoszona jest też kwestia odpowiedzialności Gminy za błędy szacowania przez osoby, niepozostające w stosunku pracy z Gminą,
Powyżej opisane kwestie, są tylko najczęściej powtarzającymi się w kontaktach z Gminami, ale należy mieć na uwadze szereg innych wątpliwości, na które nie ma jednoznacznych odpowiedzi (chociażby wzór protokołu z szacowania szkody, itp.)
Zarząd KRIR wniósł o ustosunkowanie się Pana Ministra do przedmiotowego wniosku i podjęcie działań mających na celu usprawnienie funkcjonowania obowiązujących przepisów.
Małgorzata Jawid

Słowa prezesa

Wiosna za pasem...

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 3,7062 +0,43% [13:39]
 EUR / JPY 128,3850 -0,23% [13:39]
 EUR / PLN 4,3005 +0,07% [13:39]
 USD / JPY 109,6220 -0,29% [13:39]
 USD / PLN 3,6716 +0,00% [13:39]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Joanna, Zuzanna