Wniosek DIR o wydłużenie spłaty rat za wykup z KOWR do 25 lat

W nawiązaniu do toczącej się dyskusji i trwających konsultacji społecznych
nad zamianą przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego i innych ustaw, w tym ustawy
o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej postuluje o zmianę art. 31 ust 2 ustawy z dnia 19.10.1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, poprzez wydłużenie okresu spłaty należności rat za wykup nieruchomości z 15 do 25 lat. Postulujemy również,
aby wydłużony termin spłaty rat z tytułu zakupu nieruchomości od ANR/KOWR mógł być zastosowany do umów zawartych w latach ubiegłych, o ile z takim wnioskiem wystąpi nabywca nieruchomości i przedłoży on KOWR zabezpieczenie spłaty należności.
W obecnym brzmieniu art. 31 ust 2 przywołanej ustawy zakłada, że Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa może rozłożyć spłatę należności na roczne lub półroczne raty, na okres nie dłuższy niż 15 lat, jeżeli przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości nabywca nieruchomości wpłacił co najmniej 10% jej ceny i przedłożył zabezpieczenie spłaty kwoty należności rozłożonej na raty, a jego sytuacja finansowa pozwala na spłatę tej należności.
Do naszej Izby coraz liczniej zgłaszają się rolnicy, którzy w latach ubiegłych nabyli nieruchomości od ANR/KOWR. Ustalona wówczas cena sprzedaży z Zasobu WRSP, czy to w drodze przetargowej, czy też w ramach pierwszeństwa w nabyciu niejednokrotnie była bardzo wysoka. W związku z tym, że prowadzenie działalności rolniczej jest zależne od wielu czynników, w tym od warunków pogodowych i cen skupu produktów rolnych coraz częściej rolnicy mają problemy ze spłatą należności wobec KOWR z tytułu wykupu nieruchomości.
Zdaniem Zarządu DIR wydłużenie okresu spłaty do 25 lat zapewni stabilność pracy
w gospodarstwach rolnych, pozwoli w bardzo wielu przypadkach uchronić rolników i ich rodziny przed bankructwem oraz zapobiegnie pozbawianiu rolników warsztatu pracy
w drodze licytacji komorniczych.

Słowa prezesa

Wiosna za pasem...

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 3,7062 +0,43% [13:39]
 EUR / JPY 128,3850 -0,23% [13:39]
 EUR / PLN 4,3005 +0,07% [13:39]
 USD / JPY 109,6220 -0,29% [13:39]
 USD / PLN 3,6716 +0,00% [13:39]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Joanna, Zuzanna