„Bezpieczne żniwa 2018”

Żniwa w toku, a co za tym idzie wzmożone prace polowe. Dobra organizacja i stosowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy to podstawy do uniknięcia wypadku przy pracy rolniczej.
Najczęściej stosowanym obecnie sposobem zbioru zbóż jest zbiór z użyciem kombajnów zbożowych. Do obsługi tych maszyn mogą przystąpić jedynie osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do kierowania takimi pojazdami. Niedozwolone jest korzystanie z pomocy dzieci podczas pracy kombajnem.
Przejazd kombajnem po drogach publicznych wymaga zachowania wzmożonej ostrożności, gdyż gabaryty kombajnu utrudniają jazdę innym użytkownikom dróg. Wszelkie regulacje i czynności związane z obsługa techniczną, zakładanie i demontowanie listwy tnącej oraz wymianę uszkodzonych elementów można wykonywać jedynie w czasie postoju maszyny, po wyłączeniu napędu, całkowitym zatrzymaniu wszystkich jej elementów i zabezpieczeniu przed samoczynnym opadaniem przyrządu żniwnego. Zapasową listwę tnącą należy przewozić w osłonie, aby nie doszło do przypadkowych urazów. Odpowiednimi osłonami powinny być zabezpieczone wszystkie ruchome części oraz przekładnie. W czasie pracy maszyny przed zespołem tnącym lub pomiędzy maszyną a współpracującym ciągnikiem nie mogą przebywać ludzie. Niedopuszczalne jest przebywanie osób postronnych w odległości mniejszej niż 10 m od pracujących maszyn. Na transportowanych ziemiopłodach i innych ładunkach niedopuszczalne jest przewożenie osób, ani żadnych ciężkich lub ostrych przedmiotów. Przyczepy ciągnikowe lub skrzynie ładunkowe samochodów ciężarowych używane do przewozu osób do pracy i z pracy w polu, powinny być do tego celu przystosowane poprzez zamontowanie na stałe siedzisk, podwyższenie burt oraz wyposażenie w drabinkę służącą do wchodzenia i schodzenia.
W ubiegłym roku znaczną część wypadków w okresie żniw stanowiły te związane z upadkiem z przyczepy, gdzie np. Rolnik pojechał do punktu skupu zboża, przy rozładunku stanął na zaczepie przyczepy i się ześlizgnął. W wyniku upadku rolnik doznał złamania nogi.
Wchodzenie i schodzenie na przyczepę powinno odbywać się przy użyciu drabiny przystawnej o odpowiedniej długości z nieuszkodzonymi szczeblami.
Pamiętajmy, nie przystępujmy do pracy, gdy jesteśmy w złym stanie psychofizycznym. Dbajmy o odpowiednie nawodnienie organizmu, róbmy przerwę na posiłki regeneracyjne.
Wakacje to czas wolny od obowiązku szkolnego ale na wsi jest to okres wzmożonych prac polowych i wytężonej pracy rolników. Skupiając się na zorganizowaniu pracy w gospodarstwie nie zapominajmy o zapewnieniu opieki dzieciom i młodzieży – informacji o formach zorganizowanego wypoczynku oferowanego dla dzieci można zasięgnąć w gminach, szkołach lub w świetlicach. Pod żadnym pozorem nie należy pozostawiać dzieci bez opieki, zawsze można spróbować zorganizować wspólną opiekę sąsiedzką. Pomimo tego, że w tradycję rodzinnego gospodarstwa wpisana jest praca wszystkich domowników, również dzieci, niezbędna jest świadomość, że są prace, których dzieci wykonywać nie powinny – nie dorosły do nich, mają za mało siły, brakuje im wyobraźni i doświadczenia, nie potrafią przewidzieć skutków swoich poczynań, a zatrucie czy przeciążenie młodego organizmu może mieć nieodwracalne skutki. Co roku setki dzieci rolników ulega wypadkom podczas wykonywania pracy w gospodarstwie, czy choćby podczas obserwowania pracy rodziców, przebywania w otoczeniu maszyn i zwierząt gospodarskich. Niektóre z nich do końca życia pozostają kalekami, a także tracą życie.
Korzystając z pomocy dzieci i powierzając im wykonanie jakiś prac, wybierzmy takie, którym są one w stanie podołać bez narażania się na niepotrzebne niebezpieczeństwo.
Oto kilka przykładów czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat:
1. Prace w silosach zamkniętych, zbiornikach i pojemnikach
2. Wszelkie prace z chemicznymi środkami ochrony roślin.
3. Obsługa maszyn do przygotowywania pasz – sieczkarni, śrutowników, gniotowników, mieszalników, zdrabniaczy.
4. Obróbka drewna przy użyciu pilarki tarczowej („cyrkularki”) oraz wykonywanie czynności pomocniczych: podawanie i odbieranie materiału, usuwanie trocin.
5. Wszelkie prace przy użyciu pił łańcuchowych.
6. Załadunek i rozładunek drewna, ścinanie drzew, ściąganie drzew zawieszonych.
7. Obsługa dmuchaw, przenośników taśmowych i ślimakowych.
8. Kierowanie ciągnikiem rolniczym i innymi maszynami samobieżnymi.
9. Obsługa Kombajnów do zbioru zbóż, zielonek i okopowych., kosiarek rolniczych, pras do słomy i siana .
10. Opróżnianie zbiorników z nieczystościami płynnymi, wywóz gnojówki, gnojowicy i zawartości szamba.
11. Prace wykonywane w dużym hałasie, niedostatecznym oświetleniu i w pomieszczeniach zapylonych pyłami pochodzenia roślinnego lub w zagrożeniu szkodliwymi czynnikami biologicznymi ( roztocza, pasożyty zwierzęce, grzyby)

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny we Wrocławiu zaprasza wszystkie dzieci do udziału w spotkaniach organizowanych przez pracowników prewencji na temat bhp dzieci i młodzieży w gospodarstwie rolnym, a także wszystkie zainteresowane instytucje organizujące wypoczynek dla dzieci podczas wakacji, do współpracy.
Inspektorzy KRUS OR we Wrocławiu oraz Placówek Terenowych na Dolnym Śląsku w lipcu i sierpniu 2018r., będą odwiedzali rolników podczas prac polowych w ramach „ Akcji Żniwa”, służąc swoją radą i pomocą.
Zachęcamy również do śledzenia wydarzeń w kalendarium zamieszczonych na stronie www.krus.gov.pl.

Słowa prezesa

Niezadowoleni z sytuacji rolnicy blokują drogi...

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 3,8373 -0,04% [04:00]
 EUR / JPY 121,5010 +0,04% [04:00]
 EUR / PLN 4,2568 +0,03% [03:53]
 USD / JPY 107,9400 +0,07% [04:00]
 USD / PLN 3,7805 +0,05% [04:00]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Eustachy, Maria