Czy umowa dzierżawy musi być sporządzona u notariusza?

Umowa dzierżawny nie musi być spisana u notariusza
Kodeks cywilny nie przewiduje szczególnej formy umowy dzierżawy dla jej ważności. Może być ona zawarta nawet ustnie. Jednak w myśl art. 660 k.c. w związku z art. 694 k.c., umowa dzierżawy nieruchomości na czas dłuższy niż rok powinna być zawarta na piśmie. W razie niezachowania tej formy umowę uważa się za zawartą na czas nieoznaczony.
W przypadku przejścia wydzierżawiającego na emeryturę
Jeśli wydzierżawienie gospodarstwa ma związek z przejściem sąsiada na emeryturę lub rentę rolniczą, to w myśl art. 28 ust. 4 pkt 1) Ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników umowa powinna być zawarta na piśmie, na co najmniej 10 lat i zgłoszona do ewidencji gruntów i budynków.

źródło:www.tygodnik-rolniczy.pl

Słowa prezesa

Jeżeli prawdą jest, że „mowa jest srebrem a milczenie złotem”...

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0051 +0,10% [08:39]
 EUR / JPY 118,7000 +0,05% [08:39]
 EUR / PLN 4,3752 +0,11% [08:39]
 USD / JPY 107,7200 +0,02% [08:39]
 USD / PLN 3,9704 +0,10% [08:39]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Bogusław, Tekla