Konferencja górska

W dniu 22.11.2018r. w „Starej Kopalni” w Wałbrzychu z inicjatywy Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej oraz Prezydent Miasta Wałbrzycha odbyła się konferencja pt. „Ustawa górska mechanizmem wsparcia rolnictwa górskiego”. W konferencji wzięli udział rolnicy i samorządowcy z terenu 60 gmin podgórskich Dolnego Śląska, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, członkowie zespołu ds. terenów górskich i podgórskich działającego przy Dolnośląskiej Izbie Rolniczej oraz delegaci DIR. Konferencję prowadził Pan Paweł Mazur przewodniczący Zespołu ds. terenów górskich i podgórskich oraz Rady Powiatowej DIR w Wałbrzychu. Otwarcia konferencji dokonał Prezes Zarządu DIR Leszek Grala, który przywitał uczestników konferencji. W krótkim wystąpieniu nawiązał do historii wieloletnich prób i wysiłków rolników oraz ich organizacji, w opracowania projektu ustawy górskiej wspierającej rolników produkujących w terenach górskich i podgórskich. Głos również zabrał Zastępca Prezydenta Miasta Wałbrzycha Pan Zygmunt Nowaczyk. W dalszej części konferencji zostały przedstawione przez zaproszonych prelegentów następujące zagadnienia:

• Historia Ustawy górskiej. Wspieranie rolnictwa na obszarach górskich na przykładzie rolnictwa Sudetów – prof. dr hab. Barbara Kutkowska – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
• Mechanizmy wsparcia rolnictwa górskiego w Czechach – Ing. Marcela Beranova – Dyrektor Biura Powiatowej Izby Rolniczej (RAK) w Trutnowie
• Mechanizmy wsparcia rolnictwa górskiego w Niemczech – Armin Döhler – Leitender Landwirtschaftsdirektor,
• Tereny Górskie i Podgórskie w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego. Kierunki działań w zakresie infrastruktury – Przemysław Malczewski Z-ca Dyrektora Instytut Rozwoju Terytorialnego UMWD,
• „Dolny Śląsk” Zielona dolina żywności i zdrowia – Paweł Paszkowski DOZEDO Sp. z o.o.

W końcowej części konferencji Pan Paweł Mazur zainicjował dyskusję. Głos zabrali Prezydent Miasta Wałbrzycha Pan Roman Szełemej, Prezes Zarządu DOZEDO Pan Grzegorz Roman oraz biorący udział w konferencji rolnicy.

W trakcie dyskusji wysunięto następujące wnioski do Ustawy górskiej:
1) Mała retencja – stworzenie programu umożliwiającego wsparcie poprzez dotacje budowy i odbudowy zbiorników małej retencji w miejscowościach na terenach górskich i podgórskich oraz uproszczenie procedur związanych z uzyskaniem stosownych zezwoleń.
2) Budynki inwentarskie – stworzenie programu wsparcia budowy i ich modernizacji, ze szczególnym uwzględnieniem obniżenia progu dochodowości w gospodarstwach na terenach górskich prowadzących hodowlę zwierząt trawożernych, ubiegających się o wsparcie tych inwestycji.
3) Zwiększenie limitów ilościowych dla gospodarstw górskich i podgórskich, dla których przysługuje dopłata do krów i bydła z 20 do 40 szt. Hodowla zwierząt jest jedyną możliwą gałęzią produkcji rolnej na tych terenach.
4) Włączenie gruntów rolnych na terenach górskich i podgórskich, a leżących w granicach administracyjnych miast do płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW).

Dodatkowo zgłoszono wnioski dotyczące rolnictwa:
1) Objęcie gruntów rolnych znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych oraz gruntów należących do Samorządów terytorialnych, tymi samymi procedurami przetargowymi przy przeznaczaniu ich do dzierżawy jakie obowiązują w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, a uregulowanych w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.
2) Zagwarantowanie w nowo tworzonych planach zagospodarowania przestrzennego gmin możliwości budowy budynków inwentarskich na terenach obejmujących wsie.
3) Włączenie do zespołów opracowujących Strategię Rozwoju Rolnictwa powołanych przez wojewodów przedstawicieli samorządu rolniczego.

Sporządził:
Krzysztof Balant

ZAPRASZAMY DO GALERII ZDJĘĆ

Słowa prezesa

Niezadowoleni z sytuacji rolnicy blokują drogi...

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 3,8129 +0,00% [21:59]
 EUR / JPY 124,7370 +0,00% [21:59]
 EUR / PLN 4,3299 +0,00% [21:59]
 USD / JPY 110,3970 +0,00% [21:59]
 USD / PLN 3,8315 +0,00% [21:59]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Aleksy, Łukasz