Rolnicy Mogą Ubiegać Się O Zwolnienie Z Podatku Rolnego Na Dzierżawione Od KOWR Grunty

Pod naciskiem środowisk rolniczych Dyrektor Generalny KOWR dostosowuje procedury dotyczące dzierżawy gruntów, które obowiązują w całym kraju. W dn. 27.04.2018r. Centrala KOWR zezwoliła Oddziałom Terenowym na zawieranie umów dzierżawy na okres przekraczający 10 lat (jednak nie więcej niż 11 lat).
Dyrektorzy Oddziałów mają upoważnianie o zawierania takich umów dzierżaw, bez konieczności uzyskania zgody Dyrektora Generalnego, w odniesieniu do nieruchomości o powierzchni 50 ha i mniejszej. Ma to umożliwić przyszłym dzierżawcom ubiegać się
o zwolnienie dzierżawionych od KOWR gruntów z podatku rolnego. Dyrektor Generalny dostrzegł problem jaki zgłaszały mu środowiska rolnicze, że Oddziały KOWR stosują praktyki „skracana okresu” i zawierają umowy dzierżawy do zbiorów roku poprzedzającego 10-letni okres, czyli na okres 9 lat i kilku miesięcy. W ten sposób KOWR blokował rolnikom ubieganie się
o zwolnienie z podatku.
Na posiedzeniu Rady Społecznej przy Dyrektorze KOWR we Wrocławiu przedstawiciele DIR zawnioskowali do Dyrektora, aby w Oddziale powszechnie stosowano zalecenia Centrali
z kwietnia br. i aby w każdym przypadku wieloletniej dzierżawy umożliwić dzierżawcy ubiegać się o ulgę podatkową w gminie.
BP

Słowa prezesa

Jak żyć Panie Premierze?...

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 3,7968 +0,00% [21:59]
 EUR / JPY 128,5070 +0,00% [21:59]
 EUR / PLN 4,2870 +0,00% [21:59]
 USD / JPY 112,6180 +0,00% [21:59]
 USD / PLN 3,7563 +0,00% [21:59]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Wiesław, Leokadia