Nowe limity de minimis to wielka niewiadoma

W tym roku ma być uruchomiony nowy limit pomocy de minimis w rolnictwie. Ma on być wyższy niż dotychczasowy. Czy jednak rolnicy, którzy w ubiegłym roku nie mogli w ramach swoich niewykorzystanych limitów skorzystać np. z ulg i zwolnień podatkowych oraz pomocy z tytułu suszy, będą mogli zrobić to po uruchomieniu nowego limitu? Czy nowy limit będzie wystarczający?

Nowy limit pomocy de minimis dalej nieznany

Zapytany przez nas o to, jaka pomoc zaliczana do pomocy de minimis w rolnictwie będzie mogła być reaktywowana po przyznaniu nowego limitu, resort rolnictwa nie podał żadnych konkretów.

Wiadomo jedno, w tym roku będzie na pewno uruchomiony nowy limit pomocy. Czy w dotychczasowej wysokości, czy zwiększonej, te  decyzje miały zapaść na szczeblu unijnym jeszcze w grudniu. Kraje członkowskie spodziewają się, że limit zostanie podniesiony z 1 do 1,5% wielkości produkcji rolnej. Według obecnych przepisów łączna pomoc przyznawana przez Polskę w okresie trzech lat podatkowych nie może przekroczyć 225,7 mln euro. tj. 1% wartości produkcji rolnej w kraju. Natomiast limit pomocy dla jednego beneficjenta (przedsiębiorstwa) wynosi 15 tys. euro w okresie trzech lat podatkowych. Są to limity, które obowiązują od stycznia 2014 r. Wtedy  to podniesiono limit krajowy dla każdego państwa członkowskiego z 0,75 do 1% wartości produkcji rolnej. Natomiast dla jednego beneficjneta z 7,5 do 15 tys. euro.

Rok bieżący i dwa lata wstecz

Jak wyjaśnia resort rolnictwa, limit krajowy liczony jest w sposób ciągły, a zatem uwzględnia on kwotę przyznaną w ciągu danego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat.

W związku z powyższym okres trzech lat brany pod uwagę przy limicie krajowym dotyczył lat 2016–2018. Polska wykorzystała swój trzyletni limit, co ogłoszono w obwieszczeniu ministra rolnictwa 13 listopada 2018 r. Dlatego też żadna nowa pomoc de minimis nie mogła być udzielona do końca roku.

Jak informuje ministerstwo, nowe przeliczenie 3-letniego limitu krajowego nastąpi w 2019 r. Limit będzie obejmował lata 2017–2019. Dopiero wtedy pomoc de minimis w rolnictwie będzie mogła być ponownie uruchomiona.
Pytania otwarte?

Niestety resort rolnictwa nie podał żadnych konkretów, w jakiej sytuacji rolnicy będą mogli korzystać z nowych limitów. Sprawa wydaje się jasna w przypadku dopłat do materiału siewnego, czy wypłaty pomocy suszowej dla rolników, którzy ponieśli straty poniżej 30%.

Co jednak z tymi, którzy starali się o umorzenie zapłaty składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe z KRUS za 2018 r.? Otrzymają decyzje wsteczne po uruchomieniu nowego limitu, czy nie?

Jak będą potraktowani rolnicy, którzy zostali zmuszeni do zapłaty 2% podatku od czynności cywilnoprawnych w sytuacji zakupu gruntów, bo nie mogli skorzystać z przysługującego im zwolnienia? Jak informują redakcję czytelnicy TPR, notariusze zamieszczają w aktach notarialnych odpowiednie zapisy, na podstawie których rolnik mógłby ubiegać się o zwrot nadpłaconego podatku w urzędzie skarbowym. Urzędy skarbowe nie kwestionują sensu takich zapisów, zaznaczając jednocześnie, że nie mają wytycznych, w jaki sposób będą rozpatrywane wnioski rolników po ponownym uruchomieniu środków z pomocy de minimis w 2019 r.

A co z rolnikami, którzy poddali się aktywizacji zawodowej, nie poszli na rentę z tytułu niezdolności do pracy, ale składki na KRUS refunduje im PFRON? Ta refundacja zaliczana jest także do de minimis w rolnictwie. Będą mogli liczyć po uruchomieniu nowego limitu na refundację wpłaconej przez nich składki za czwarty kwartał, czy nie?

Skoro nowy limit będzie obejmował ubiegły rok, to wydawałoby się, że pomoc niewypłacona w 2018 r., ale spełniająca warunki de minimis, powinna być zrealizowana, ale pewności nie ma. Rolników trapi jeszcze jedno pytanie: co wtedy, gdy limit zostanie zwiększony, ale okaże się, że jest za mały?

Miejmy nadzieję, że resort rolnictwa wraz z innymi resortami odpowiedzialnymi za rozdysponowywanie pomocy de minimis w rolnictwie przyjmą korzystne dla rolników rozwiązania.
Źródło: tygodnik-rolniczy.pl
Słowa prezesa

Niezadowoleni z sytuacji rolnicy blokują drogi...

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 3,7975 +0,00% [21:59]
 EUR / JPY 121,6230 +0,00% [21:59]
 EUR / PLN 4,2522 +0,00% [21:59]
 USD / JPY 108,5250 +0,00% [21:59]
 USD / PLN 3,7935 +0,00% [21:59]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Alina, Benon