Zarząd DIR wnioskuje o zmianę przepisów

Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej na wniosek członków Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej powiatu świdnickiego,  zwrócił się do KRIR się o wystąpienie do właściwych Ministrów z wnioskami dotyczącymi:

  1. Ponowny wniosek do Ministra Infrastruktury i Budownictwa o nowelizację Ustawy
    z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz.169) o wyłączenie z przepisów ADR z przewożących nawóz na bazie azotanu amonu  powyżej 1000 kg w ramach czynności pomocniczych  „środkami transportu rolniczego”, a także przewóz saletry amonowej z gospodarstwa na pole, w tym saletry luzem „w zasobnikach rozsiewaczy”. W związku ze zbliżającym się sezonem wegetacyjnym, prosimy o wdrożenie konkretnych działań, gdyż wprowadzone w/w przepisami wymagania są dla producentów rolnych wysoce uciążliwe. Utrudniają transport saletry na pole na przyczepach rolniczych, a nawet w zasobnikach maszyn do nawożenia. Transport saletry w ilości większej niż 1 tona wiąże się m.in. z koniecznością wyposażenia i oznakowania pojazdu, przeszkolenia kierowcy i spełnienia takich wymagań jak dla profesjonalnego przewozu towarów niebezpiecznych.
  1. Wniosek do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zmianę w ustawie dotyczącą powoływania Gminnych Komisji Klęskowych, dających możliwość zakwalifikowania do klęski roślin, które nie zostały objęte przez monitoring IUNG na danym terenie, jeśli Komisja stwierdza jednoznacznie, że w danej uprawie występuje klęska.
  2. Wniosek do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o spowodowanie bezwzględnego obowiązku powiadomienia rolników o kontrolach w terenie prowadzonych przez pracowników Biur Powiatowych ARiMR w ramach płatności bezpośrednich.
Słowa prezesa

Jeżeli prawdą jest, że „mowa jest srebrem a milczenie złotem”...

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0033 +0,05% [08:59]
 EUR / JPY 118,6510 +0,01% [09:00]
 EUR / PLN 4,3709 +0,02% [08:59]
 USD / JPY 107,7150 +0,02% [09:00]
 USD / PLN 3,9681 +0,04% [08:59]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Bogusław, Tekla