Wnioski wypracowane przez Zespół DIR ds. terenów górskich i podgórskich podstawą pracy Zespołu ds. rolnictwa na obszarach górskich przy Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W dniu 31 stycznia w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie odbyło się posiedzenie wspólne dwóch zespołów ds. Wspólnej Polityki Rolnej i Zespołu do spraw gospodarstw z terenów górskich. Spotkaniu przewodniczył Prezes KRIR Pan Wiktor  Szmulewicz, stronę rządową reprezentował Podsekretarz Stanu Pan Ryszard Zarudzki, a w spotkaniu udział wzięli również pracownicy Ministerstwa oraz przedstawiciele wojewódzkich Izb Rolniczych. Dolnośląską Izbę Rolniczą reprezentował Pan Paweł Mazur Przewodniczący Rady Powiatowej DIR w Wałbrzychu.

Podczas spotkania omawiane były sprawy związane z wykorzystaniem środków z PROW z obecnego budżetu, wstępne założenia do nowej perspektywy unijnego budżetu oraz tematy związane z gospodarstwami z terenów górskich. Kolejne spotkanie Zespołu będzie poświęcone tylko zagadnieniom związanym z gospodarstwami górskimi. Na dzień 6 marca 2019 r. Ministerstwo zaplanowało posiedzenie w Balicach z udziałem przedstawicieli południowych województw oraz województwa świętokrzyskiego. Przed zaplanowanymi obradami Zespół ma się spotkać około 15 lutego 2019 r. celem wypracowania wniosków, które będą przedmiotem dyskusji w Balicach.

Na spotkaniu okazało się, że tylko Dolnośląska Izba Rolnicza powołała do życia Zespół zajmujący się problematyką związaną z gospodarstwami górskimi i podgórskimi. Pan Paweł Mazur Przewodniczący Rady Powiatowej DIR jako jedyny przedstawił wnioski (wypracowane podczas konferencji w Wałbrzychu pt.: „Ustawa Górska szansą dla dolnośląskich rolników”) i przedyskutował je z Dyrektorem Departamentu Panem Krzysztofem Pomiankiem, zajmującym się sprawami ONW i Obszarami Górskimi.

Wnioski pokonferencyjne wypracowane przez Dolnośląską Izbę Rolniczą w Wałbrzychu, były już przedmiotem wstępnej analizy Ministerstwa. W dużej części ich zasadność nie budzi zastrzeżeń, jednak należy jeszcze je dokładnie sprecyzować i przedyskutować, co już poczynił Pan Paweł Mazur na ostatnim spotkaniu. Okazało się, że pewne kwestie mogą być wdrażane w obecnej perspektywie budżetowej, inne natomiast mogą być wprowadzane w kolejnym budżecie.

Problemy gospodarstw na terenach górskich muszą być nagłaśniane i właśnie takie działania jakie podjęła Dolnośląska Izba Rolnicza, a więc praca Zespołu ds. terenów górskich i podgórskich, okazały się działaniami zmierzającymi w dobrym kierunku. Bez wprowadzenia udogodnień dla rolników z tych trudnych terenów, będziemy obserwować zaniechanie prowadzenia działalności rolniczej, co przyniesie fatalne skutki dla całych regionów.

Słowa prezesa

Niezadowoleni z sytuacji rolnicy blokują drogi...

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 3,8129 +0,00% [21:59]
 EUR / JPY 124,7370 +0,00% [21:59]
 EUR / PLN 4,3299 +0,00% [21:59]
 USD / JPY 110,3970 +0,00% [21:59]
 USD / PLN 3,8315 +0,00% [21:59]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Aleksy, Łukasz