Gospodarka azotowa głównym tematem konferencji w Cieplicach

W dniu 7 lutego 2019 r. w Hotelu Cieplice w Jeleniej Górze z inicjatywy Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej odbyła się konferencja pt. „Gospodarka azotowa roślin uprawnych w świetle ograniczeń administracyjnych oraz klimatycznych” oraz „Propozycja zmiany strategii żywienia roślin w tym azotem”. W konferencji wzięli udział rolnicy z Rad Powiatowych, delegaci DIR oraz członkowie Zarządu Izby. Otwarcia konferencji dokonał Prezes Zarządu DIR Leszek Grala, który przywitał uczestników konferencji. Następnie prowadzenie konferencji przejął Pan Tadeusz Mochalski członek Zarządu DIR, który przekazał głos prelegentom.

Pani mgr inż. Mariola Piotrowska z Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu swój wykład rozpoczęła od przedstawienia przepisów prawnych dotyczących dyrektywy azotanowej, która obowiązuje w roku 2019. Gospodarstwa w zależności od powierzchni, skali produkcji zwierzęcej i intensywności produkcji roślinnej muszą spełnić określone w przepisach praktyki obowiązkowe. Zwróciła uwagę na sposób stosowania i przechowywania nawozów,  plany nawozowe, dopuszczalne dawki nawozów oraz terminy stosowania nawozów. Mówiła o zasadach stosowania obornika i gnojowicy, sposobach przechowywania oraz o konieczności dostosowania wielkości płyt obornikowych oraz zbiorników na gnojowice, a także terminach składowania.  Zaprezentowała sposób wyliczania wielkości płyt obornikowych oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych, na podstawie II grupy gospodarstw rolnych. Przedstawiała różne propozycje nawożenia w zależności od plonu jaki chcemy uzyskać w poszczególnych rodzajach roślin uprawnych, z czego musi być sporządzona dokumentacja papierowa. Na zakończenie swojej wypowiedzi powiedziała o organach kontrolujących czyli o Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz ARiMR, prowadzących czynności sprawdzające w ramach przestrzegania norm wzajemnych wymogów zgodności.

W kolejnej części Konferencji Pan Tadeusz Mochalski udzielił głosu Panu dr Ryszardowi Bandurowskiemu, który swoje wystąpienie rozpoczął od słów retorycznych „jak przetrwać dyrektywę azotanową”. Następnie omówił sposób wapnowania gleb począwszy od gleb lekkich, kładąc szczególny nacisk na stosunek wapna do magnezu. Zwrócił uwagę na wzajemne oddziaływanie pierwiastków np. jeżeli magnezu jest zbyt dużo to nie pozwala on roślinom na pobranie wapna. W dalszej części omówił sposoby uprawy gleb oraz zaprezentował nowoczesne maszyny uprawowe, które nie tylko skracają czas uprawy, ale w znacznym stopniu oszczędzają ilość zużywanego paliwa. Sposoby nawożenia rozpoczął od nawozów organicznych, które nie tylko zwiększają ilość próchnicy w glebie, ale są czynnikiem zwiększającym ilość wody w glebie. Przedstawił sposoby nawożenia mineralnego,  głównie nawożenie dolistne oraz metody badania zasobności gleby. Przedstawił stosunek poszczególnych składników nawozowych w glebie począwszy od wapna. Stwierdził, że bardzo dobrym nawozem jest zeolit. Poprawia on właściwości gleby, zwiększa ilość próchnicy w glebie, ułatwia ukorzenianie się roślin. Zatrzymuje wodę w glebie i niweluje skoki temperatur.

Po zakończeniu tej części konferencji zostało zadanych kilka pytań. Pytania zadawali między innymi Pan Czesław Dorosz z powiatu trzebnickiego oraz Pan Zdzisław Stefański z powiatu milickiego.

Następnie przewodniczący konferencji udzielił głosu Panu Łukaszowi Opalińskiemu, który omówił zagadnienia wchodzące w życie, a związane z pomocą ARiMR, KOWR oraz temat kontraktacji i umów sprzedaży płodów rolnych.

  1. Pierwszą sprawą, którą omówił to zwrot akcyzy za olej napędowy. Podwyższono limit o 14 litrów, czyli do 100 litrów na 1 ha i dopłata do bydła 30 litrów do 1DJP.
  2. Możliwość restrukturyzacji zadłużenia rolników poprzez uzyskanie dopłaty do oprocentowania kredytów restrukturyzacyjnych tzn. dopłaty do oprocentowania. Oprocentowanie wynosi 2% w skali roku, a resztę pokrywa ARiMR. Istnieje również możliwość otrzymania pożyczki oprocentowanej na 6% w skali roku. Natomiast KOWR ma możliwość udzielenia gwarancji kredytów bankowych, w zamian za zabezpieczenie gwarancji w postaci zastawu.
  3. Przekazanie gospodarstwa rolnego KOWR w zamian za długi, tak by uniknąć sprzedaży gospodarstwa rolnego przez komornika. Przekazanie następuje na podstawie operatów szacunkowych. Jeżeli rolnik skorzysta z tej formy pomocy, to może swoje gospodarstwo rolne odkupić od KOWR w ciągu 20 lat. Podkreślił jednakże, że jest bardzo dużo zastrzeżeń do tej formy pomocy rolnikom.
  4. Ze względu na suszę jaka dotknęła wiele gospodarstw rolnych w 2018, duża część rolników nie była w stanie wywiązać się z umów na dostawy produktów. Należy zwracać uwagę, co się podpisuje i jaka jest różnica pomiędzy umową kontraktacyjną, a umową sprzedaży. Różnica jest zasadnicza, przy umowie kontraktacyjnej mamy pewność, że plon pochodzi z naszego gospodarstwa rolnego i takie zjawisko jak susza, czy powódź winne być w umowie uwzględnione. Natomiast przy umowie sprzedaży takiej możliwości nie ma i należy się z umowy wywiązać. By rolnicy nie narażali się na niedogodności, została opracowana wzorcowa umowa przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Można taką umowę pobrać ze strony internetowej ministerstwa.

Na zakończenie swojego wystąpienia mecenas Pan Łukasz Opaliński omówił akcję zainicjowaną przez Dolnośląską izbę Rolniczą – STOP USUWANIA ROLNICTWA ZE WSI!

Stanisław Kuśnierz, Krzysztof Balant

Słowa prezesa

Niezadowoleni z sytuacji rolnicy blokują drogi...

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 3,8370 -0,05% [03:39]
 EUR / JPY 121,5190 +0,05% [03:39]
 EUR / PLN 4,2565 +0,02% [03:39]
 USD / JPY 107,9350 +0,07% [03:39]
 USD / PLN 3,7797 +0,03% [03:39]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Eustachy, Maria