Zezwolenie na jazdę kombajnem? Resort wyjaśnia wątpliwości

Podczas występowania o zezwolenie na przejazd kombajnem po drogach publicznych nie trzeba podawać szczegółów dotyczących trasy i godzin – poinformowało Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.

Pisaliśmy już, że do tego resortu w sprawie wydawania pozwoleń na poruszanie się kombajnami po drogach publicznych wystąpił zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych. Z relacji rolników wynikało bowiem, że są różnie traktowani podczas załatwiania formalności w starostwach w różnych rejonach kraju.

Jako przykład podano skargę gospodarza z województwa dolnośląskiego, który zwrócił się o wydanie miesięcznego pozwolenia do jednego z lokalnych starostw. Gospodarz musiał podać trasy i godziny przejazdu, co przy pracach żniwnych jest niemożliwe choćby z powodu zmiennej pogody. Z kolei w innych starostwach rolnikom nie stawiano już takiego wymogu. .

W odpowiedzi na prośbę o jednolitą interpretację przepisów Departament Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa podkreślił, że „warunki dopuszczenia do ruchu pojazdu wolnobieżnego, ciągnika rolniczego, zespołu pojazdów składającego się z pojazdu wolnobieżnego lub ciągnika rolniczego i przyczepy specjalnej (np. kombajnu zbożowego ze zdemontowanym hederem) określają przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia”.

Resort podał sporo konkretnych przepisów dotyczących rolniczego transportu. Wśród nich warto przytoczyć art. 45 ust. 1 pkt 1 wspomnianego rozporządzenia. Mówi on, że „dopuszczony do uczestnictwa w ruchu pojazd wolnobieżny, ciągnik rolniczy oraz przyczepa przeznaczona do łączenia z tymi pojazdami powinny być tak zbudowane, wyposażone i utrzymane, aby wystające części, które mogą naruszać stateczność pojazdu lub zagrażać bezpieczeństwu innych uczestników ruchu, mogły być na czas jazdy zdemontowane lub złożone. Części urządzeń zamontowanych na pojeździe, wystające poza obrys pojazdu, powinny być oznakowane pasami barwy na przemian białej i czerwonej”.

Ponadto art. 45 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia stanowi, że „dopuszczalne jest uczestniczenie w ruchu pojazdu wolnobieżnego, ciągnika rolniczego z maszyną zawieszaną i przyczepy specjalnej o szerokości nieprzekraczającej 3 m”.

Gdy taki pojazd (np. kombajn zbożowy ze zdemontowanym hederem) spełnia warunki dopuszczenia do ruchu, a jego szerokość przekracza 3 m, ale nie jest większa niż 3,5 m, to zgodnie z Prawem o ruchu drogowym możliwe jest uzyskanie zezwolenia kategorii drugiej na przejazd jako pojazdu nienormatywnego.

Dokument na wniosek zainteresowanego (np. rolnika) wydaje starosta po uiszczeniu opłaty (100 zł) w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku. Uprawnia on wskazany pojazd nienormatywny do ruchu po drogach publicznych z wyjątkiem ekspresowych i autostrad.

Ministerstwo podkreśliło jednoznacznie, że „nie występują wymagania podawania szczegółów dotyczących trasy i godziny przejazdu pojazdu nienormatywnego poruszającego się po drogach publicznych na podstawie zezwolenia kategorii drugiej, wydawanego przez starostę”.

Źródło: agropolska.pl

Słowa prezesa

Niezadowoleni z sytuacji rolnicy blokują drogi...

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 3,7975 +0,00% [21:59]
 EUR / JPY 121,6230 +0,00% [21:59]
 EUR / PLN 4,2522 +0,00% [21:59]
 USD / JPY 108,5250 +0,00% [21:59]
 USD / PLN 3,7935 +0,00% [21:59]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Alina, Benon