XV Posiedzenie KRIR V kadencji

W dniu 25 lutego 2019 r. w Parzniewie odbyło się XV posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych V kadencji. Gośćmi posiedzenia byli: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszard Zarudzki, Zastępca Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Tomasz Nowakowski, Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarowania Zasobem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Anna Zając-Plezia, Dyrektor Departamentu Kształtowania Ustroju Rolnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Waldemar Micek oraz Wicedyrektor Biura Świadczeń w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Anna Garbowska.

Dyskusja z zaproszonymi gośćmi dotyczyła przede wszystkim PROW 2014-2020, harmonogramu poszczególnych działań oraz wypłat dopłat bezpośrednich i pomocy suszowej. Podjęto również temat nowelizacji ustawy „Prawo łowieckie” i szacowania szkód łowieckich. Członkowie KRIR zwrócili się również o zmianę przepisów dotyczących terminu wysiewu mineralnych nawozów azotowych ze względu na panujący „głód azotu” roślin ozimych, szczególnie na zachodzie Polski.

„W związku z ostatnimi zdarzeniami ujawnienia nielegalnych praktyk w jednej z ubojni w województwie mazowieckim, Krajowa Rada Izb Rolniczych kategorycznie potępia tego typu praktyki. Jako samorząd rolniczy nie możemy zgodzić się na łamanie przepisów prawa i  zasad dobrostanu zwierząt, co bezpośrednio wpływa na wizerunek polskiego rolnika.W trakcie posiedzenia przyjęto uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych oraz zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych. Przyjęto również stanowisko w sprawie aktualnej sytuacji na rynku wołowiny i wieprzowiny, o następującej treści:

Sprawą tą koniecznie muszą zająć się organy ścigania a całkowitą odpowiedzialność powinien ponieść przedsiębiorca, który robił to z pełną świadomością. Taka osoba powinna otrzymać zakaz prowadzenia działalności gospodarczej.

Polscy hodowcy i przetwórcy spełniają wysokie wymagania jakie stawia przed nimi system zapewnienia bezpieczeństwa żywności i dobrostanu zwierząt. Niestety takie niechlubne procedery, które występowały także w innych państwach UE, negatywnie wpływają na ocenę całej branży mięsnej i podważają wiarygodność naszej żywności.

W związku z tym Krajowa Rada Izb Rolniczych zwraca się do Rządu RP o podjęcie natychmiastowych działań:

  1. Opracowanie programu naprawczego w procedurach nadzoru uboju;
  2. Rozwiązanie problemu uboju z konieczności;
  3. Opracowanie nowego systemu ubezpieczeń zwierząt.

Samorząd rolniczy w dalszym ciągu wskazuje także na niewystarczające kierowanie środków finansowych na zabezpieczenie gospodarstw przed wirusem ASF, a także brak dostatecznej aktywności krajowych jednostek w przeprowadzeniu wielokierunkowych badań nad wirusem i skutecznymi metodami ograniczenia jego szerzenia. Konieczne jest także zapewnienie wypłaty zaliczek w programach na dofinansowanie bioasekuracji, ponieważ z powodu złej koniunktury na rynku trzody chlewnej, hodowców nie stać na skorzystanie z tych programów. Rolnicy powinni otrzymać pełne rekompensaty z tytułu utraty dochodu z powodu wystąpienia ASF.

Dla tych rynków należy jak najszybciej opracować programy naprawcze, które realnie wpłyną na poprawę sytuacji polskich hodowców.”

Źródło: krir.pl

Słowa prezesa

Za kilka, może kilkanaście godzin chyba najważniejsza chwila...

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 3,9047 -0,15% [22:58]
 EUR / JPY 121,6450 +0,69% [22:58]
 EUR / PLN 4,2808 +0,06% [22:56]
 USD / JPY 109,2850 +0,70% [22:58]
 USD / PLN 3,8448 +0,07% [22:58]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Dagmara, Aleksandra