Przetargi Ofertowe Tylko Na Grunty Rolne

Wg. najnowszych informacji przekazanych przez KOWR tylko na działki w całości przeznaczone na cele rolne mogą zostać ogłoszone przetargi ofert pisemnych. Dla takich działek umowy od razu są zawierane na okres 10 lat. Co jeśli grunty są nierolne choćby tylko w niewielkiej części?

We wrześniu 2017r roku  rozpoczął działalność Krajowy Zasób Nieruchomości (KZN), który ma realizować zadania związane m.in. z powstaniem mieszkań na wynajem z opcją docelowego przeniesienia własności w ramach pakietu Mieszkanie Plus. Wszystkie grunty położone w granicach administracyjnych miast objęte zostały wykazem na potrzeby realizacji inwestycji mieszkaniowych w ramach KZN. Prezes KZN po przejęciu nieruchomości może wypowiedzieć każdą umowę dotyczącą nieruchomości, w tym umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, z zachowaniem ustawowych terminów wypowiedzenia lub w przypadku ich braku, w odniesieniu do nieruchomości użytkowanych rolniczo, z zachowaniem rocznego okresu wypowiedzenia. Kierownictwo KOWR i KZN  ustaliło, że nowe umowy dzierżawy, których przedmiotem są grunty objęte wykazem KZN mogą zostać zawarte na okres nie dłuższy niż 1 rok. Co z działkami na terenach wiejskich? Działki  położone w całości na obszarach przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego lub studium na cele inne niż rolne, w tym zgłoszone do KZN lub znajdujące się w specjalnych strefach ekonomicznych, KOWR będzie wydzierżawiał  jedynie w drodze przetargów nieograniczonych licytacyjnych na okres nie dłuższy niż 3 lata z możliwością ewentualnego przedłużenia okresu obowiązywania umowy. A co gdy działka ma tylko częściowo nierolne przeznaczenie? Nieruchomości o charakterze mieszanym, gdzie część nieruchomości przeznaczona jest na cele nierolne, a pozostała część przeznaczona jest do produkcji rolnej wydzierżawiane będą jedynie w drodze przetargów ograniczonych licytacyjnych m.in. do rolników indywidualnych, na okres nie dłuższy niż 3 lata, z możliwością ewentualnego przedłużenia tego okresu.

Na tle informacji przedstawionej przez KOWR powstaje wiele wątpliwości, m.in. dlaczego zrównuje się  wszystkie nieruchomości o charakterze mieszanym i przyjmuje jednakowy tryb ich rozdysponowania bez względu np. na ich położenie (miasta i obszary wiejskie), czy stosunek powierzchni części nierolnej do części rolnej w takiej nieruchomości. Nie można przyrównywać działki o mieszanym przeznaczeniu położonej np. na terenie miasta Wrocławia do działki o mieszanym przeznaczeniu położonej w miejscowości Stefanów – przysiółek wsi Czeladź Wielka, gmina Wąsosz, powiat górowski. Podobne wątpliwości powstają w przypadku nieruchomości gdzie część o przeznaczeniu nierolnym będzie stanowiła znikomy procent w stosunku do części rolnej, np. odpowiednio 0,50 ha część nierolna i 5 ha część rolna. Swoje wątpliwości DIR zgłosił Dyrektorowi KOWR we Wrocławiu i wskazał, że  obecne podejście Krajowego Ośrodka dotyczące zasad dzierżawy nieruchomości o mieszanym przeznaczeniu w planie i studium wydaje się daleko idącym uproszczeniem.  W swojej odpowiedzi urzędnicy wrocławskiego Oddziału  wyjaśnili,  że zapisy dotyczące przeznaczenia nieruchomości są najbardziej obiektywnym czynnikiem i nie podlegają ocenom ze względu na np. wielkość nieruchomości.

Barbara Pajor

Słowa prezesa

Niezadowoleni z sytuacji rolnicy blokują drogi...

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 3,8370 -0,05% [03:39]
 EUR / JPY 121,5190 +0,05% [03:39]
 EUR / PLN 4,2565 +0,02% [03:39]
 USD / JPY 107,9350 +0,07% [03:39]
 USD / PLN 3,7797 +0,03% [03:39]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Eustachy, Maria