Rolnicy Mogą Ubiegać Się O Zwolnienie Z Podatku Rolnego Na Dzierżawione Od KOWR Grunty

Pod naciskiem środowisk rolniczych Dyrektor Generalny KOWR dostosował procedury dotyczące dzierżawy gruntów, które obowiązują w całym kraju.  Już w kwietniu 2018 roku Centrala KOWR zezwoliła Oddziałom Terenowym na zawieranie umów dzierżawy na okres przekraczający 10 lat (jednak nie więcej niż 11 lat). Dyrektorzy Oddziałów mają upoważnianie o zawierania takich umów dzierżaw, bez konieczności uzyskania zgody Dyrektora Generalnego, w odniesieniu do nieruchomości o powierzchni 50 ha i mniejszej. Ma to umożliwić przyszłym dzierżawcom ubiegać się o zwolnienie dzierżawionych od KOWR gruntów z podatku rolnego. Dyrektor Generalny dostrzegł problem jaki zgłaszały mu środowiska rolnicze, że Oddziały KOWR stosują praktyki „skracana okresu” i zawierają umowy dzierżawy do zbiorów roku poprzedzającego 10-letni okres, czyli na okres 9 lat i kilku miesięcy. W ten sposób KOWR blokował rolnikom ubieganie się w Gminie o zwolnienie z podatku rolnego. Na posiedzeniu Rady Społecznej przy Dyrektorze KOWR we Wrocławiu przedstawiciele DIR zawnioskowali do Dyrektora, aby w Oddziale powszechnie stosowano zalecenia Centrali i aby w każdym przypadku wieloletniej dzierżawy umożliwić dzierżawcy ubiegać się o ulgę podatkową w gminie.

Barbara Pajor

Słowa prezesa

Za kilka, może kilkanaście godzin chyba najważniejsza chwila...

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 3,9047 -0,15% [22:58]
 EUR / JPY 121,6450 +0,69% [22:58]
 EUR / PLN 4,2808 +0,06% [22:56]
 USD / JPY 109,2850 +0,70% [22:58]
 USD / PLN 3,8448 +0,07% [22:58]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Dagmara, Aleksandra