Posiedzenie Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej w Miliczu z Komisją Rolnictwa, Infrastruktury Technicznej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego

Dnia 8 kwietnia 2019 roku odbyło się wspólnego posiedzenia Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej w Miliczu z Komisją Rolnictwa, Infrastruktury Technicznej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Rady Gminy w Krośnicach. Posiedzenie dwóch samorządów odbyło się w Urzędzie Gminy w Krośnicach.

W posiedzeniu uczestniczyli zaproszeni goście:

 1. Pan Henryk Kowalik członek Krajowej Rady Izb Rolniczych w Warszawie
 2. Pan Jarosław Bełza zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Milicz
 3. Pan Zbigniew Dyrcz specjalista do spraw łowieckich w Nadleśnictwie Milicz
 4. Pan Adam Głowiński sekretarz Gminy Krośnice
 5. Pan Piotr Murawek przewodniczący Rady Gminy w Krośnicach
 6. Pan Rafał Ozga kierownik PZDR w Miliczu
 7. Pani Barbara Walaszczyk kierowniczka milickiego oddziału WIORiN
 8. Pani Eliza Górska PIW w Miliczu
 9. Pan Krzysztof Tokar naczelnik BP ARiMR w Miliczu.
 10. Pan Kazimierz Pochodyła emerytowany działacz samorządu rolniczego.
 11. Pan Bartosz Jakubowski z „Głosu Milicza”

Na początku posiedzenia odbyła się bardzo miła uroczystość Pan Henryk Kowalik wręczył złotą odznakę Dolnośląskiej Izby Rolniczej „ Zasłużony dla samorządu rolniczego” byłemu przewodniczącemu Rady Powiatowej DIR w Miliczu Panu Kazimierzowi Pochodyle.

Pan Zbigniew Dyrcz omówił gospodarkę łowiecką na terenie powiatu milickiego, którą zajmują się koła łowieckie oraz jednym obwodem Nadleśnictwo Milicz. Na terenie działania kół jest 91 poletek łowieckich, po to by zwierzyna nie niszczyła upraw polowych, a karma jest wykładana w paśnikach przez cały rok.

W roku bieżącym jest mniej zwierzyny łownej co wykazało ostatnie liczenie, w którym pomagali przedstawicieli DIR, a zwłaszcza podziękował Panu Zdzisławowi Kanasowi, za zaangażowanie. Szkody łowieckie w 2017 roku zostały zredukowane na powierzchni 229 ha, średnie odszkodowanie z 1ha wynosiło ponad 3 tys. zł, a w 2018 roku szkody obniżyły się o 100 ha, główna przyczyna to stan pogody.

W 2018 roku były tylko 2 odwołania do Nadleśniczego i żadna ze spraw nie została skierowana do sądu, czyli rok był dla wszystkich dobry.

Odmienne zdanie w sprawie szacowania i strat z tym związanych miał przewodniczący komisji rolnictwa Pan Eugeniusz Lis mieszkaniec Pierstnicy, który wspólnie z synem nie może poradzić sobie ze stadem jeleni (52 sztuki) co noc pilnując swoich upraw, która jak powiedział jest wyjadana od wschodów aż do zbioru przez co plon jest o 50% niższy, prosił o pomoc w tym względzie, czyli o pilnowanie upraw przez Nadleśnictwo.

Pan Dyrcz odpowiedział, że temat jest znany, został zwiększony odstrzał w tym obwodzie, jednak Pierstnica to specyficzny teren, to jest enklawa leżąca pomiędzy dwoma lasami.

Pan Władysław Bęben zdał relację z jednego z szacowania, w którym uczestniczył, a było to odwołanie rolnika, Nadleśniczy wysłał biegłego rzeczoznawcę, który nie współpracował z komisją. Robił próby w miejscach wyłączonych, nie brał pod uwagę sugestii myśliwych, izby rolniczej oraz PZDR. Jednak Nadleśniczy Nadleśnictwa Milicz zgadza się z wyliczeniami biegłego, a sprawa zostaje nierozstrzygnięta i trafia do sądu (sprawa z 2016 roku).

Pan Krzysztof Tokar omówił kampanię składania wniosków o dopłaty bezpośrednie za 2018 rok, to był pierwszy rok składania wniosków przez Internet budziło to wiele obaw. Jednak miliccy rolnicy poradzili sobie z tym zadaniem w sposób bardzo dobry, zostało złożonych 1617 wniosków, to jest o 17 mniej niż w roku poprzednim. Aktualnie rozpoczęła się nowa kampania składania wniosków o dopłaty bezpośrednie, która potrwa do 15 maja bieżącego roku.

Pan Rafał Ozga zapoznał zebranych z dyrektywą azotanową, która została podzielona na cztery grupy pod względem wielkości gospodarstw:

 1. małe do 10 ha lub do 10 DJP w gospodarstwie stosowanie programu działań
 2. średnie powyżej 10 ha lub powyżej 10 DJP w gospodarstwie stosowanie programu działań, ewidencja nawożenia azotem,
 3. duże powyżej 100 ha UR lub powyżej 50 ha upraw intensywnych lub pow. 60 DJP w gospodarstwie stosowanie programu działań, ewidencja nawożenia azotem, uproszczony plan nawożenia azotem (plan nawozowy oparty na bilansie azotu)
 4. bardzo duże prowadzą chów lub hodowlę,  powyżej 40 000 stanowisk dla drobiu lub chów i hodowlę świń powyżej 2 000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior, stosowanie programu działań, ewidencja nawożenia azotem, plan nawozowy oparty o analizę gleby (zatwierdzony przez stację chemiczno-rolniczą i kopia przesłana do wójta lub burmistrza).

Bardzo ważnym czynnikiem nawożenia jest, nawożenie obornikiem to powoduje zwiększenia zasobności wody w glebie, co jest bardzo ważne zwłaszcza, że ostatnio mamy suche lata.

Pani Barbara Walaszczyk powiedziała, że wiosna jest intensywnym okresem prac polowych oraz oprysków chemicznych:

 1. wymogi integrowanej ochrony roślin stosować wtedy gdy jest przekroczony próg ekonomicznego zagrożenia
 2. środki należy stosować na daną uprawę zgodnie z etykietą, ważne są terminy i bezpieczne stosowanie środków chemicznych
 3. obowiązkowe badanie i kalibracja opryskiwaczy rolniczych, co trzy lata nowe po pięciu latach
 4. wymogi bezpiecznego stosowania środków chemicznych – ewidencja zabiegów.

Pani Eliza Górska, ostatni przypadek ASF w naszym kraju odnotowano w miesiącu styczniu w województwie warmińsko – mazurskim od tego czasu nie pojawiło się nowe ognisko zachorowań. W powiecie milickim powstał program jedyny w województwie dolnośląskim czyli bioasekuracja, jednak wydaje się ze musimy z tym problemem żyć, ASF jest już wielu krajach Europy i  możemy z tym problemem walczyć nawet  przez najbliższe 30 lat.

Pan Zdzisław Kanas oraz Sławomir Teodorczyk z RP DIR w Miliczu są członkami zespołu do spraw ASF przy Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Pan Stanisław Kuśnierz poinformował, że w roku bieżącym po raz kolejny pozyskaliśmy środki na atestację opryskiwaczy rolniczych ze Starostwa Powiatowego w Miliczu. Powiedział także, że powiat milicki jest jedynym powiatem w województwie dolnośląskim, który zajmuje się atestacją opryskiwaczy przy udziale środków zewnętrznych.

Dotacja nie jest może zbyt wysoka, a i powiat milicki nie jest duży (składa się z trzech gmin), warto zaznaczyć, że rolnik korzysta z tego sposobu działania dwa razy, raz z dotacji gdyż zmniejsza się koszt atestacji, a drugi raz, ponieważ cena przy udziale ponad 100 opryskiwaczy znacząco spada nawet o 50%.

Pan Zdzisław Kanas poinformował, że wybory do izb samorządu rolniczego odbędą się 28 lipca bieżącego roku, a obecna kadencja kończy się 31 maja.

Stanisław Kuśnierz

Kierownik BT DIR w Miliczu

 

 

Słowa prezesa

Jeżeli prawdą jest, że „mowa jest srebrem a milczenie złotem”...

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 3,9394 +0,25% [17:39]
 EUR / JPY 119,3500 -0,30% [17:39]
 EUR / PLN 4,2839 +0,04% [17:39]
 USD / JPY 108,3730 -0,35% [17:39]
 USD / PLN 3,8890 -0,02% [17:39]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Roger, Serafina