VI Forum Rolnicze Dolnośląskiej Izby Rolniczej

W dniu 20 maja 2019 roku w Trzebnicy odbyło się  VI Forum Rolnicze Dolnośląskiej Izby Rolniczej. Tematem tego najważniejszego, dorocznego zgromadzenia producentów żywności Dolnego Śląska były „Wyzwania stojące przed rolnictwem w kontekście zmieniających się warunków prowadzenia działalności.” Uczestniczyli w nim rolnicy z Izby Rolniczej z całego Dolnego Śląska, przedstawiciele związku kółek i organizacji rolniczych, związku dzierżawców i właścicieli nieruchomości rolnych. Także przedstawiciele lokalnych samorządów, wyższych uczelni i agencji państwowych związanych z działalnością na rzecz rolnictwa. Spotkanie było również okazją do uhonorowania osób zasłużonych dla rolników i rolnictwa w naszym regionie. Z rąk Prezesa Leszka Grali i  Wiceprezesa Ryszrada Borysa odznaczenia przyznane przez Kapitułę Krajowej Krajowej Rady Izb Rolniczych „Zasłużony dla samorządu rolniczego” otrzymali:  Mirosław Kulesza – Dyrektor OT KOWR we Wrocławiu, Tadeusz Baranek, Franciszek Baranowski, Marek Brusiło, Jan Figurak, Zdzisław Kanas, Tadeusz Mochalski, Grażyna Sadowska, Wiktor Skotnicki, Tadeusz Smoliński, Sławomir Teodorczyk  i  Elżbieta Ulatowska. Prezes Leszek Grala i  Wiceprezes Ryszard Borys wręczyli również złote odznaczenia przyznane przez  Kapitułę  Dolnośląskiej Izby Rolniczej osobom zasłużonym dla samorządu rolniczego: Jerzemu Cyrakowi, Pawłowi Mazurowi, Grzegorzowi Pazio i Romanowi Rabiakowi, natomiast srebrne odznaczenia otrzymali: Karol Ciepły, Sylwester Mazur, Jacek Sisler, Zbigniew Winiarski i Tadeusz Wyrwas.

ARiMR obchodzi w 2019 roku swoje 25-lecie. Oficjalne  uroczystości jubileuszowe odbędą się w czerwcu, ale korzystając z licznej obecności delegatów złożono również gratulacje i podziękowania na ręce Pani Dyrektor Magdalenie Salińskiej. Koniec kadencji to okazja do podziękowania wszystkim delegatom za ogromny trud jaki włożyli przez minione cztery lata w działania na rzecz społeczności lokalnych. Rolnictwo to nie tylko pasja, ale przede wszystkim ciężka praca, za którą Zarząd DIR wszystkim serdecznie podziękował. Wszyscy delegaci otrzymali pamiątkowe statuetki przygotowane na tę okoliczność.

Następnie Ryszard Borys przeszedł do części merytorycznej forum. O dochodowości europejskich gospodarstw rolnych w warunkach zmian klimatu mówił dr Tomasz Berbeka z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Pokazał jak świat pozbawiany jest życiodajnej wody, staje się coraz bardziej suchy, bez dostatecznych zapasów wody. Susza niszczy uprawy z równym skutkiem we Włoszech, w Hiszpanii, w Australii  i w Stanach Zjednoczonych, w coraz większym stopniu w Polsce. Wskazał do jakiego stopnia odpowiedzialność za wyżywienie świata odpowiadają właściciele ziemi i koncerny żywnościowe – którzy doprowadzili do wielkiej koncentracji zasobów ziemi i środków produkcji żywności.

Wieloletni pracownik Spółki Wodnej w Trzebnicy Pan Roman Rabiak przekonywał zebranych o konieczności włączenia się do realizacji ogólnopolskiego programu  przeciwdziałania suszy, także o potrzebie gruntownej modernizacji systemów melioracji  na polach uprawnych. Przypomniał w jakiej sytuacji można wykorzystywać wodę do celów gospodarczych i do nawadniania uprawy w naturze czyli wody zebranej w otwartych zbiornikach retencyjnych, w stawach czy jeziorach.

Za bezumowne użytkowanie ziemi należącej najczęściej do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa będą kary aż trzydziestokrotnej wysokości czynszu dzierżawnego, dotychczas była to  kara znacznie niższa, zaledwie pięciokrotnej wartości czynszu. To jedna z ważniejszych zmian w znowelizowanej ustawie o ustroju rolnym czyli o gospodarowaniu ziemią. Ostrzegał przed tym przestępczym procederem prawnik, adwokat Dolnośląskiej Izby Rolniczej Łukasz Opaliński w wykładzie „Prawo dla rolnika. Rozwiązania prawne związane z prowadzoną produkcją rolniczą”. Ważną zmianą jest możliwość ubiegania się o zakup ziemi do jednego hektara przez osoby nie związane z rolnictwem.

Po krótkiej przerwie głos zabrali przedstawiciele instytucji działających na rzecz rolnictwa  Pani Magdalena Salińska Dyrektor ARiMR, Pan Mirosław Kulesza Dyrektor KOWR, Pan Adam  Wąsiewicz Bank BNP Paribas. Na temat ubezpieczeń rolniczych zebranym mówiła Pani Halina Grążewska, Dyrektor Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych. Forum zakończył wykład Pana Mateusza Bobińskiego nt. nowoczesnych programów oraz aplikacji wspierających prowadzenie działalności rolniczej.

Po zakończeniu oficjalnej części VI Forum Rolnicze Dolnośląskiej Izby Rolniczej jeszcze długo toczyły się rozmowy na tematy nurtujące dolnośląkich rolników.

 Barbara Pajor i Krzysztof Balant

Słowa prezesa

Jeżeli prawdą jest, że „mowa jest srebrem a milczenie złotem”...

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0033 +0,05% [08:59]
 EUR / JPY 118,6510 +0,01% [09:00]
 EUR / PLN 4,3709 +0,02% [08:59]
 USD / JPY 107,7150 +0,02% [09:00]
 USD / PLN 3,9681 +0,04% [08:59]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Bogusław, Tekla