Jaka przyszłość pomocy państwa w rolnictwie?

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje społeczne w celu oceny i przeglądu zasad dotyczących pomocy państwa w rolnictwie, obszarach wiejskich i leśnictwie. Jak wiadomo, ustanowiono szczególne ramy zasad pomocy państwa dla rolnictwa, leśnictwa i obszarów wiejskich.

Ramy te obejmują zarówno wytyczne dotyczące pomocy państwa, jak i rozporządzenie o wyłączeniu grupowym:

  • wytyczne Unii Europejskiej w sprawie pomocy państwa w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich w latach 2014-2020
  • rozporządzenie Komisji (UE) nr 702/2014 uznające niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 TFUE, znane pod nazwą rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych (ang. Agricultural Block Exemption Regulation – „ABER”).

Te dwa instrumenty wygasną z końcem 2020 r. i należy je zastąpić nowymi wytycznymi i nowym rozporządzeniem na okres od 2021 r. do 2027 r.

W tym kontekście Komisja przeprowadza ocenę skuteczności obecnych przepisów i przeprowadzi ocenę wpływu w celu przygotowania przyszłych ram pomocy państwa. Konsultacje są otwarte do 19 lipca.

Link do konsultacji >>>

Konsultacje te skierowane są m.in. do beneficjentów pomocy z odpowiednich sektorów oraz innych zainteresowanych stron, którzy mają praktyczne doświadczenie lub dogłębną wiedzę na temat pomocy państwa w rolnictwie i leśnictwie.

Wyniki zostaną uwzględnione w dokumencie roboczym służb Komisji dotyczącym oceny  obowiązujących przepisów oraz w ocenie skutków przyjęcia nowych ram pomocy państwa na lata 2021–2027.

Zachęcamy do udziału w konsultacjach.

Przedstawiamy kwestionariusz udostępniony przez Komisję Europejską >>>

Źródło: krir.pl

 

Słowa prezesa

Jeżeli prawdą jest, że „mowa jest srebrem a milczenie złotem”...

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 3,9130 -0,11% [03:19]
 EUR / JPY 120,2120 -0,07% [03:19]
 EUR / PLN 4,2886 -0,05% [03:17]
 USD / JPY 108,5860 -0,05% [03:19]
 USD / PLN 3,8732 -0,05% [03:18]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Elzbieta, Seweryn