Czy można rozwiązać umowę dożywocia?

Kilka lat temu przekazałem gospodarstwo rolne w ramach umowy dożywocia. Obecnie relacje z żoną syna układają się bardzo źle. Nie wypełnia obowiązków wynikających z umowy dożywocia i sytuacja wpływa negatywnie na stan mojego zdrowia. Czy mogę żądać zamiany prawa dożywocia na dożywotnią rentę albo rozwiązać umowę dożywocia?

Zgodnie z art. 913 k.c. § 1, jeżeli z jakichkolwiek powodów między dożywotnikiem a zobowiązanym wytworzą się takie stosunki, że nie można wymagać od stron, żeby pozostawały nadal w bezpośredniej ze sobą styczności, sąd na żądanie jednej z nich zamieni wszystkie lub niektóre uprawnienia objęte treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę odpowiadającą wartości tych uprawnień. W § 2 zaznaczono, iż w wypadkach wyjątkowych sąd może na żądanie zobowiązanego lub dożywotnika, jeżeli dożywotnik jest zbywcą nieruchomości, rozwiązać umowę o dożywocie. 

Sąd Apelacyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 21 lutego 2014 r. (sygn. akt: V ACa 910/13) orzekł, że wypadek wyjątkowy w rozumieniu art. 913 § 2 k.c. zachodzi wówczas, gdy dochodzi do krzywdzenia dożywotnika i złej woli kontrahenta – nabywcy nieruchomości. Samo uznanie, że stan stosunków między stronami umowy dożywocia jest taki, że nie można wymagać od nich, aby pozostawały nadal w bezpośredniej ze sobą styczności, nie stanowi wystarczającej przesłanki do rozwiązania umowy z uwagi na wyjątkowy charakter tej instytucji.

Sąd orzekł także, że do rozwiązania umowy dożywocia nie wystarczy samo stwierdzenie niewywiązywania się z obowiązków względem dożywotnika czy negatywnego psychicznie nastawienia do niego. Z określoną w tym przepisie „wyjątkowością” mamy do czynienia, gdy zachowanie się zobowiązanego wobec dożywotnika jest szczególnie naganne, a przewidziana w art. 913 § 1 k.c. możliwość zamiany świadczeń na rentę nie może przynieść zadowalającego rezultatu.

Źródło: tygodnik-rolniczy

Słowa prezesa

Niezadowoleni z sytuacji rolnicy blokują drogi...

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 3,8370 -0,05% [03:39]
 EUR / JPY 121,5190 +0,05% [03:39]
 EUR / PLN 4,2565 +0,02% [03:39]
 USD / JPY 107,9350 +0,07% [03:39]
 USD / PLN 3,7797 +0,03% [03:39]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Eustachy, Maria