Uwagi Zarządu DIR do gospodarowania wolnym Zasobem WRSP przez KOWR

Obecnie na Dolnym Śląsku jest ok. 33 tys. ha nierozdysponowanych gruntów. Większość z tych działek od wielu lat jest niezagospodarowana, porośnięta chwastami, wysokimi trawami, a niejednokrotnie są już w przeważającej części zakrzaczone, a nawet zadrzewione. Działki o powierzchni do 2 ha są położone głównie wśród zabudowy wsi lub w jej sąsiedztwie. Zarząd DIR wskazuje różne aspekty społeczno – gospodarcze, które w naszej ocenie powinny skłonić KOWR do podjęcia efektywnych działań, by takie grunty jak najszybciej zagospodarować i w trybie pilnym je wydzierżawić lub sprzedać. W naszej ocenie należy wdrożyć skuteczne, a przede wszystkim uproszczone mechanizmy rozdysponowania wolnego, niezagospodarowanego od kilku czy nawet kilkunastu lat Zasobu WRSP, którym dysponują Oddziały KOWR.

Uwagi DIR do gospodarowania wolnym odłogowanym Zasobem przez KOWR

Słowa prezesa

Jeżeli prawdą jest, że „mowa jest srebrem a milczenie złotem”...

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 3,9394 +0,25% [17:39]
 EUR / JPY 119,3500 -0,30% [17:39]
 EUR / PLN 4,2839 +0,04% [17:39]
 USD / JPY 108,3730 -0,35% [17:39]
 USD / PLN 3,8890 -0,02% [17:39]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Roger, Serafina