DOLNOŚLĄSKI DZIEŃ SOI 13.09.2019 Inicjatywa białkowa COBORU

W piątek 13 września  w Zakładzie Doświadczalnym w Tarnowie koło Ząbkowic Śląskich, należącym do Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Zybiszowie, odbyły sięwarsztaty dotyczące uprawy soi zorganizowane w ramach Dolnośląskiego Dnia Soi –  „Inicjatywa białkowa COBORU”. Po powitaniu przybyłych gości w tym członków Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej z Przewodniczącym Panem Wiktorem Skotnickim na czele, spotkanie otworzyła Pani Dyrektor Jadwiga Ciepielska oraz Pan Marcin Włodarczyk. Program obejmował wykłady w postaci prezentacji multimedialnych i pokazów praktycznych prowadzonych przez:

– prof. dr hab. E. S. Gacek – ,, Wyniki prac nad przydatnością odmian soi do uprawy w Polsce”

– prof. dr hab. M. Kozak,, Optymalizacja agrotechniki soi uprawianej na nasiona”

– dr hab. A. Tratwal prof „ Platforma Sygnalizacji Agrofagów – nauka w praktyce rolniczej”

– mgr inż. T. Kulon ,, Plonowanie soi i roślin bobowatych na Dolnym Śląsku”

             Zakład w Tarnowie zajmuje się prowadzeniem doświadczeń i ich dokumentowaniem, zgodnie z metodykami obowiązującymi w COBORU, a także upowszechnianiem wiedzy o odmianach roślin uprawnych. W ramach doświadczeń prowadzona jest kolekcja 45 odmian soi i dodatkowo pole produkcyjne. Taka różnorodność jest wynikiem rozszerzenia przez COBORU zakresu badan związanych z soją w ramach tzw. Inicjatywy białkowej. Jej celem jest popularyzacja zwiększenia powierzchni uprawy roślin białkowych i soi, dla poprawy bilansu paszowego w kraju. Podczas spotkania uczestnicy mieli okazję znaleźć odpowiedzi na wiele pytań i problemów związanych z uprawą soi. Można było zasięgnąć informacji o znaczeniu roślin bobowatych w polskim płodozmianie, w szczególności w aspekcie uwzględnienia roślin wysokobiałkowych jako dopełnienia wymogu zazielenienia oraz  prawidłową agrotechniką soi, szczególnie nawożeniem, ochroną i prawidłowym zbiorem soi, minimalizującym straty z  przedstawieniem najnowszych rozwiązań technicznych w tym zakresie. Drugą część spotkania stanowiły warsztaty podczas których pokazano uprawy soi na poletkach doświadczalnych. Omówiono podstawowe parametry wilgotności i jakości decydujące o przydatności technologicznej ziarna. Pracownicy Stacji i przedstawiciele hodowców zaprezentowali kolekcję odmian znajdujących się pod oceną SDOO w Tarnowie.

Słowa prezesa

Jeżeli prawdą jest, że „mowa jest srebrem a milczenie złotem”...

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 3,9458 +0,41% [14:59]
 EUR / JPY 119,4110 -0,25% [14:59]
 EUR / PLN 4,2906 +0,19% [14:59]
 USD / JPY 108,5890 -0,15% [14:59]
 USD / PLN 3,9011 +0,30% [14:59]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Roger, Serafina