Wniosek DIR o wydłużenie spłaty rat za wykup z KOWR do 25 lat

W nawiązaniu do toczącej się dyskusji i trwających konsultacji społecznych
nad zamianą przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego i innych ustaw, w tym ustawy
o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej postuluje o zmianę art. 31 ust 2 ustawy z dnia 19.10.1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, poprzez wydłużenie okresu spłaty należności rat za wykup nieruchomości z 15 do 25 lat.

KOWR we Wrocławiu Przedstawia Warunki Jakie Trzeba Spełnić Żeby Brać Udział W Przetargu Na Utworzenie Gospodarstwa Rodzinnego

W związku z licznymi pytaniami od osób, które posiadają kwalifikacje rolnicze i chcą utworzyć gospodarstwo rodzinne Zarząd DIR w dniu 08.03.2018r. poprosił wrocławski Oddział KOWR o udzielenie informacji jakie warunki, poza kwalifikacjami rolniczymi, muszą takie osoby spełnić, aby startować w przetargach ograniczonych na utworzenie gospodarstwa rodzinnego.

Zmiany w prawie łowieckim

Dnia 1 kwietnia weszła w życie ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta ma na celu m.in. wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2014 r., który uznał, że art. 27 ust. 1 w związku z art. 26 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie jest niezgodny z Konstytucją ze względu na to, że określając zasady podziału na obwody łowieckie nie zapewniał ochrony praw osób posiadających nieruchomości objęte wymogami obwodu łowieckiego.

Pomoc dla Kamila

Prosimy o wsparcie dla Kamila Dębickiego syna zmarłego 2 lata temu delegata Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Jaworskiego Mariusza Dębickiego, który z dużym poświęceniem działał społecznie dla dobra rolników. Teraz my pomóżmy jego synowi Kamilowi w tym trudnym dla niego momencie!!!

Słowa prezesa

Wiosna za pasem...

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 3,7065 +0,19% [08:58]
 EUR / JPY 128,0190 -0,25% [08:58]
 EUR / PLN 4,2835 +0,11% [08:58]
 USD / JPY 110,5590 -0,11% [08:58]
 USD / PLN 3,6988 +0,25% [08:58]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Mark, Elzbieta