Na roboczo i odświętnie , wspólnie z rolnikami obradowała Rada Powiatowa DIR w Jeleniej Górze

W dniu 14.12.2018r. w Łomnicy obradowała na szóstym w tym roku posiedzeniu Rada Powiatowa DIR w Jeleniej Górze. Wśród zaproszonych gości obecni byli: Prezes Zarządu DIR Leszek Grala, kierownik Oddziału ARiMR w Jeleniej Górze Mirosław Ludorowski oraz kierownik Oddziału PIORiN Waldemar Płachciak . W posiedzeniu uczestniczyło 29 osób, w większości rolników, w tym 8 delegatów do Rady Powiatowej.  

Wyjazdowe posiedzenie Rady Powiatowej DIR w Jeleniej Górze w Łomnicy

 

Rada Powiatowa DIR w Jeleniej Górze obradowała 19.03.2019 r. na posiedzeniu wyjazdowym w Łomnicy, na terenie gospodarstwa Janiny i Wiktora Zimmer. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Powiatowej Mirosław Kaszkur. W posiedzeniu uczestniczyły 33 osoby, najliczniej stawili się rolnicy powiatu jeleniogórskiego Obecni byli także zaproszeni rolnicy z terenu powiatów: Kamienna Góra, Lwówek Śląski i Lubań. W posiedzeniu uczestniczyło 8 delegatów do RP DIR w Jeleniej Górze.

Seminarium wyjazdowe Rady Powiatowej DIR w Jeleniej Górze z udziałem licznej grupy rolników w Vernerovicach

W Czechach prywatni rolnicy zawsze mogli budować w swoich gospodarstwach małe ubojnie i przetwórnie mięsa. Nie blokowały tego przepisy unijne ani weterynaria.

W dniu 14 maja br. Rada Powiatowa DIR w Jeleniej Górze uczestniczyła w seminarium wyjazdowym w Vernerovicach koło Broumova na terenie Ekofarmy Bosina. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie rady z Przewodniczącym Mirosławem Kaszkurem, który prowadził spotkanie, oraz liczna grupa rolników z czterech powiatów: jeleniogórskiego, kamiennogórskiego, lwóweckiego i lubańskiego (łącznie 35 osób).

Rada Powiatowa DIR w Jeleniej Górze obradowała w dniu 14.12.2017r. w Łomnicy na temat sprzedaży żywności przez rolników. Wśród gości Prezes Leszek Grala

Rolniczy handel detaliczny był wiodącym tematem posiedzenia RP DIR w Jeleniej Górze, w dniu 14.12.2017r. Przewodniczył Mirosław Kaszkur, w posiedzeniu uczestniczyli członkowie RP, zaproszeni rolnicy i sołtysi z terenu powiatu jeleniogórskiego oraz zaproszeni goście. Miejscem spotkania było gospodarstwo rolne państwa Janiny i Wiktora Zimmer, w którym od kilku lat z powodzeniem funkcjonuje rolniczy handel detaliczny produktami wytworzonymi w gospodarstwie i własnym przetwórstwie gastronomicznym (mięso wołowe, jaja, produkty garmażeryjne) oraz produktami z sąsiednich gospodarstw np. serkami i innymi wyrobami nabiałowymi, a także dużą ofertą produktów zdrowej żywności i ekologicznych.

Dożynki 2017 w Hradec Kralove

Również u naszych południowych sąsiadów święto dożynkowe ma wieloletnią tradycję i bogatą oprawę. W zaprzyjaźnionym województwie Kralovohradeckim obchodzono je 16 września w centralnej dzielnicy rekreacyjnej miasta Fośna, dzięki czemu razem z rolnikami świętowało ok. 30 tysięcy mieszkańców Hradec Kralove i okolic. Dopisali goście, wśród nich wojewoda dr Jiri Stepan, a także prezydent miasta, wice -prezydent Krajowej Izby Rolniczej, prezesi wielu instytucji i firm. Naszej delegacji przewodniczył członek Zarządu DIR Franciszek Baranowski.

Rada Powiatowa DIR w Jeleniej Górze Obradowała na kolejnym wyjazdowym posiedzeniu

Zgodnie z przyjętym programem działalności na rok 2017 RP DIR w Jeleniej Górze obradowała na kolejnym wyjazdowym posiedzeniu w dniu 18 maja br. w Bieganowie gmina Cybinka, w firmie AGRO Bieganów sp. z o.o. W posiedzeniu wyjazdowym uczestniczyli liczni rolnicy producenci żywca wołowego z 5 powiatów: jeleniogórskiego, kamiennogórskiego, lwóweckiego, lubańskiego i bolesławieckiego. W sumie obecnych było 40 uczestników w tym pan Jiri Sulc z Trutnova, przewodniczący RP tamtejszej Izby Rolniczej (Agrarni Komora), a zarazem prezes dużej firmy produkującej żywiec wołowy w której gościliśmy z rolnikami jesienią 2016 roku.

Posiedzenie Rady Powiatowej DIR w Jeleniej Górze z dnia 25.01.2017r.

Rada Powiatowa DIR w Jeleniej Górze obradowała w dniu 25.01.2017r. w Jeżowie Sudeckim z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia, powitanie gości i rolników.
2. Prezentacja oprogramowania Agrinavia – pani Alina Brzezicka, przedstawiciel firmy.
3. Zalecenia i wymogi PIORIN w roku 2017 – kierownik Oddziału Terenowego mgr inż. Waldemar Płachciak.
4. Propozycja planu pracy Rady Powiatowej na rok 2017.
5. Dyskusja.
6. Zamknięcie posiedzenia.

XX – Lecie samorządu rolniczego subregionu jeleniogórskiego

W dniu 16.12.2016r. w Mysłakowicach odbył się jubileusz XX – lecia Samorządu Rolniczego Subregionu Jeleniogórskiego. Przewodniczący Rad Powiatowych Dolnośląskiej Izby Rolniczej z tej okazji zaprosili wielu gości, którzy przez ten cały okres współpracowali i nadal współpracują z Dolnośląską Izbą Rolniczą.

Słowa prezesa

Jeżeli prawdą jest, że „mowa jest srebrem a milczenie złotem”...

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 3,9100 -0,18% [03:58]
 EUR / JPY 120,2650 -0,03% [03:59]
 EUR / PLN 4,2881 -0,07% [03:59]
 USD / JPY 108,6210 -0,02% [03:59]
 USD / PLN 3,8722 -0,08% [03:59]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Elzbieta, Seweryn