RP Lwówek

W dniu 23 lutego 2018 roku korzystając z uprzejmości pracowników stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie w sali narad tegoż stowarzyszenia sąsiadującej z Biurem Terenowym Dolnośląskiej Izby Rolniczej w Uboczu odbyło się spotkanie Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Rady Powiatu Lwóweckiego w celu omówienia najważniejszych tematów nurtujących lokalne środowisko rolnicze. Pierwszym z tych punktów było omówienie kwestii wypełniania e-wniosków o dopłaty bezpośrednie, w szczególności upowszechnianie wiedzy na ten temat. Drugim tematem było omówienie programu do zgłaszania urodzeń, przemieszczeń bydła oraz innych zwierząt hodowlanych podlegających rejestracji, w szczególności upowszechnienie wiedzy na tematów terminów zgłaszania w celu uniknięcia konsekwencji prawno administracyjnych. Kolejnym tematem omawianym na forum Rady Powiatowej był ubój w gospodarstwie własnym z przeznaczeniem do sprzedaży bezpośredniej. Kolejnym tematem było wysłuchanie prezesa Okręgowego Związku Hodowców Koni Pana Janusza Lawina oraz zapoznanie się z projektami, wydarzeniami i imprezami przygotowywanymi przez Związek przy których Dolnośląska Izba Rolnicza mogłaby współpracować. Kolejnym tematem spotkania było omówienie wniosku o zmianę przeznaczenia gruntu rolnego na nierolny nieleśny położonego w Płóczkach Dolnych w Gminie Lwówek Śląski, w tym celu zaproszono oraz wysłuchano przedstawiciela wnioskodawcy w celu zapoznania się argumentami gminy. Na koniec omawiano plan pracy Rady Powiatowej na najbliższy rok.

Piotr Szałas

Przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Poseł na Sejm RP Pan dr Jarosław Sachajko na spotkaniu z delegatami Dolnośląskiej Izby Rolniczej

W dniu 16 stycznia 2017r. w Łagowie odbyło się spotkanie delegatów Dolnośląskiej Izby Rolniczej z Przewodniczącym Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Posłem na Sejm RP Panem dr Jarosławem Sachajko, oraz z Posłem na Sejm RP Panem Robertem Winnickim, którego tematem przewodnim był program działań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na lata 2017-2019r. W spotkaniu uczestniczyli również: Starosta Zgorzelecki Pani Urszula Ciupak, Wicestarosta Lubański Pan Wojciech Zembik, Zastępca Dyrektora Agencji Nieruchomości Rolnych Pan Artur Mackiewicz, a także przedstawiciele ze związków i organizacji rolniczych, współpracujących z Dolnośląską Izbą Rolniczą.

Słowa prezesa

Wiosna za pasem...

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 3,7285 +0,00% [21:59]
 EUR / JPY 127,6240 +0,00% [21:59]
 EUR / PLN 4,3100 +0,00% [21:59]
 USD / JPY 109,4470 +0,00% [21:59]
 USD / PLN 3,6957 +0,00% [21:59]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Augustyn, Julian