Potrzeba wspólnego spotkania w celu wypracowania współpracy na linii rolnik – koło łowieckie

Podstawą prowadzenia gospodarki łowieckiej w naszym kraju są roczne plany łowieckie i wieloletnie łowieckie plany hodowlane. Roczne plany łowieckie sporządzane są na okres od 1 kwietnia do 31 marca roku następnego zwanego rokiem gospodarczym. Dolnośląska Izba Rolnicza wielokrotnie zwracała się z prośbą do podmiotów biorących udział w procesie opiniowania i zatwierdzania rocznych planów łowieckich o zwrócenie szczególnej uwagi na proponowane przez dzierżawców obwodów łowieckich, którymi najczęściej są koła łowieckie, plany pozyskania zwierzyny grubej i płowej (zwłaszcza dzików i jeleni), czyniących największe szkody w uprawach oraz płodach rolnych. Problem szkód łowieckich jest nadal niezwykle istotny, a jego rozmiar zdaje się systematycznie rosnąć stanowiąc duże obciążenie dla rolników, których uprawy są niszczone przez dzikie zwierzęta. Przyczyny takiej sytuacji należy upatrywać w korzystnych warunkach klimatyczno-środowiskowych sprzyjających wzrostowi populacji zwierząt łownych, ale również mniejszym niż planowane wykonaniem planów łowieckich przez koła łowieckie.

Potrzebna interpretacja przepisów o szacowaniu szkód łowieckich

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, popierając wniosek Izby Rolniczej w Opolu wystąpił 25 kwietnia 2017 r. do Ministra Środowiska o pilne wydanie szczegółowej interpretacji przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych (Dz.U. 2010 nr 45 poz. 272).

Jakkolwiek w Ministerstwie Środowiska trwają obecnie prace nad przygotowaniem nowelizacji ustawy dotyczącej szkód łowieckich, jednak sprawa zaniżania odszkodowań za uprawy wymagające zaorania o nieponiesione koszty zbioru, transportu i przechowywania wymaga interpretacji ponieważ w związku z niejasnymi przepisami rozporządzenia rolnicy aktualnie otrzymują znacznie pomniejszone odszkodowania, nieadekwatne do poniesionych strat, co utrudnia wznowienie produkcji na zniszczonych polach.

Źródło: krir.pl

Zarząd DIR w sprawie współpracy w zakresie łowiectwa

W nawiązaniu do otrzymanego w dniu 29 marca 2017 r. projektu porozumienia pomiędzy Prezesem Krajowej Rady Izb Rolniczych, Przewodniczącym Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego oraz Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych w sprawie współpracy w zakresie łowiectwa, Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej pragnie zauważyć, że nie może ono zastąpić oczekiwanego w środowisku rolniczym szybkiego wdrożenia znowelizowanej Ustawy – Prawo łowieckie. Oczekujemy działań zmierzających do wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2014 r. poprzez zapewnienie odpowiednich prawnych środków ochrony praw właściciela nieruchomości objętej obwodem łowieckim, wzmocnienia nadzoru Ministra Środowiska nad Polskim Związkiem Łowieckim oraz wprowadzenia nowych rozwiązań do systemu szacowania strat i wypłaty odszkodowań za szkody powodowane przez dzikie zwierzęta w uprawach i płodach rolnych.

Słowa prezesa

Jak żyć Panie Premierze?...

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 3,8148 +0,47% [22:17]
 EUR / JPY 128,6060 +0,20% [22:19]
 EUR / PLN 4,2890 +0,05% [22:13]
 USD / JPY 113,2820 +0,60% [22:19]
 USD / PLN 3,7773 +0,45% [22:18]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Julia, Daniela