Stanowisko Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie ochrony miejsca pracy rolnika

W związku z napływającymi licznymi głosami rozgoryczonych i bezradnych rolników, Walne Zgromadzenie DIR wyraża swój kategoryczny sprzeciw wobec utrudnianiu pracy producentom rolnym na obszarach tradycyjnie wiejskich przez napływowych mieszkańców.

Polska wieś w ostatnich dekadach na tle całego kraju doświadczyła najintensywniejszych przemian społecznych i ekonomicznych. Z niepokojem obserwujemy bardzo wzburzające zjawisko dyskryminacji ciężkiej i ważnej pod względem zabezpieczenia żywności pracy rolnika, a wręcz paraliżowania i prześladowania produkcji rolniczej na wsi.

Na przestrzenie ostatnich lat obraz wsi bardzo ewoluował. Coraz więcej zmęczonych życiem i pracą w mieście ludzi pragnie zamieszkać i wieść „sielskie życie” na prowincji. Z dużą intensywnością narasta niepokojące zjawisko uporczywego utrudniania i prześladowania pracy rolników przez nowych mieszkańców wsi. Zdumiewający jest przy tym fakt, że rolnicza produkcja przeszkadzać zaczyna również tym, którzy jeszcze niedawno sami żyli z roli i hodowli. Alarmujemy!!! – rolnicy zaczynają być w mniejszości. Praca rolnika zaczyna przeszkadzać współmieszkańcom – zwierzęta, nawozy, a nawet rośliny „śmierdzą”. Tymczasem rolnicy w swym trudzie codziennej pracy muszą przestrzegać bardzo rygorystycznych norm, są uzależnieni od warunków atmosferycznych i od jakiegoś czasu od „dobrej woli sąsiada”, który w czasie żniw nie zadzwoni na policję by przepędzić rolnika z pola. Przyjezdni sąsiedzi w walce z rolnikami zaprzęgają paragrafy, policję i sądy. Przeszkadza im, że suszarnia za głośno chodzi, że kombajn hałasuje i przejeżdża wiejską drogą, że kosi w polu – ot normalne czynności w gospodarstwie, gdy trzeba spieszyć się z koszeniem przed zmianą pogody, zwieźć zboże do magazynów, wysuszyć. Na domiar wszystkiego za te wszystkie „WYBRYKI” rolnicy zaczęli być karani przez sądy na podstawie Kodeksu wykroczeń.

Stanowisko Walnego Zgromadzenia Delegatów Dolnośląskiej Izby Rolniczej z dnia 15.03.2018r. w sprawie zmiany ustawy o ochronie zwierząt

Z dużym zaniepokojeniem odbieramy od rolników informacje o zagrożeniach wynikających z procedowanej zmiany ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw, który wprowadza ograniczenia między innymi w wykonywaniu uboju rytualnego. Wprowadzenie tak skonstruowanych regulacji przyczyni się do całkowitego zakazu takiego uboju. Nie zmieni to skali prowadzonego uboju rytualnego a jedynie spowoduje, że zwierzęta opasane w Polsce narażone będą na wielogodzinny transport do ubojni w państwach w których ten sposób uboju się rozwija. Intencją wprowadzenia zmian przepisów była troska o zwiększeniu dobrostanu zwierząt, niestety według nasskutek będzie wręcz odwrotny, co odbije się negatywnie na wielu polskich rodzinach trudniących się opasem bydła.

Jako samorząd rolniczy, reprezentujący polskich rolników, nie zgadzamy się na wprowadzenie regulacji, które w oczywisty sposób zagrożą sytuacji wielu gospodarstw rolnych.

W czasie szalejącego afrykańskiego pomoru świń, produkcja żywca wołowego stała się dla wielu gospodarstwpodstawowym źródłem dochodów. Tymczasem proponowana zmiana przepisów jest ogromnym zagrożeniem zwłaszcza dla gospodarstw rolnych z terenu obszarów górskich i podgórskich, które na terenie naszego województwa stanowią znaczącą liczbę.

Na Wniosek DIR Listy Rolników Zakwalifikowanych Do Przetargów Ograniczonych Będą Publikowane Na Stronie Internetowej KOWR

Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej w dniu 18 stycznia 2018r. zawnioskował do Dyrektora Generalnego KOWR w Warszawie, aby w przypadku dzierżawy i sprzedaży nieruchomości w drodze przetargów ograniczonych dla rolników indywidualnych, oprócz publikacji w siedzibie OT, wprowadzić również publikację przez Oddziały list osób zakwalifikowanych do przetargu oraz osób, które nie złożyły wszystkich wymaganych dokumentów (tzw. lista po I-szej kwalifikacji) oraz list osób ostatecznie zakwalifikowanych, na portalu internetowym KOWR. Zarząd wskazywał, że będzie to stanowiło istotne ułatwienie dla wielu rolników.

Komunikat Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej W Sprawie Przetargów Ofert Pisemnych Na Dzierżawę

W związku z pismem Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR we Wrocławiu z dnia 01.03.2018r., w którym zarzucił on Dolnośląskiej Izbie Rolniczej brak zgody na stosowanie w przetargach ofert pisemnych szóstego kryterium, w dotychczasowym brzmieniu uzgodnionym przez członków byłej Terenowej Rady Społecznej, Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej stanowczo stwierdza, że Dyrektor Oddziału we Wrocławiu Pan Piotr Regiec podał nieprawdziwą informację, ponieważ już w dniu 27 lutego 2018r. Zarząd DIR zaakceptował propozycję Oddziału.

Stanowisko Rady Kobiet Dolnośląskiej Izby Rolniczej z dnia 16.02.2018 r. w sprawie ochrony miejsca pracy rolnika

W związku z napływającymi licznymi głosami rozgoryczonych i bezradnych rolników, Rada Kobiet wnosi swój kategoryczny sprzeciw wobec utrudnianiu pracy producentom rolnym na obszarach tradycyjnie wiejskich przez napływowych mieszkańców.

Polska wieś w ostatnich dekadach na tle całego kraju doświadczyła najintensywniejszych przemian społecznych i ekonomicznych. Z niepokojem obserwujemy bardzo wzburzające zjawisko dyskryminacji ciężkiej i ważnej pod względem zabezpieczenia żywności pracy rolnika, a wręcz paraliżowania i prześladowania produkcji rolniczej na wsi.

III Dolnośląskie Forum Kobiet z najwspanialszymi kobietami dolnego śląska

Tegoroczne Forum Kobiet pn. „Kobiety na rynku pracy we współczesnej Europie” rozpoczęło się w dniu 16 lutego w Wambierzycach. W tym dniu Rada Kobiet działająca przy Dolnośląskiej Izbie Rolniczej we Wrocławiu spotkała się by omówić zakres działań na rok 2018. Zastępca Dyrektora Biura DIR we Wrocławiu Pani Aleksandra Fałat przedstawiła główne założenia kampanii DIR „ROLNICTWO to PRACA NIE WYBRYK”. Z uwagi na to, że z dużą intensywnością narasta niepokojące zjawisko uporczywego zakłócania, a wręcz prześladowania pracy rolników przez nowych mieszkańców wsi, Rada Kobiet poparła podjęte przez Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej działania polegające na przeprowadzeniu kampanii informacyjnej mającej na celu przeciwdziałanie zaistniałej sytuacji na obszarach wiejskich. W spotkaniu wzięła również udział Pani Izabela Jachowicz – Dyrektor Oddziału BGŻ BNP Paribas, która poinformowała zebrane uczestniczki o obszarze współpracy banku z samorządem rolniczym. Drugiego dnia otwarcia Forum dokonał Burmistrz Miasta i Gminy Radków Pan Jan Bednarczyk. Wśród zaproszonych Gości w Forum uczestniczyli: Monika Wielichowska – Poseł na Sejm RP, Franciszek Baranowski – Członek Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej, Urszula Solińska – Marek – Dyrektor Biura DIR we Wrocławiu, Aleksandra Fałat – Zastępca Dyrektora Biura DIR we Wrocławiu, Maciej Awiżeń – Starosta Powiatu Kłodzkiego Bożena Kończak – Wiceburmistrz Lubawki, Urszula Panterałka – Zastępca Wójta Gminy Kłodzko, Barbarę Jakimowicz – Klein – autorka książek kucharskich, Wiktor Skotnicki – Przewodniczący Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Ząbkowickiego, Leszek Bobula – Przewodniczący Rady Powiatwej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Kłodzkiego. W spotkaniu uczestniczyły również delegatki Rad Powiatowych Dolnośląskiej Izby Rolniczej, wszystkie Panie aktywnie działające na rzecz wsi na Dolnym Śląsku a także osoby zainteresowane tematem zwiększania aktywności społecznej i zawodowej mieszkanek obszarów wiejskich.

Komunikat w sprawie przetargów ograniczonych w formie ofert pisemnych

Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej preferuje organizację przetargów ograniczonych w formie ofert pisemnych. Ta forma przetargów sprzyja powiększaniu rodzinnych gospodarstw rolnych i powinna być podstawową formą wydzierżawiania nieruchomości państwowych. W przetargach ofert pisemnych to nie czynsz dzierżawny decyduje w czyje ręce trafiają państwowe grunty, ale takie czynniki jak m.in. odległość gruntów rolnika od gruntów państwowych, wielkość gospodarstwa czy ilość gruntów nabytych i dzierżawionych od ANR/KOWR. Dolnośląscy rolnicy od jesieni ubiegłego roku czekają aż wrocławski Odział Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) ruszy z przetargami ofertowymi na dzierżawę. Zarząd DIR od wielu miesięcy wnioskuje o organizację przetargów pisemnych, ponieważ nie ma żadnych przeszkód, aby dolnośląski Oddział je przeprowadzał.

Komunikat

Mając na względzie dotychczasową politykę Oddziału Terenowego KOWR we Wrocławiu w zakresie przetargów ofert pisemnych na dzierżawę, odmienną od stanowiska Ministra Rolnictwa jak i Dyrektora Generalnego KOWR i nie uwzględnianiem przez OT wniosków rolników o przetargi ofertowe, Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej spotkał się w dniu 20 lutego 2018r. z przedstawicielami związków i organizacji rolniczych województwa dolnośląskiego.

Podczas spotkania zostało odnowione porozumienie w ramach którego będą podejmowane działania na rzecz kształtowania i realizowania regionalnej polityki rolnej, poprawy struktury agralnej oraz poprawy warunków zbytu płodów i produktów rolnych. W ramach odnowionego porozumienia jego sygnatariusze (Dolnośląska Izba Rolnicza, Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Dolnośląski Związek Dzierżawców i Właścicieli Nieruchomości Rolnych, Związek Zawodowy, Centrum Narodowe Młodych Rolników) będą formułować wspólne stanowiska, opinie i wnioski.

Wszystkie obecne na spotkaniu organizacje rolnicze są głęboko zaniepokojone podejściem Oddziału i brakiem przetargów ofertowych, które stwarzają realną szansę na powiększanie gospodarstw rodzinnych. Obecni na spotkaniu przedstawiciele środowisk rolniczych wspólnie wyznaczyli podstawowe kierunki działania, które są kluczowe dla gospodarki majątkiem państwowym przez OT KOWR we Wrocławiu, zgodnej z aktualną polityką rolną państwa. Wnioski i postulaty z tego spotkania zawarto w Komunikacie.

 

Opinie w sprawie sprzedaży

W ostatnim czasie OT KOWR we Wrocławiu występuje do naszej Izby w sprawie uzyskania opinii DIR o sprzedaży w trybie pierwszeństwa nieruchomości o powierzchni przekraczającej 2 ha, czy to bezpośrednio, czy też za pośrednictwem samych zainteresowanych nabyciem, którym OT KOWR przekazuje informację, że opinia naszej Izby jest niezbędna do uzyskania zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W związku z powyższmy Zarząd DIR zwrócił się do Oddziału Terenowego KOWR z pismem o nastepującej treści.

Słowa prezesa

Jak żyć Panie Premierze?...

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 3,7470 -0,04% [03:18]
 EUR / JPY 129,7000 +0,20% [03:19]
 EUR / PLN 4,2866 +0,01% [03:17]
 USD / JPY 111,9200 +0,14% [03:19]
 USD / PLN 3,6983 -0,06% [03:19]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Gawl, Florentyna