Polowanie Na Dziki Przez Cały Rok, Zmiany W Planach Łowieckich I Warunkach Polowań

Trzy projekty rozporządzeń ministra środowiska mają przyczynić się do ograniczenia ASF przez ograniczenie populacji dzików.

Minister środowiska przygotował projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych.

Zawiera on m.in. zapisy dotyczące dzika. I tak w planach łowieckich miałaby być podawana minimalna, a nie optymalna, liczba dzików (chodzi o niedopuszczenie do powstania niszy, a utrzymanie stałego niskiego poziomu populacji). Plany te nie uwzględniałyby ubytków zwierzyny wynikających z odstrzału sanitarnego (w sytuacjach kryzysowych pozyskiwana będzie większa liczba zwierzyny). Podejrzenie choroby ma być podstawą do zmiany rocznych planów łowieckich.

Minister środowiska przygotował też projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne – polowania na dziki miałyby trwać cały rok w całym kraju. W uzasadnieniu podano, że zniesienie okresów ochronnych i umożliwienie polowań przez cały rok to najlepszy sposób na redukcję dzików. Takie rozporządzenie w woj. podlaskim funkcjonowało na mocy rozporządzenia z 17 grudnia 2014 r.

Z kolei projekt rozporządzenia ministra środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz dopuszcza możliwość używania podczas polowań na dziki na obszarach objętych ASF urządzeń noktowizyjnych i termowizyjnych. Ponadto umożliwia prowadzenie jednocześnie w jednym obwodzie polowania indywidualnego i zbiorowego.

Rozporządzenia mają wejść w życie następnego dnia po ogłoszeniu.

Krajowa Rada Izb Rolniczych, opiniując te projekty, wskazała na potrzebę wprowadzenia do projektów zapisu, „który pozwoli, aby w sytuacji, gdy koło łowieckie nie wykona rocznego planu łowieckiego w zakresie pozyskania zwierzyny oraz w sytuacji, kiedy na terenie obwodu łowieckiego powiatowy lekarz weterynarii zarządzi odstrzał sanitarny zwierzyny – myśliwi posiadający uprawnienia do wykonywania polowań indywidualnych, a nie będący w tym kole łowieckim mieli prawo do wykonywania polowania po wcześniejszym poinformowaniu łowczego koła, na którym zarządzono odstrzał sanitarny.” Ponadto zaproponowano polowania na gęsi zbożowe i białoczelne od 30 sierpnia do 1 lutego, a na gęsi gęgawy od 30 sierpnia do 15 stycznia. KRIR chce też uszczegółowienia zapisu o całorocznych polowaniach na dzika przez nadanie następującego brzmienia: „dziki (bez względu na wiek i płeć) - przez cały rok”.

Zaproponowano też wpisanie na listę zwierząt łownych kormorana, żurawia i rozpowszechnione gatunki krukowatych.

Źródło: farmer.pl

Interwencja DIR Do Wiceministra Środowiska Na Działania Zarządu Okręgowego PZŁ We Wrocławiu

Dolnośląska Izba Rolnicza mając na względzie zrozumienie, z jakim Pan Andrzej Konieczny Podsekretarz Stanu Pełnomocnik Ministra Środowiska ds. Puszczy Białowieskiej podchodzi do zagadnienia szeroko pojętej współpracy dzierżawców oraz zarządców obwodów łowieckich z rolnikami zmierzającej do minimalizowania i ograniczania wszelkich sytuacji konfliktowych związanych z występowaniem szkód łowieckich, w piśmie odniosła się do sytuacji, jaka miała miejsce na terenie działania Zarządu Okręgowego PZŁ we Wrocławiu podczas tegorocznej procedury podpisywania umów dzierżawy obwodów łowieckich na kolejne 10 lat.

Czytaj więcej...

Wystąpienie DIR Do Ministra Środowiska Ws. Zmiany Art. 29 Ust. 1 Ustawy Z Dnia 13 Października 1995 R. Prawo Łowieckie

Mając jeszcze w pamięci niedawny proces opiniowania przez samorząd rolniczy umów dzierżawy obwodów łowieckich oraz spostrzeżenia i uwagi, jakie nasuwają się po odbyciu tej procedury, Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej zawnioskował do Ministra Środowiska o zmianę procedury wydzierżawiania obwodów łowieckich.

Czytaj więcej...

Debata Rolniczo – Łowiecka Regionu Jeleniogórskiego

W dniu 7.07.2017 w pałacu w Łagowie odbyła się debata rolniczo łowiecka – jedna z czterech debat planowanych przez Dolnośląską Izbę Rolniczą we Wrocławiu. Debata była poświęcona czterem głównym tematom:

  • stan gospodarki łowieckiej – na terenie Zarządu Okręgowego PZŁ w Jeleniej Górze,
  • liczebność zwierzyny łownej, wieloletnie łowieckie plany hodowlane,
  • szacowanie szkód łowieckich ze szczególnym uwzględnieniem zasad ich zgłaszania,
  • współpraca rolników, myśliwych i leśników w zakresie ochrony upraw przed szkodami powodowanymi przez zwierzynę łowną.

Czytaj więcej...

Czechy. Zarządzono intensywny odstrzał dzików

W całej Republice Czeskiej zarządzono intensywny odstrzał dzików w związku z groźbą szerzenia się afrykańskiego pomoru świń – poinformował w czwartek na konferencji prasowej w Zlinie we wschodniej części Moraw czeski minister rolnictwa Marian Jureczka.

Czytaj więcej...

Prezes

Dziwny, jakiś inny jest ten rok... Czytaj więcej->

sierpień 2017
N P W Ś C Pt S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2017-08-18
USD 3,6459 +0,55%
EUR 4,2826 +0,67%
CHF 3,7931 +0,96%
GBP 4,7049 +0,67%
Wspierane przez Money.pl
Imieniny obchodzą: Konstancja, Emilia, Julian