Podobne problemy i obawy rolników w trudnym roku 2017

18 kwietnia 2017 roku na terenie gospodarstwa państwa Skutil w Pilnikovie koło Trutnova odbyło się kolejne spotkanie kierownictw współpracujących ze sobą Izb Rolniczych: DIR we Wrocławiu i Regionalnej Agrarnej Komory w Hradec Kralove. Obradom przewodniczył Jarosłav Vojtiech Prezes RAK, który jest jednocześnie delegatem do Czeskiej Izby Rolniczej i Przewodniczącym Rady Powiatowej w Nachodzie.
Ze strony czeskiej uczestniczyli przewodniczący i pracownicy Rad Powiatowych (OAK) z województwa Hradec Kralove oraz kierownik biura RAK pani Jaroslava Nekvasilova.

Delegacji DIR przewodniczył prezes DIR Leszek Grala. Obecni byli Tadeusz Mochalski członek Zarządu DIR, Henryk Kowalik delegat do KRIR, dyrektor biura DIR we Wrocławiu Urszula Solińska – Marek, przewodniczący Rad Powiatowych DIR z Jeleniej Góry, Kamiennej Góry, Kłodzka oraz specjalnie zaproszeni przez prezesa Leszka Gralę prof. Mirosław Miller i Marcin Dynia z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
Program spotkania obejmował szeroką tematykę spraw, problemów i projektów zgłoszonych przez obie strony.

Po otwarciu spotkania, powitaniu i przedstawieniu składu delegacji głos zabrał gospodarz i właściciel Rodzinnej Farmy pan Karel Skutil. Omówił proces tworzenia gospodarstwa rozpoczęty w 1991 roku w oparciu o kredyty, środki pomocowe, zakupy, dzierżawy i zwroty gruntów. Farma posiada dzisiaj 500 hektarów, wiele obiektów inwentarskich, 400 szt. bydła, w tym 130 krów i 60 szt. trzody chlewnej. W jej skład wchodzi także nowoczesny pensjonat „U Skutilu„. Zebrani wysłuchali tej informacji z zainteresowaniem, gdyż napotykał on na podobne problemy jakie mieli w tym czasie polscy rolnicy.

Po zwiedzeniu gospodarstwa, które mimo trudnych warunków górskich prezentuje się bardzo dobrze, jest nowoczesne i wydajne ,rozpoczęła się dalsza wymiana informacji i ocen oraz dyskusja.

Poruszono między innymi następujące tematy:

- czeska strona została poinformowana o zapisach naszej ustawy o Izbach Rolniczych, ich uprawnieniach oraz zasadach finansowania, a także ewentualnych projektach zmian w ustawie. Prezes Grala szczegółowo omówił te tematy i jednocześnie przedstawił projekt zmian zgłoszony przez Krajową Izbę Rolniczą i Izby Wojewódzkie po 20 latach doświadczeń.

- omówiono problematykę zjawisk klęskowych w rolnictwie spowodowanych zmianami klimatycznymi, szczególnie suszami i spadkiem poziomu wód gruntowych. W województwie Hradec Kralove te zjawiska narastają i są coraz bardziej groźne. Omówiono polskie doświadczenia w zakresie odszkodowań z tytułu klęsk, oraz zastanawiano się nad wspólnym wnioskiem w tej sprawie do rządów krajowych i władz UE.

- dużo czasu poświęcono omówieniu sytuacji w cukrownictwie i wśród plantatorów buraków po zniesieniu kwotowania produkcji. Porównano dotychczasowy stan negocjacji nowych umów z plantatorami oraz przewidywany poziom dotowania produkcji. Wskazano na wiele zagrożeń, dlatego wymiana informacji będzie na roboczo kontynuowana w mniejszych zespołach bezpośrednio zainteresowanych. Głównym referentem tematyki cukrownictwa był Tadeusz Kinach, członek RP w Złotoryi, przewodniczący Związku Plantatorów SUDZUKER Polska.

- prof. Mirosław Miller z UP we Wrocławiu przedstawił szeroką koncepcję współpracy Uczelni z gospodarką w ramach programu „Zielona Dolina żywności i zdrowia” oraz jeden z pierwszych programów szczegółowych tej strategii czyli „Projekt Mostowice – Bystrzyca Kłodzka”. Projekt zakłada rozwój nowych technologii i usług na obszarze Bystrzycy, we współpracy także z przygranicznymi partnerami. Czescy partnerzy są projektem zainteresowani i zaakceptowali potrzebę wspólnych roboczych spotkań.

- ożywioną dyskusję wywołał temat tzw. zazieleniania. Stwierdzono, że dotychczasowe rozwiązania nie są racjonalne, a wręcz szkodliwe, gdyż np. w Polsce mamy cały czas wystarczający odsetek terenów proekologicznych. Podkreślono, że potrzebne jest w tej sprawie wspólne, stanowcze stanowisko do władz krajowych i unijnych. Uzgodniono opracowanie projektu takiego stanowiska.

- równie krytycznie oceniono odgórne ograniczenia wysokości dopłat i pomocy niektórym gospodarstwom np. na modernizację większych gospodarstw, a faworyzowanie tych mniejszych (tzw. redystrybucja). Również w tym obszarze należy zastanowić się nad wspólnym stanowiskiem.

- porównano finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych z dopłatami. Rozwiązania są podobne, chociaż czescy rolnicy mogą bardziej elastycznie wybierać rodzaje potrzebnego sprzętu. Wsparcie dla rolnictwa górskiego w rolnictwie czeskim po 2015 roku zostało wyraźnie ograniczone, zwłaszcza w większych gospodarstwach.

W podsumowaniu spotkania dokonanym przez Prezesa Dolnośląskiej Izby Rolniczej Leszka Gralę oraz Jaroslava Vojtecha Prezesa Regionalnej Izby Rolniczej w województwie Hradec Kralove stwierdzono, że było ono bardzo owocne i potrzebne. Wiele szczegółowych tematów będzie kontynuowanych na wspólnych spotkaniach roboczych. Będą podejmowane próby wypracowania wspólnego stanowiska w najważniejszych obszarach i inspirowania do podobnego działania Izb Krajowych, także z zamiarem ich wnoszenia pod obrady Grupy Wyszehradzkiej.

Kolejne spotkanie kierownictw obu Izb odbędzie się na terenie Dolnego Śląska po wcześniejszym ustaleniu optymalnego terminu.

Opracował:
Andrzej Kamiński
koordynator spotkania

ZAPRSZAMY GO GALERII ZDJĘĆ

Prezes

Mam takie odczucie... Czytaj więcej->

luty 2018
N P W Ś C Pt S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2018-02-16
USD 3,3173 -0,26%
EUR 4,1559 +0,07%
CHF 3,6049 +0,30%
GBP 4,6769 +0,01%
Wspierane przez Money.pl
Imieniny obchodzą: Arnold, Konrad, Marceli