Spotkanie otworzył Leszek Grala – Prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu. Jednym z ważniejszych tematów spotkania było omówienie zasad przeprowadzania przetargów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Obecne zasady przeprowadzania przetargów, kryteria oceny oraz udział przedstawicieli DIR w Komisjach przetargowych przedstawił Kazimierz Jurkiewicz z Dolnośląskiej Izby Rolniczej. Powiedział o nowo powstałej instytucji Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, który powstał z połączenia ARR i ANR, połączył on też zadania obu Agencji. Temat obrotu ziemią był doskonałym impulsem dla wszystkich zebranych do dyskusji w sprawie pojawiających się „słupów” na przetargach. Ich eliminacja jest bardzo trudna, bo rolnicy nie chcą pisać na sąsiada. Rolnicy uważają, że wolne grunty rolne gminne i grunty rolne Lasów Państwowych powinny być wydzierżawiane rolnikom. Zebrani zwrócili uwagę na fakt braku nadzoru właścicielskiego nad wydzierżawianym gruntem, na którym często rosną już drzewa i krzaki. Skrytykowano formę rozdysponowania ziemi poprzez przetargi ofert pisemnych, bo ze względu na dużą ilość chętnych trwają one zbyt długo, a ziemia leży odłogiem. Obecnie preferowana jest długoletnia dzierżawa gruntów, wielu dzierżawców nabyło już prawo pierwokupu dzierżawionych gruntów i nie wiadomo czy będą mogli wykupić dzierżawione grunty, nawet jeśli wcześniej wyłączyli dla rolników indywidualnych 30 % ze swoich. Dyskutowano o tzw. gruntach niezbywalnych, szkodach łowieckich i prywatnym obrocie ziemią. Przy obecnych procedurach starsi rolnicy nie dają rady sprzedać swoich gospodarstw.

Wobec braku na spotkaniu przedstawiciela KOWR-u ustalono, że Zarząd przekaże na ręce Dyrektora Pana Piotra Regieca wykaz bieżących spraw wymagających omówienia. Pan Ryszard Borys Wiceprezes DIR przekazał informację o pracach Rady Społecznej przy Dyrektorze Agencji, której jest członkiem. Poruszono również sprawę Majątku Ziemskiego Stary Jaworów, która ciągnie się już kilka lat oraz sprawę przetargów ofert pisemnych na grunty ANR w Bielawie.

Pani Urszula Solińska – Marek Dyrektor Biura DIR przedstawiła zebranym informację na temat egzekucji komorniczej u rolników i związanych z tym obowiązków nałożonych na Izbę przez ustawodawcę.

Pan Roman Robjak z Rejonowego Zarządu Spółek Wodnych z Trzebnicy przedstawił nową ustawę Prawo Wodne. Ustawa reguluje gospodarowanie wodami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności kształtowanie i ochronę zasobów wodnych, korzystanie z wód oraz zarządzanie zasobami wodnymi. Część artykułów ustawy obowiązuje od 23 sierpnia 2017 roku, a całość od 2021 roku. Zarządzanie zasobami wodnymi realizowane jest z uwzględnieniem podziału państwa na obszary dorzeczy, regiony wodne i zlewnie. Powołane zostanie Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”, które ustali przebieg granic obszarów dorzeczy, granic regionów wodnych oraz granic zlewni. Centrala Spółki „Wody Polskie” będzie w Warszawie i podległe jej będzie 11 oddziałów terenowych i nadzory wodne. Wszystkie pozwolenia wodno – prawne będą załatwiane w Spółce „Wody Polskie”. Przez najbliższe trzy lata na melioracje będą dotacje państwowe, a potem Spółka ma się samofinansować co oznacza, że za korzystanie z wód ponad ustalone normy będą opłaty. W funkcjonowaniu Rejonowych Spółek Wodnych nic się nie zmienia, poza tym, że Minister odwołał rozporządzenie pozwalające ściągać składki.

Pan Leszek Bobula Przewodniczący RP DIR w Kłodzku, w związku z opublikowaniem przez media kwot dopłat bezpośrednich każdego rolnika, postawił wniosek o zorganizowanie konferencji, żeby pokazać jak gospodarują rolnicy, jakie ponoszą koszty. Konferencja miałaby pokazać rzeczywisty obraz gospodarowania na terenach górskich i podgórskich oraz pokazać, że rolnictwo w górach jest potrzebne, bo bez niego nie będzie turystyki w górach. Pan Ryszard Borys Wiceprezes DIR zaproponował, żeby poruszyć ten temat w programie „Teraz Wieś”.

Pan Paweł Mazur Przewodniczący RP DIR w Wałbrzychu poruszył temat powołania grupy, która zajęłaby się terenami górskimi i podgórskimi. Zarząd jednogłośnie przychylił się do wniosku. Paweł Mazur uważa, że dopłaty do łąk górskich powinny przysługiwać tylko wtedy gdy zostanie zebrana na czysto skoszona trawa.

Pani Bożena Kończak Przewodnicząca RP DIR w Kamiennej Górze zapytała dlaczego od sierpnia, a nie od lipca został uruchomiony program dla tych których uprawy ucierpiały w wyniku gradobicia – sprawa do wyjaśnienia.

Jerzy Rzepka z Rady Powiatowej DIR w Ząbkowicach Śl. poruszył temat pomocy rolnikom na Pomorzu w związku z sytuacją jaka tam panuje od dłuższego czasu. Pan Franciszek Baranowski członek Zarządu DIR wyjaśnił, że Pomorska Izba Rolnicza uruchomiła serwis RolnicyRolnikom.pl w celu pomocy poszkodowanym przez różnego rodzaju kataklizmy i anomalia pogodowe, a dokładne wyjaśnienie jak to zrobić znajdują się na stronie internetowej DIR. Prezes Leszek Grala poinformował ,że Zarząd podjął decyzję w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla rolników na Pomorzu. Poinformował również o najbliższych wydarzeniach:
16 września 2017 r. – Piknik Mleczny w Lubawce
24 września 2017 r. – Dożynki DIR w Zaciszu
30 września 2017 r. – III eliminacja DALZ 2017 – Stajnia AGRO-PODKÓWKA Świdnik
12 października 2017 r. – konferencja dla 4 województw pt. „Reforma Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku”.
14 – 15 październik – finał DALZ 2017 w Książu
Październik 2017 – konferencja informująca o rzeczywistej opłacalności produkcji rolnej

Na zakończenie Prezes Leszek Grala podziękował wszystkim za przybycie i dyskusję.

Protokół sporządziła: E. Sobótko

 

Prezes

Mam takie odczucie... Czytaj więcej->

luty 2018
N P W Ś C Pt S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2018-02-16
USD 3,3173 -0,26%
EUR 4,1559 +0,07%
CHF 3,6049 +0,30%
GBP 4,6769 +0,01%
Wspierane przez Money.pl
Imieniny obchodzą: Arnold, Konrad, Marceli