Podstawą prowadzenia gospodarki łowieckiej w naszym kraju są roczne plany łowieckie i wieloletnie łowieckie plany hodowlane. Roczne plany łowieckie sporządzane są na okres od 1 kwietnia do 31 marca roku następnego zwanego rokiem gospodarczym. Dolnośląska Izba Rolnicza wielokrotnie zwracała się z prośbą do podmiotów biorących udział w procesie opiniowania i zatwierdzania rocznych planów łowieckich o zwrócenie szczególnej uwagi na proponowane przez dzierżawców obwodów łowieckich, którymi najczęściej są koła łowieckie, plany pozyskania zwierzyny grubej i płowej (zwłaszcza dzików i jeleni), czyniących największe szkody w uprawach oraz płodach rolnych. Problem szkód łowieckich jest nadal niezwykle istotny, a jego rozmiar zdaje się systematycznie rosnąć stanowiąc duże obciążenie dla rolników, których uprawy są niszczone przez dzikie zwierzęta. Przyczyny takiej sytuacji należy upatrywać w korzystnych warunkach klimatyczno-środowiskowych sprzyjających wzrostowi populacji zwierząt łownych, ale również mniejszym niż planowane wykonaniem planów łowieckich przez koła łowieckie.

W związku z powyższym Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu poprosił o udostępnienie informacji odnośnie rocznych planów łowieckich i ich wykonania w latach łowieckich 2015/16, 2016/17 oraz planu pozyskania w roku 2017/18 w zakresie:

- Dzika – plan pozyskania i wykonanie planu w sztukach,

- Jelenia – plan pozyskania i wykonanie planu w sztukach,

dla każdego obwodu łowieckiego oddzielnie. Zarząd poprosił również o podanie charakterystyki podległych Państwu kół łowieckich w zakresie stanu osobowego z podziałem na myśliwych miejscowych i zamiejscowych, przy czym za myśliwego miejscowego należy uznać osobę zamieszkałą na terenie powiatu, na którym znajduje się dany obwód łowiecki.

W minionym okresie, w ramach konsultacji prowadzonych z rolnikami oraz delegatami Dolnośląskiej Izby Rolniczej dokonano analizy działań poszczególnych kół łowieckich na terenie naszego województwa. Uzyskane informacje skłoniły Zarząd DIR do zaproponowania Zarządom Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego spotkania z naszą izby celem omówienia zgłaszanych nam uwag oraz wypracowania płaszczyzny dalszej współpracy.

Prezes

Dziwny, jakiś inny jest ten rok... Czytaj więcej->

sierpień 2017
N P W Ś C Pt S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2017-08-18
USD 3,6459 +0,55%
EUR 4,2826 +0,67%
CHF 3,7931 +0,96%
GBP 4,7049 +0,67%
Wspierane przez Money.pl
Imieniny obchodzą: Konstancja, Emilia, Julian