W związku z informacją o obniżeniu wieku emerytalnego (od dnia 1 października 2017r. nie będzie przyznawana częściowa emerytura rolnicza) oraz zamianie z urzędu emerytur częściowych przyznanych przed dniem 1 października 2017 r. na emeryturę w powszechnym wieku emerytalnym, Prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej Leszek Grala wystąpił do Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Adama Sekścińskiego w sprawie przedstawienia informacji nt zmian wynikających z nowych przepisów obowiązujących od 1 października 2017 r.

Prezes DIR w piśmie zapytał: czy zmiana przepisów przyczyni się do wypłaty niższych świadczeń emerytalnych niż te pobierane przez rolników obecnie w ramach przyznanej im częściowej emerytury rolniczej, ilu rolników w kraju w tym na terenie województwa dolnośląskiego pobiera emeryturę częściową i przejdzie z urzędu na emeryturę rolniczą w powszechnym wieku emerytalnym i jaki jest w związku z tą zmianą przewidywany spadek poziomu wypłacanych świadczeń dla ww. emerytów, w przypadku gdy nie zaprzestaną prowadzenia działalności rolniczej?

W odpowiedzi Prezes KRUS poinformował, że na dzień dzisiejszy Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, w skali całego kraju, wypłaca częściowe emerytury rolnicze dla 23 mężczyzn (kobiety uzyskałyby prawo do częściowych emerytur rolniczych dopiero w 202lr.).

Na terenie województwa dolnośląskiego do częściowej emerytury rolniczej uprawniony jest jeden mężczyzna, któremu od dnia 1 października 2017r. emerytura częściowa zostanie z urzędu zamieniona na emeryturę rolniczą w powszechnym wieku emerytalnym. Do zmiany z urzędu - od dnia 1 października 2017r. - częściowej emerytury rolniczej na emeryturę, o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników Kasa została zobligowana poprzez art. 25 ustawy z dnia 16 listopada 2016r o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017r. poz. 38).

W myśl obowiązujących do dnia 30 września 2017r. przepisów art. 19 a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, aby mężczyzna mógł uzyskać prawo do częściowej emerytury rolniczej musi legitymować się co najmniej 40 latami podlegania ubezpieczeniu emerytalno - rentowemu. Wysokość częściowej emerytury rolniczej wynosi 50% kwoty emerytury rolniczej ustalonej zgodnie z art. 24 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Od dnia 1 marca 2017r. wysokość częściowej emerytury rolniczej, przy 40 letnim okresie podlegania ubezpieczeniu emerytalno - rentowemu, wynosi nie mniej niż 554,03zł.

Na kwotę wypłacanej częściowej emerytury rolniczej nie ma wpływu fakt, że emeryt nie zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej. Natomiast fakt ten ma wpływ na kwotę wypłacanej emerytury w przypadku emeryta, który uzyskał prawo do emerytury w powszechnym wieku emerytalnym. Przy 40 letnim okresie podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu emerytura wynosi 1.108,06zł (część składkowa 354,58zł + część uzupełniająca 753,48zł), przy czym w przypadku nie zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej część uzupełniająca zostanie zawieszona.

Prezes KRUS dodał, że art. 28 ust. 11 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników daje możliwość podjęcia wypłaty 100% części uzupełniającej (pomimo prowadzenia działalności rolniczej), jeżeli emeryt uprawniony do emerytury z art. 19 ust. 1 prowadzi działalność rolniczą z małżonkiem podlegającym ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z mocy ustawy.

Wobec powyższego przed zamianą z urzędu częściowych emerytur rolniczych na emerytury rolnicze Kasa dokona weryfikacji spraw pod względem podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z mocy ustawy przez małżonków osób uprawnionych do częściowych emerytur rolniczych. Spełnienie powyższego warunku pozwoli na podjęcie, od 1 października 2017r., wypłaty części składkowej i 100% części uzupełniającej emerytury rolniczej.

Jednocześnie informuję, że jednostki organizacyjne Kasy zostały zobowiązane do przekazania - do dnia 31 sierpnia 2017r. - do wszystkich osób uprawnionych do częściowych emerytur rolniczych pisemną informację dotyczącą warunków, jakie należy spełnić, aby wypłata części uzupełniającej nie została zawieszona.

Aleksandra Fałat

 

Prezes

Mam takie odczucie... Czytaj więcej->

styczeń 2018
N P W Ś C Pt S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2018-01-16
USD 3,4190 +0,53%
EUR 4,1825 +0,31%
CHF 3,5428 +0,27%
GBP 4,7060 +0,34%
Wspierane przez Money.pl
Imieniny obchodzą: Marian, Jan, Antoni