Mając na względzie postulaty zgłaszane przez rolników z terenu naszego województwa Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych adama Płakseja z wnioskiem, aby użytki rolne będące w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, a które w chwili obecnej nie są przydatne poszczególnym nadleśnictwom do prowadzenia gospodarki leśnej, były w pierwszej kolejności wydzierżawiane rolnikom indywidualnym.

Rolnicy prowadzący swoje rodzinne gospodarstwa rolne z wielkim zadowoleniem przyjęli ustawę z dnia 14.04.2016r o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U z 2016, poz. 585), w której przyjęto m.in. jako podstawową formę zagospodarowania ziemi państwowej dzierżawę nieruchomości rolnych na powiększenie lub utworzenie gospodarstw rodzinnych. Wprowadzone regulacje prawne mają na celu wzmocnienie ochrony i rozwoju gospodarstw rodzinnych, które w myśl Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowią podstawę ustroju rolnego Rzeczypospolitej Polskiej. 

Oddanie nieruchomości rolnych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe w dzierżawę na cele związane z prowadzeniem gospodarki rolnej rolnikom indywidualnym, którzy mają miejsce zamieszkania w gminie, w której położona jest nieruchomość wystawiana do przetargu na dzierżawę lub w gminie graniczącej z tą gminą, przyczyni się do poprawy struktury agrarnej gospodarstw, umocni ich rozwój i w znacznym stopniu wpłynie na poprawę ich konkurencyjności.

Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej liczy na wdrożenie takich rozwiązań przez Dyrektora  RDLP Adama Płakseja w podległych mu jednostkach, które umożliwią oddanie użytków rolnych będących w zarządzie Lasów Państwowych w dzierżawę rolnikom indywidualnym, zamierzającym powiększyć swoje gospodarstwo rodzinne.

Wprowadzone rozwiązania będą stanowiły istotne wsparcie gospodarstw rodzinnych.

 

PONIŻEJ ODPOWIEDŹ NA PISMO

W odpowiedzi na pismo Idz. DIR/1393/2017 z dnia 18.09.2017 r. wyjaśniam, ze Lasy Państwowe gospodarują gruntami rolnymi w oparciu o art. 34 i 39 Ustawy z dnia 28.09.1991r. o lasach ze zm. W trosce o pełną transparentność i równe traktowanie osób zainteresowanych dzierżawami dyrektor RDLP we Wrocławiu wprowadził do stosowania w podległych mu nadleśnictwach zarządzenie w sprawie gospodarowania gruntami rolnymi będącymi w zarządzie tych nadleśnictw.

Podstawową formą udostępnienia gruntów rolnych przez nadleśnictwa jest przetarg nieograniczony, który daje równe szanse dzierżawy gruntów dla wszystkich zainteresowanych. Nie mniej, ze względów społecznych, z reguły dla niewielkich powierzchni, w drodze indywidualnych decyzji, przewidziano formę bezprzetargowego udostępnienia gruntów. Ta forma kierowana jest przede wszystkim do grupy dotychczasowych użytkowników, dla których uzyskiwane pożytki stanowią ważne źródło utrzymania lub są bezpośrednio przyległe i nierozerwalnie związane z prowadzonym gospodarstwem.

Część gruntów udostępniana jest kołom łowieckim, z przeznaczeniem głównie na poletka łowieckie, które pełnią istotna rolę w ograniczaniu szkód od zwierzyny. Dotychczasowe doświadczenia w tym zakresie potwierdzają wysoką skuteczność prowadzonych przez koła działań i są niezwykle ważnym elementem w całym procesie gospodarowania populacjami dzikich zwierząt.

Nie bez znaczenia jest ponadto realizacja obowiązku wynikającego z § 16 Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników PGL LP, który przewiduje możliwość udostępnienia gruntów rolnych w formie deputatów.

Reasumując przedstawiona w Pana piśmie propozycje w zakresie gospodarowania przez LP gruntami rolnymi są aktualnie, z dobrym efektem, realizowane, a wszelkie pojawiające się wątpliwości wyjaśniane są na bieżąco.

Prezes

Mam takie odczucie... Czytaj więcej->

luty 2018
N P W Ś C Pt S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2018-02-16
USD 3,3173 -0,26%
EUR 4,1559 +0,07%
CHF 3,6049 +0,30%
GBP 4,6769 +0,01%
Wspierane przez Money.pl
Imieniny obchodzą: Arnold, Konrad, Marceli