Na wniosek Rady Społecznej działającej przy Oddziale Terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, w skład komisji przetargowych mogą wejść osoby reprezentujące społeczno-zawodowe organizacje rolnicze (np. izby rolnicze, związki zawodowe i rolnicze, organizacje zrzeszające dzierżawców i producentów rolnych). Dotychczasowa praktyka pokazała, że do jednego przetargu komisje przetargowe są zwoływane przez organizatora przetargu nawet kilkukrotnie. W związku z tym udział w pracach komisji przetargowych dla przedstawicieli reprezentujących środowisko rolnicze, jest nie tylko czasochłonny, ale również bardzo kosztowny i osoby te od dłuższego czasu postulowały, aby były im zwracane koszty podróży, w związku z ich uczestnictwem w komisjach przetargowych.

Krajowa Rada Izb Rolniczych w dn. 10.04.2017 roku pismem nr: KRiR/JM/377/2017 zwróciła się Pana Krzysztofa Jurgiela Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi m.in. o wprowadzenie przepisów umożliwiających zwrot kosztów podróży dla delegatów izb rolniczych, w związku z ich uczestnictwem w komisjach przetargowych powoływanych przez Dyrektorów Oddziałów Terenowych Agencji Nieruchomości Rolnych. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w piśmie znak: GZ.sp.073.91.2017 zawarło jednoznaczne stanowisko, że gdy ANR uzna za zasadne, aby w skład komisji przetargowych weszli również przedstawiciele czynnika społecznego, powinna im zwrócić również koszty podróży.

W oparciu o to stanowisko Ministra Rolnictwa Pani Irena Błaszczyk ówczesna Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych w dniu 20.07.2017 r. skierowała pismo do wszystkich Dyrektorów Oddziałów Terenowych, w którym poinformowała, że Agencja powinna zwracać koszty podróży członkom komisji przetargowych, będących przedstawicielami czynnika społecznego. Prezes ANR wydała również dyspozycję, aby o powyższych ustaleniach powiadomić członków Terenowych Rad Społecznych, działających przy Dyrektorach Oddziałów Terenowych.

Z uwagi na fakt, że ostatnie posiedzenie Terenowej Rady Społecznej działającej przy Dyrektorze ANR (obecnie KOWR) we Wrocławiu odbyło się w dniu 28.06.2017 roku, a więc przed podjęciem decyzji przez Prezesa ANR o zwrocie kosztów podróży członkom komisji przetargowych, Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej pismem z dnia 17.10.2017 r. poprosił Dyrektora KOWR Pana Piotra Regieca o potwierdzenie czy dotychczasowe stanowisko prezentowane przez ANR w powyższym zakresie nie uległo zmianie. Zarząd poprosił również o przedstawienie procedury zwrotu kosztów podróży osobom wskazanym przez Dolnośląską Izbę Rolniczą – członka Terenowej Rady Społecznej, w związku z ich uczestnictwem w komisjach przetargowych. Pozwoli to Izbie na przekazanie osobom biorącym udział w pracach komisji pełnej informacji w przedmiotowym zakresie.

ODPOWIEDŹ NA PISMO

Prezes

Mam takie odczucie... Czytaj więcej->

styczeń 2018
N P W Ś C Pt S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2018-01-16
USD 3,4190 +0,53%
EUR 4,1825 +0,31%
CHF 3,5428 +0,27%
GBP 4,7060 +0,34%
Wspierane przez Money.pl
Imieniny obchodzą: Marian, Jan, Antoni