DIR w sprawie sytuacji emerytów pobierających świadczenie emerytury częściowej po 1 października 2017 r.

W związku z informacją o obniżeniu wieku emerytalnego (od dnia 1 października 2017r. nie będzie przyznawana częściowa emerytura rolnicza) oraz zamianie z urzędu emerytur częściowych przyznanych przed dniem 1 października 2017 r. na emeryturę w powszechnym wieku emerytalnym, Prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej Leszek Grala wystąpił do Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Adama Sekścińskiego w sprawie przedstawienia informacji nt zmian wynikających z nowych przepisów obowiązujących od 1 października 2017 r.

Prezes DIR w piśmie zapytał: czy zmiana przepisów przyczyni się do wypłaty niższych świadczeń emerytalnych niż te pobierane przez rolników obecnie w ramach przyznanej im częściowej emerytury rolniczej, ilu rolników w kraju w tym na terenie województwa dolnośląskiego pobiera emeryturę częściową i przejdzie z urzędu na emeryturę rolniczą w powszechnym wieku emerytalnym i jaki jest w związku z tą zmianą przewidywany spadek poziomu wypłacanych świadczeń dla ww. emerytów, w przypadku gdy nie zaprzestaną prowadzenia działalności rolniczej?

Czytaj więcej...

Interwencja DIR do Wiceministra Środowiska na działania Zarządu Okręgowego PZŁ we Wrocławiu

Dolnośląska Izba Rolnicza mając na względzie zrozumienie, z jakim Pan Andrzej Konieczny Podsekretarz Stanu Pełnomocnik Ministra Środowiska ds. Puszczy Białowieskiej podchodzi do zagadnienia szeroko pojętej współpracy dzierżawców oraz zarządców obwodów łowieckich z rolnikami zmierzającej do minimalizowania i ograniczania wszelkich sytuacji konfliktowych związanych z występowaniem szkód łowieckich, w piśmie odniosła się do sytuacji, jaka miała miejsce na terenie działania Zarządu Okręgowego PZŁ we Wrocławiu podczas tegorocznej procedury podpisywania umów dzierżawy obwodów łowieckich na kolejne 10 lat.

Czytaj więcej...

Zarząd DIR interweniuje u Ministra Rolnictwa w sprawie przywrócenia rolnikom możliwości przechodzenia na wcześniejszą emeryturę po 2017 roku

Walne Zgromadzenie Dolnośląskiej Izby Rolniczej wystąpiło do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyrażając swój sprzeciw w związku z brakiem działań przeciwdziałających włączeniu rolników do jednolitego systemu emerytalnego. Po raz kolejny zwracamy uwagę, iż praca rolnika w znaczący sposób różni się od czynności wykonywanych przez przedstawicieli innych zawodów. Wymaga ona bowiem ciągłego zaangażowania fizycznego i psychicznego w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania gospodarstwa rolnego. Niezależnie od pory roku oraz warunków meteorologicznych rolnicy wykonują prace, które niosą za sobą ryzyko powstania wielu chorób zawodowych. Pomimo stosowanych zabezpieczeń pracujący na roli narażeni są na stały kontakt ze środkami ochrony roślin, środkami chemii rolniczej i weterynaryjnej oraz zagrożeniami biologicznymi. Ustawodawca nie przewidział dla tej grupy zawodowej rozwiązań w postaci zastępstw w okresie choroby czy urlopu. Rolnik wykonuje swoją pracę 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku wkładając w to wszystkie siły. Ten zawód wymaga od rolnika zdrowia i siły w celu utrzymania rodziny oraz należytego zarządzania prowadzoną działalnością rolniczą.

Czytaj więcej...

Wystąpienie DIR do Ministra Środowiska ws.ograniczenia roli Zarządu PZŁ do podmiotu opiniującego w procedurze dzierżawy obwodów łowieckich

Mając jeszcze w pamięci niedawny proces opiniowania przez samorząd rolniczy umów dzierżawy obwodów łowieckich oraz spostrzeżenia i uwagi, jakie nasuwają się po odbyciu tej procedury, Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej zawnioskował do Ministra Środowiska o zmianę procedury wydzierżawiania obwodów łowieckich.

Czytaj więcej...

Prezes

Mam takie odczucie... Czytaj więcej->

luty 2018
N P W Ś C Pt S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2018-02-16
USD 3,3173 -0,26%
EUR 4,1559 +0,07%
CHF 3,6049 +0,30%
GBP 4,6769 +0,01%
Wspierane przez Money.pl
Imieniny obchodzą: Arnold, Konrad, Marceli