Uwagi do porozumienia w sprawie współpracy w zakresie łowiectwa

W nawiązaniu do otrzymanego w dniu 29 marca 2017 r. projektu porozumienia pomiędzy Prezesem Krajowej Rady Izb Rolniczych, Przewodniczącym Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego oraz Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych w sprawie współpracy w zakresie łowiectwa, Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej pragnie zauważyć, że nie może ono zastąpić oczekiwanego w środowisku rolniczym szybkiego wdrożenia znowelizowanej Ustawy – Prawo łowieckie. Oczekujemy działań zmierzających do wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2014 r. poprzez zapewnienie odpowiednich prawnych środków ochrony praw właściciela nieruchomości objętej obwodem łowieckim, wzmocnienia nadzoru Ministra Środowiska nad Polskim Związkiem Łowieckim oraz wprowadzenia nowych rozwiązań do systemu szacowania strat i wypłaty odszkodowań za szkody powodowane przez dzikie zwierzęta w uprawach i płodach rolnych.

Czytaj więcej...

Dolnośląska Izba Rolnicza opiniuje umowy dzierżawy obwodów łowieckich

Z końcem marca br. upływa termin obowiązywania dotychczas zawartych umów dzierżawy obwodów łowieckich przez koła łowieckie. Zgodnie z Art. 29 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie obwody łowieckie polne wydzierżawia starosta, na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego, po zasięgnięciu opinii wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz właściwej izby rolniczej. Jak wskazuje ustawodawca, starosta przy podejmowaniu decyzji w sprawie wydzierżawienia obwodu łowieckiego polnego powinien posiłkować się nie tylko opinią wójta (burmistrza, prezydenta miasta), ale również opinią izby rolniczej.

Czytaj więcej...

Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej w sprawie zmiany przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej, w oparciu o wniosek złożony na posiedzeniu Rady Powiatowej DIR Powiatu Oławskiego, zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zmianę przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych w sposób umożliwiający dofinansowanie odkwaszania gleb.

Czytaj więcej...

Zarząd DIR w sprawie zmian legislacyjnych w zakresie zwrotu nieruchomości do ANR oraz regulacji czynszu dzierżawnego

Na wniosek Członków Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej w Świdnicy i rolników powiatu świdnickiego oraz na podstawie zgłoszonych uwag i wniosków przez rolników powiatu wrocławskiego Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej wniósł do Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych o wszczęcie procedury legislacyjnej w dwóch tematach związanych z gruntami Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Te regulacje ustawowe dotyczą:

Czytaj więcej...

Zaświadczenia o wielkości Dużych Jednostek Przeliczeniowych

Prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej Leszek Grala zwrócił się do Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych z zapytaniem dotyczącym instytucji (organu państwowego), który jest władny do wystawiania zaświadczeń dotyczących Dużych Jednostek Przeliczeniowych – średniorocznie z gospodarstwa, w którym są zwierzęta należące do rolników ubiegających się o dzierżawę gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w ramach przetargów ograniczonych ofert pisemnych.

Czytaj więcej...

Prezes

Mam takie odczucie... Czytaj więcej->

luty 2018
N P W Ś C Pt S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2018-02-16
USD 3,3173 -0,26%
EUR 4,1559 +0,07%
CHF 3,6049 +0,30%
GBP 4,6769 +0,01%
Wspierane przez Money.pl
Imieniny obchodzą: Arnold, Konrad, Marceli