Poruszanie się kombajnami po drogach publicznych

W związku z trwającymi żniwami oraz sygnałami napływającymi od rolników 4 sierpnia 2016 r. Zarząd KRIR na wniosek Dolnośląskiej Izby Rolnczej zwrócił się do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie udzielenia informacji na temat konieczności uzyskiwania pozwoleń na poruszanie się kombajnami po drogach publicznych. Na przykładzie rolnika z województwa dolnośląskiego, który chciał w tym roku załatwić wszystko formalnie i zwrócił się do Starostwa Powiatowego w Lubaniu w sprawie wydania stosownego zezwolenia na jeden miesiąc – Zarząd KRIR poinformował, że różnie odbywa się to w różnych Starostwach (w przypadku dróg powiatowych).

Czytaj więcej...

DIR w sprawie zaniżania przez koła łowieckie danych dotyczących liczby zwierząt łownych

Podstawą prowadzenia gospodarki łowieckiej w naszym kraju są roczne plany łowieckie i wieloletnie łowieckie plany hodowlane. Roczne plany łowieckie sporządzane są na okres od 1 kwietnia do 31 marca roku następnego zwany rokiem gospodarczym. W trybie zatwierdzania rocznych planów łowieckich biorą udział nadleśniczowie, wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast, a w szczególnych przypadkach dyrektorzy parków narodowych oraz zarządzający rybackimi obrębami hodowlanymi. 

Czytaj więcej...

Wniosek o rzetelne dane w rocznych planach łowieckich

Prezes Leszek Grala w imieniu Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej wystąpił do Ministra Środowiska z prośbą o zobligowanie kół łowieckich do podawania w rocznych planach łowieckich rzetelnych danych dotyczących liczby zwierząt łownych planowanych do odstrzału, co w konsekwencji wpłynie na zmniejszenie rozmiaru szkód wyrządzanych przez te zwierzęta w uprawach i płodach rolnych, jak również wysokości odszkodowań wypłacanych przez koła łowieckie.

Czytaj więcej...

Stanowisko w sprawie preferowanej przez Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej formy przetargów na dzierżawę nieruchomości pochodzących z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

30 kwietnia 2016 roku weszła w życie ustawa, która zmieniła zasady obrotu ziemią rolną w Polsce. Ma ona przeciwdziałać wykupowaniu gruntów w celach innych niż rolnicze. Wprowadza zasady kupna/sprzedaży ziemi, dzierżawy ziemi państwowej z Zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych, a także gwarantuje prawo dziedziczenia. Ustawa wstrzymuje jej sprzedaż na 5 lat. To rozwiązanie jest korzystne dla rolników, bo jest to najtańszy sposób pozyskania gruntów rolnych. Będą to dzierżawy długotrwałe, zawierane nawet na okres powyżej 10 lat, co pozwoli na racjonalne planowanie produkcji. Wydzierżawianie gruntów będzie odbywało się poprzez przetargi organizowane przez Agencję Nieruchomości Rolnych. Będą w nich mogli uczestniczyć wyłącznie rolnicy indywidualni zamierzający powiększyć lub utworzyć gospodarstwo rodzinne.

Czytaj więcej...

Wniosek o wszczęcie procedury legislacyjnej w sprawie uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium

Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej zwrócił się z wnioskiem do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wszczęcie procedury legislacyjnej, dotyczącej zmiany uchwalania studium i miejscowych planów, jaka jest stosowana przez samorządy terytorialne. Obecnie o przeznaczeniu, sposobie zagospodarowania i warunkach zabudowy terenu decydują przede wszystkim samorządy terytorialne. Ta właściwość nazywana jest władztwem planistycznym, które oznacza odpowiedzialność za kształtowanie polityki przestrzennej. Procedura sporządzania studium ustanowiona w art. 11 i planów miejscowych ustanowiona w art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie wymaga informowania właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, których przeznaczenie zmienia studium, a następnie miejscowy plan.

Czytaj więcej...

Prezes

Mam takie odczucie... Czytaj więcej->

luty 2018
N P W Ś C Pt S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2018-02-16
USD 3,3173 -0,26%
EUR 4,1559 +0,07%
CHF 3,6049 +0,30%
GBP 4,6769 +0,01%
Wspierane przez Money.pl
Imieniny obchodzą: Arnold, Konrad, Marceli