Postulaty DIR W/S Aspektów Istotnych Przy Przedłużaniu Umów Dzierżawy I Zapotrzebowania Na Grunty Uwzględnione Przez Dyrektora Generalnego W Warszawie

Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej w dniu 03.10.2017r. wystosował do Dyrektora Oddziału KOWR we Wrocławiu oraz Dyrektora Generalnego KOWR w Warszawie pismo, w którym wyraził swoje stanowisko, co należy uwzględniać przy rozpatrywaniu wniosków o przedłużenie umów dzierżawy oraz zapotrzebowaniu na grunty na danym terenie ze strony rolników indywidualnych. Zarząd wskazał, że każda umowa dzierżawy winna być rozpatrywana indywidualnie, z uwzględnieniem wszystkich czynników, które są związane z prowadzeniem działalności rolniczej, w tym warunków gospodarowania w zależności od położenia nieruchomości.

Czytaj więcej...

Publikacja Przez DIR Ogłoszeń o Sprzedaży Nieruchomości Rolnych w Obrocie Prywatnym

Zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 2052), jednym z warunków uzyskania przez zbywcę na podstawie art. 2a ust 4 pkt 1 zgody Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia (KOWR) na sprzedaż nieruchomości jest wykazanie, że nie było możliwości nabycia nieruchomości przez podmioty określone w art. 2a ust 3 pkt 1 cytowanej ustawy, tj. rolnika indywidualnego, osobę mu bliską, jednostkę samorządu terytorialnego, Skarb Państwa lub działający na jego rzecz KOWR, osoby prawne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz parki narodowe (na cele związane z ochroną przyrody).

Czytaj więcej...

Interwencja Zarządu DIR w sprawie funkcjonowania Oddziału Terenowego KOWR we Wrocławiu

Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośbą o interwencję i podjęcie działań, które usprawnią funkcjonowanie Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa we Wrocławiu.

Do Dolnośląskiej Izby Rolniczej zgłasza się bardzo dużo osób, które skarżą się na działania Oddziału we Wrocławiu w zakresie wydawania decyzji dotyczących nabycia nieruchomości rolnych na podstawie przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Na przestrzeni kilku ostatnich miesięcy ilość osób zgłaszających się do naszej Izby, które skarżą się na działania Oddziału KOWR we Wrocławiu bardzo gwałtownie wzrosła, dlatego Zarząd podjął decyzję o wystąpieniu do Ministra w tej sprawie. Wobec zarzutów, jakie zgłaszają skarżący nie można pozostać obojętnym, bo to m.in. przez pryzmat takich zastrzeżeń jest kształtowany obraz Krajowego Ośrodka, polityki rolnej państwa oraz samej osoby Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Czytaj więcej...

Uwagi Zarządu DIR do wprowadzenia nowych uregulowań dotyczących dzierżaw

W odpowiedzi na zapytanie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie konieczności wprowadzenia nowych regulacji dotyczących dzierżawy gruntów rolnych, Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej stoi na stanowisku, że jeżeli chodzi o dzierżawę nieruchomości rolnych na rynku prywatnym nie ma potrzeby i nie należy wprowadzać nowych regulacji. Obecnie obowiązujące od dziesiątek lat przepisy są już sprawdzone, a dzięki obszernemu orzecznictwu w tym zakresie, nie ma problemów z interpretacją przepisów dotyczących dzierżawy na gruncie prywatnym. W ocenie Zarządu, to właśnie dzięki temu, że na przestrzeni lat nie wprowadzano wielu zmian dotyczących dzierżawy na rynku prywatnym, przepisy w tym zakresie są przejrzyste i zrozumiałe dla obywateli.

Czytaj więcej...

Uwagi do rządowego projektu z 8.11.2017 r. dot. ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz innych ustaw

Proponowane zmiany należy ocenić krytycznie, przede wszystkim z tego względu, że nieco ponad rok temu weszła w życie znacząca, nowa regulacja dotycząca obrotu ziemią rolną w Polsce, a chodzi o ustawę z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. Rządowy projekt zmian jest na tyle duży, że reorganizuje rynek obrotu nieruchomościami ledwo co zmieniony w ubiegłym roku. Warto zwrócić uwagę, że jeszcze nie wszyscy zdążyli przyzwyczaić się do stosowania przepisów z poprzedniej nowelizacji, a tutaj znowu, ten sam rząd, przygotował nam kolejną, bardziej obszerną. Do dzisiaj istnieją spory interpretacyjne co do stosowania przepisów z 2016 r., notariusze mają wątpliwości i odmawiają czynności przeniesienia własności nieruchomości rolnych. W interpretację musiał włączyć się nawet Sąd Najwyższy, który w obecnym 2017 r. wydał już kilka orzeczeń dotyczących stosowania przepisów znowelizowanych w 2016 r. A w kolejce na rozpatrzenie czekają kolejne zagadnienia… Niestety nowe przepisy tych wątpliwości nie usuwają, a na pewno pojawią się kolejne.

Czytaj więcej...

Prezes

Mam takie odczucie... Czytaj więcej->

styczeń 2018
N P W Ś C Pt S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2018-01-19
USD 3,3994 -0,33%
EUR 4,1750 +0,21%
CHF 3,5576 +0,30%
GBP 4,7301 +0,18%
Wspierane przez Money.pl
Imieniny obchodzą: Marta, Henryk, Mariusz