Na wstępie obrad przypomniała o zbliżających się wyborach do izb rolniczych. Odczytała Uchwałę nr 9/2014 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 listopada 2014 roku o zarządzeniu wyborów do Izb Rolniczych na dzień 31 maja 2015 rok. Poczym zapoznała delegatów z terminarzem wyborczym i poinformowała, że Rady Powiatowe DIR kończą pracę 3 kwietnia 2015 roku. W związku z tym podziękowała delegatom za czteroletni okres pracy w samorządzie rolniczym i zachęcała do kandydowania na piątą kadencję. Następnie przystąpiono do omawiania ważnych zagadnień w zakresie rolnictwa. Delegaci zostali zapoznani z nowymi zasadami płatności obszarowych w 2015 roku, z zasadami ochrony zwierząt przed chorobami i profilaktyce czyli bioasekuracji. Kierownik o/PIORiN w Głogowie przypomniała o zasadach integrowanej ochrony roślin i zwróciła uwagę na badania sprawności technicznej opryskiwaczy. W posiedzeniu uczestniczył Członek Zarządu Powiatu Głogowskiego Jeremi Hołownia. Na jego ręce Delegaci złożyli wiele wniosków, które należą do kompetencji Starosty m.in. naprawa dróg powiatowych, kontynuacja komisji ds. wapnowania gleb przez KGHM, ochrona środowiska i zdrowia mieszkańców powiatu w obrębie oddziaływania przemysłu miedziowego. W dalszej części posiedzenia omówiono zasady przeprowadzania przetargów ograniczonych ofert pisemnych na sprzedaż nieruchomości rolnych ANR. Na zakończenie posiedzenia Przewodnicząca Rady Powiatowej DIR podziękowała delegatom za przybycie i podjęcie trudnych tematów w rolnictwie naszego powiatu. Podziękowała również prelegentom Marii Grymm z PZD DODR w Głogowie, Mieczysławowi Gudowskiemu i Krzysztofowi Sroce z Powiatowej Inspekcji Weterynarii w Głogowie oraz Dorocie Buczyłko z PIORiN o/ w Głogowie.

Irena Bednarek

Forum Rolnicze w Głogowie 

Z inicjatywy Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Głogowskiego w dniu 3 grudnia 2014 r. w Głogowie odbyło się „Forum Rolnicze powiatu Głogowskiego” Temat wiodący obrad to „Możliwości rozwoju rolnictwa dolnośląskiego w nowej perspektywie budżetowej 2014 -2020” Współorganizatorem Konferencji była Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa OR we Wrocławiu.


Oficjalnego otwarcia Forum Rolniczego dokonał Jan Zubowski Prezydent Miasta Głogowa, dalej przewodniczyła i prowadziła Przewodnicząca Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej powiatu głogowskiego Alicja Mochol-Kędziora.
Na forum przybyło wielu gości z województwa i uświetnili swoim uczestnictwem Urszula Solińska-Marek Dyrektor Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu, Jacek Sołtys Dyrektor ARR, Marcin Dynia Kierownik Płatności Bezpośrednich Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we Wrocławiu, Jerzy Dulnik Wicedyrektor OT Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu, Jan Rybka z KRUS.
W spotkaniu uczestniczyli Wójtowie Gmin lub ich przedstawiciele oraz Kierownicy wszystkich jednostek pracujących na rzecz rolnictwa jak: PIORiN, ARiMR, DODR, PIWet. oraz przedstawiciele Banków oraz firm jak FoodWorks z Chróściny, Danko Hodowla Roślin SA w Choryniu, delegaci do Rady Powiatowej DIR powiatu głogowskiego, Sołtysi i rolnicy z terenu wszystkich gmin powiatu.
Referat wprowadzający na temat „Aktualna sytuacja dochodowa gospodarstw rolnych i perspektywy ich funkcjonowania w obecnej sytuacji makroekonomicznej” wygłosił dr inż. Tomasz Berbeka z Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Następnie Marcin Dynia z ARiMR omówił projekt systemu płatności bezpośrednich na lata 2015-2020 oraz zazielenienia. Dalej przedstawiciel Danko Stacji Hodowli Roślin SA w Choryni omówił prowadzone prace hodowlane w obrębie zbóż, strączkowych i traw, po czym zarekomendował wysokiej jakości materiał siewny odmian zbóż, grochu, łubinu przydatnych w rejonie głogowskim.
Następnie Prezydent Miasta Jan Zubowski scharakteryzował i zapromował miasto Głogow wraz z terenami rolniczymi. Przychylił się również do problemów rolników, wskazując na głębokie zainteresowanie przez samorząd miasta. Podczas spotkania wystąpili Dyrektorzy lub upoważnione osoby instytucji działających w obszarze rolnictwa jak: ANR, Bank Zachodni WBK, Credit Agricol BP, ARR, KRUS, PIORiN i przedstawili główne kierunki działalności i dorobek za 2014 roku. W dyskusji poruszono sprawę gospodarowania nieruchomościami rolnymi w zasobie Skarbu Państwa, sprawy zazielenienia i płatności bezpośrednich. Zainteresowanie Forum było duże o czym świadczyła duża frekwencja oraz aktywny udział uczestników w dyskusji. Podczas Forum ustawione były liczne stoiska branżowe i można było zaopatrzyć się w bieżące informacje. Na zakończenie prowadząca obrady Alicja Mochol-Kędziora zarekomendowała producentów jabłek i warzyw z naszego regionu, którzy promocyjnie rozdawali swoje zbiory. Po czym podziękowała wszystkim przybyłym na powiatowe spotkanie a cieple słowa skierowała do sponsorów.
Irena Bednarek

  

 

  

 

Ogłoszono podstawę do ustalenia podatku rolnego na rok 2015

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 oraz z 2014 r. poz. 40) Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasił, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015 wynosi 61,37 zł za 1 dt.

Źródło: krir.pl

Prezes

Mam takie odczucie... Czytaj więcej->

styczeń 2018
N P W Ś C Pt S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2018-01-16
USD 3,4190 +0,53%
EUR 4,1825 +0,31%
CHF 3,5428 +0,27%
GBP 4,7060 +0,34%
Wspierane przez Money.pl
Imieniny obchodzą: Marian, Jan, Antoni