W dniu 15 stycznia br. w Łężycach na wspólnym posiedzeniu spotkali się delegaci Rad Powiatowych DIR Powiatu Kłodzkiego, Ząbkowickiego, Dzierżoniowskiego i Świdnickiego. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni Goście w osobach: Leszek Grala – Prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej Ryszard Borys – Wiceprezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej, Franciszek Baranowski – Członek Zarządu DIR, Tadeusza Mochalski – Członek Zarządu DIR, Wiktor Skotnicki - Członek Zarządu DIR, Grażyna Cal – Przewodniczącą Komisji Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Zbigniew Szczygieł - Członek Komisji Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Urszula Solińska – Marek – Dyrektor Biura Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu, Jana Socha – Zastępca Dyrektora Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we Wrocławiu; Krzysztof Żuk – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Szczytna, Stanisław Longawa - Wójt Gminy Kłodzko ; Józef Kołt – Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Powiecie Kłodzkim ; Zbigniew Dąbrowski – Kierownika Biura Powiatowego PZD Kłodzko ; Jarosław Surówka – Prezes Bystrzyckiego Centrum Zdrowia; Elżbieta Ulatowska – Przewodnicząca Komisji Budżetowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej; W spotkaniu uczestniczyli przewodniczący Rad Powiatowych DIR: Leszek Bobula – Przewodniczący Rady Powiatowej DIR Powiatu Kłodzkiego, Piotr Rakoczy – Przewodniczący Rady Powiatowej DIR Powiatu Dzierżoniowskiego, Zbigniew Zieliński – Przewodniczący Rady Powiatowej DIR Powiatu Świdnickiego wraz z członkami Rad. 

Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia Prezesa DIR Pana Leszka Grali. Na początku omówione zostały działania statutowe DIR, które realizowane będą w roku 2015. Prezes DIR wspomniał również o sprzeciwie Zarządu DIR ws. nowelizacji ustawy o prawie łowieckim. Rok 2015 jest ważnym rokiem dla izb rolniczych gdyż 31 maja odbędą się wybory. Przedstawiony został przez Prezesa DIR terminarz wykonania poszczególnych czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych. Ponadto Prezes DIR Leszek Grala poinformował zebranych iż DIR przeszła kontrolę Urzędu Skarbowego za lata 2011, 2012, 2013 i nie stwierdzono nieprawidłowości. 

Pan Jan Socha Zastępca Dyrektora Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we Wrocławiu podkreślił dobrą współpracę z doradztwem i izbą rolniczą, życzył zebranym w 2015 roku zadowolenia z dochodów, bo nie jest już sztuką wyprodukować, sztuką jest dobrze sprzedać. Wójt Gminy Kłodzko Stanisław Longawa podsumował rok 2014 dla Gminy Kłodzko – gminy typowo rolniczej jako niekorzystny. Na terenie Gminy Kłodzko wystąpił deszcz nawalny, który spowodował wyleganie i porost zbóż w kilkudziesięciu gospodarstwach rolnych. Dzięki współpracy Gminy Kłodzko z DIR i DODR sprawne szacowanie szkód pozwoliło na umorzenie kwartalnego podatku rolnego. W Gminie Kłodzko prężnie działa Gminna Spółka Wodna, która zrzesza ok. 50 członków, którzy służą swoim doświadczeniem. Wójt Gminy Kłodzko podziękował za zaproszenie i zachęcił do wspólnej współpracy. 

Pan Zbigniew Szczygieł Członek Komisji Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, przedstawił zebranym główne założenia klastra „Wołowina Sudecka”. Adresatami klastra „Wołowina Sudecka” są producenci – rolnicy, Uniwersytet Przyrodniczy, Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, rzeźnie, ubojnie, przetwórcy oraz restauratorzy. Najistotniejszymi rezultatami inicjatywy klastrowej są m. in. : wzrost konkurencyjności gospodarstw regionów Sudetów, wzrost znaczenia opłacalności hodowli bydła, tworzenie nawyków kulinarnych, wzrost liczby miejsc pracy , wzrost jakości kapitału ludzkiego, promocja idei partnerstwa trójsektorowego a także generowanie dobrych praktyk

Pani Grażyna Cal Przewodnicząca Komisji Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Sejmiku Województwa Dolnośląskiego poinformowała że został odzyskany budżet na Odnowę Wsi. W lutym środki pieniężne znajdą się w budżecie Województwa Dolnośląskiego co pozwoli na uruchomienie działań i konkursów w odpowiednich terminach. Pani Cal zaprosiła również Dolnośląską Izbę Rolniczą do współpracy. 
Po wystąpieniach zaproszonych Gości Prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej wraz z Członkiem Zarządu DIR Panem Wiktorem Skotnickim wręczył odznaczenia za długoletnią współpracę z samorządem rolniczym dla Haliny Bernat, Elżbiety Ulatowskiej oraz Wiesławy Czarneckiej z Rady Powiatowej DIR Powiatu Kłodzkiego. 

Po części oficjalnej Pan Franciszek Baranowski Członek Zarządu DIR przedstawił prezentację na temat : „Wspieranie restrukturyzacji, modernizacji i rozwoju rolnictwa oraz umacnianie ekonomiczne gospodarstw, podnoszenie ich konkurencyjności w kontekście zmian WPR 2014 – 2020”.  W uzupełnieniu do prezentacji Pan Dąbrowski z PZD Kłodzko powiedział, że będzie znacznie trudniej uzyskać pomoc, natomiast ilość środków na różne działania będzie większa. Pomoc będzie skierowana do gospodarstw mniejszych, program przewiduje również znaczne środki na przetwórstwo, rolnik indywidualny może uzyskać pomoc w wysokości 3 mln zł., a grupa 15 mln zł. Istotną zmianą jest też to, że nie będzie rent strukturalnych. 
Na pytania zebranych odpowiadali goście zaproszeni. Na pytania o możliwości uzyskania dopłaty do rekultywacji gruntów odpowiadał Wiktor Skotnicki. A na pytanie o konieczność opłaty za wysiew własnego materiału siewnego odpowiadał Prezes Grala – powiedział, że gospodarstwa powyżej 30 ha muszą płacić w/w opłatę.

Spotkanie zakończyło się ogólną dyskusją i wzajemną wymianą informacji oraz doświadczeń.

E

 

 

Katarzyna Zwardoń

Elżbieta Sobótko

Prezes

Mam takie odczucie... Czytaj więcej->

luty 2018
N P W Ś C Pt S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2018-02-21
USD 3,3697 +0,30%
EUR 4,1562 +0,22%
CHF 3,5978 +0,03%
GBP 4,7072 +0,06%
Wspierane przez Money.pl
Imieniny obchodzą: Eleonora, Feliks, Kiejstus