Podstawy prawne i zarządzenia Dyrektora Generalnego KOWR

 1. Ustawa z dnia 19.10.1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
 2. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego
 3. Ustawa z 14.04.2016r. o wstrzymaniu sprzedaży
 4. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14.01.2009r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
 5. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 01.08.2016r. w sprawie sposobu ustalania wysokości czynszu dzierżawnego w umowach dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
 6. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17.01.2012r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą
 7. Zarządzenia Dyrektora Generalnego KOWR nr 103/2017/Z z dnia 09.10.2017r w sprawie zasad wydzierżawiania nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa;
 8. Zarządzenie Dyrektora Generalnego KOWR nr 28/2018/Z  z dnia 22.02.2018r. zmieniające zarządzenie
  nr 103/2017/Z z dnia 09.10.2017r. w sprawie wydzierżawiania nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.
 9. Zarządzenie Dyrektora Generalnego KOWR nr 95/2017/Z z dn. 06.10.2017 w sprawie wykonywania umów dzierżawy nieruchomości ZWRSP
 10. Zarządzenie Dyrektora Generalnego KOWR nr 21/2018/Z z dn. 05.02.2018r w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rad Społecznych działających przy oddziałach terenowych KOWR
 11. Zarządzenie Dyrektora Generalnego KOWR nr 35/2018/Z z dn. 05.03.2018r zmieniające Zarządzenie
  nr 21/2018/Z w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rad Społecznych działających przy oddziałach terenowych KOWR
 12. Zarządzenie Dyrektora Generalnego KOWR nr 43/2018/Z z dn. 12.03.2018r zmieniające Zarządzenie nr 21/2018/Z w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rad Społecznych działających przy oddziałach terenowych KOWR
Słowa prezesa

Jeżeli prawdą jest, że „mowa jest srebrem a milczenie złotem”...

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 3,9392 +0,24% [17:19]
 EUR / JPY 119,4870 -0,18% [17:19]
 EUR / PLN 4,2835 +0,03% [17:19]
 USD / JPY 108,4940 -0,24% [17:19]
 USD / PLN 3,8887 -0,02% [17:19]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Roger, Serafina