Prezentacja Tradycyjnych Stołów Wigilijnych – Dolny Śląsk 2018

W sobotę 15 grudnia w Pasażu Grunwaldzkim Dolnośląska izba Rolnicza wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego oraz Związkiem Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych zorganizował Prezentację Tradycyjnych Stołów Wigilijnych.

Uroczystego otwarcia dokonali Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Marcin Gwóźdź i Prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej Leszek Grala. Świąteczne życzenia wszystkim uczestnikom i gościom złożył Arcybiskup Metropolita Wrocławski Józef Kupny.

Stanowisko Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu z dnia 17 grudnia 2018 roku

Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej z niepokojem obserwuje sytuację gospodarstw rolnych, w szczególności rodzinnych gospodarstw, które w ostatnich latach skorzystały z pomocy PROW oraz zakupiły grunty z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. W pełni solidaryzujemy się z protestującymi rolnikami w innych regionach Polski.

Dolnośląscy rolnicy skupieni w samorządzie rolniczym wyrażają pełne poparcie dla ekonomicznych postulatów zgłaszanych przez protestujących rolników. Krytyczna sytuacja na rynku wieprzowiny wywołana skrajnie niskimi cenami żywca wieprzowego oraz brakiem odczuwalnych postępów w walce z afrykańskim pomorem świń powodują frustrację i niezadowolenie producentów.

Również sytuacja na innych rynkach rolnych jest niezadowalająca i nie ma symptomów jej poprawy, a działania rządu są nieskuteczne.

Samorząd Rolniczy od kilkunastu miesięcy w swoich wystąpieniach sygnalizował o bardzo trudnej sytuacji gospodarstw rolnych, domagał się stworzenia warunków gwarantujących polskim rolnikom opłacalności prowadzonej produkcji. Nasze postulaty i propozycje pozostawały jednak niezauważone. Stoimy na stanowisku, że potrzebna jest poważna dyskusja o przyszłości gospodarstw rolnych i wypracowaniu mechanizmów pozwalającym przezwyciężyć pogłębiający się kryzys.

Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej proponuje by w pierwszej dekadzie stycznia 2019 roku samorząd rolniczy przygotował i przeprowadził w Warszawie manifestację rolników. Odcinając się od mających polityczny wymiar żądań i postulatów mamy obowiązek zwrócenia uwagi społeczeństwa na dramatyczną sytuację gospodarstw rolnych w szczególności tych rodzinnych, które są podstawą ustroju rolnego w naszym kraju.

P R E Z E S

Dolnośląskiej Izby Rolniczej

Leszek Grala

Radny Paweł Kura nowym Przewodniczącym Komisji Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

 

Paweł Kura od wielu lat związany jest ze środowiskiem rolniczym. Dodatkowo posiada wieloletnią aktywność zawodową w obszarze administracji publicznej. Do lipca 2018 r. był Zastępcą Dyrektora Dolnośląskiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu infrastrukturą techniczną oraz zadaniami z zakresu transportu i logistyki. Od lat współpracuje z uczelniami wyższymi tj. Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, Uniwersytetem Medycznym, jednostkami samorządu terytorialnego oraz licznymi stowarzyszeniami. Jego zaangażowanie i zainteresowanie problemami rolników oraz obszarów wiejskich będzie cenne podczas tworzenia programów rozwoju rolnictwa i modernizacji obszarów wiejskich.

 

Nowy dyrektor OR KOWR we Wrocławiu

W środę 5 grudnia 2018 r. Mirosław Kulesza został powołany na stanowisko Dyrektora Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) we Wrocławiu. Mirosław Kulesza jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 1990-1994 pełnił funkcję radnego i wójta gminy Oława, jest radnym powiatu oławskiego. W ostatnich latach był dyrektorem Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jak mówił w krótkiej rozmowie telefonicznej swoje urzędowanie rozpoczyna od zapoznania się z sytuacją jaka panuje w OR KOWR we Wrocławiu. W pierwszej kolejności chciałby się skupić na rozdysponowaniu gruntów jakie obecnie znajdują się w zasobie KOWR oraz tych, które po okresie 25-letniej dzierżawy przez rolników do niego wrócą. Działając w myśl ustawy grunty te będą w pierwszej kolejności będą sprzedawane lub dzierżawione rolnikom prowadzącym małe lub średnie gospodarstwa by je upełnorolnić. Dzięki tym działaniom będą one miały szansę na poprawę swojej dochodowości oraz inwestycje.
-Bardzo liczę na współpracę i wsparcie Dolnośląskiej Izby Rolniczej. W najbliższym czasie planuje szereg spotkań również z innymi organizacjami społecznymi i zawodowymi działający na rzecz dolnośląskiego rolnictwa. Celem spotkań będzie poznanie ich opinii i propozycji by maksymalnie ułatwić rolnikom możliwość zakupu lub dzierżawy ziemi. Wszystkie działania będą prowadzone zgodnie z ustawą.

Niezadowoleni z sytuacji rolnicy blokują drogi…

Wszystko wskazuje, że tegoroczne święta upłyną pod znakiem rolniczych protestów. Niezadowoleni z sytuacji rolnicy blokują drogi w różnych częściach kraju, ze spektakularnym zablokowaniem Autostrady Wolności pod Warszawą. Do mnie też dzwonią koledzy z izby i tłumaczą, ze jak się chce to można. Ale przecież samorząd rolników został powołany nie po to by na ulicach i manifestacjach rozwiązywać rzeczywiste problemy, ale w celu współuczestnictwa i współodpowiedzialności za sytuację w rolnictwie. Co do współodpowiedzialności to jej nie unikam ani ja ani zdecydowana większość z nas ale mam żal, że nie udało się wypracować za kadencji żadnego z ministrów rzeczywistego współuczestnictwa samorządu rolniczego w zarządzaniu krajowym rolnictwem. Bo niby przedkładamy swoje uwagi do większości projektów ustaw, niby regularnie spotykamy się z Ministrem, a ostatnio nawet nasi młodzi przedstawiciele z Premierem Rządu, ale …

Tradycyjne Stoły Wigilijne we Wrocławiu

Leszek Grala Prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej wspólnie z Cezarym Przybylskim Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego zapraszają na Prezentację „Tradycyjnych Stołów Wigilijnych we Wrocławiu” w dniu 15 grudnia br. o godzinie 11.00 w Pasażu Grunwaldzkim we Wrocławiu

Podczas uroczystości 26 Kół Gospodyń Wiejskich z Dolnego Śląska będzie prezentowało tradycyjne potrawy Wigilijne w tym barszcz czerwony z uszkami, krokiety z kapustą i grzybami, smażonego karpia, groch z kapustą, kluski z makiem oraz wyjątkowe wypieki tj. kutię, makowiec, pierniczki, sernik i wiele innych przepysznych kulinariów.

Dodatkową atrakcją będzie konkurs na „Najpiękniejszą Ozdobę Bożonarodzeniową” organizowany przez Dolnośląską Izbę Rolniczą. Konkurs ma na celu kultywowanie tradycji wykonywania ozdób bożonarodzeniowych.

Serdecznie zapraszamy

Leszek Grala Prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej i Cezary Przybylski Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Dzierżawa Działek Ujętych W Wykazie Krajowego Zasobu Nieruchomości (Pod Realizację Programu Mieszkanie Plus)

11 września 2017r. rozpoczął działalność Krajowy Zasób Nieruchomości (KZN), który będzie realizował zadania związane m.in. z powstaniem mieszkań na wynajem z opcją docelowego przeniesienia własności w ramach pakietu Mieszkanie Plus stanowiącego element Narodowego Programu Mieszkaniowego. Jak informuje Centrala KOWR w piśmie z dn. 29.11.2018r. grunty położone w granicach administracyjnych miast z mocy ustawy z dnia 20.07.2017r. o KZN objęte zostały wykazem na potrzeby realizacji inwestycji mieszkaniowych w ramach KZN.

Czy nowe przepisy ułatwią życie rolników?

Ustawodawca czyni ostatnio wiele by przypodobać się rolnikom. Pojawiło się wiele inicjatyw, które mają „przychylić im nieba”. Czy rzeczywiście będzie lepiej i czy propozycje rozwiązań prawnych będą miały szanse upowszechnić się – czas pokaże. Niemniej jednak nie podążają one za faktycznymi potrzebami rolników.

Słowa prezesa

Niezadowoleni z sytuacji rolnicy blokują drogi...

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 3,8129 +0,00% [21:59]
 EUR / JPY 124,7370 +0,00% [21:59]
 EUR / PLN 4,3299 +0,00% [21:59]
 USD / JPY 110,3970 +0,00% [21:59]
 USD / PLN 3,8315 +0,00% [21:59]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Aleksy, Łukasz