Samorząd rolniczy w sprawie pomniejszania pomocy suszowej dla nieubezpieczonych

W związku z ogłoszonymi warunkami uzyskania pomocy finansowej dla rolników, którzy mają oszacowane przez komisje szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy wskazanymi w rozporządzeniu  Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. 2018 poz. 1483), Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w kwestii pomniejszenia kwoty pomocy w przypadku braku ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw w gospodarstwie rolnym.

MRiRW informuje: nie można określić KBW dla użytków zielonych

W związku wnioskiem samorządu rolniczego w sprawie poszerzenia zakresu upraw objętych monitoringiem suszy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2017 r, poz. 2047, z późn. zm.), suszę oznaczają szkody spowodowane wystąpieniem, w dowolnym sześciodekadowym okresie od dnia 21 marca do dnia 30 września, spadku klimatycznego bilansu wodnego poniżej wartości określonej dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb.

Susza – formy pomocy

Producenci rolni, po oszacowaniu strat w uprawach rolnych przez komisje powołane przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód, mogą ubiegać się o pomoc w formie:

Słowo prezesa

Jak żyć Panie Premierze ?” – pytał retorycznie sadownik Donalda Tuska ówczesnego premiera dobrych kilka lat temu. Niby sytuacja się zmieniła, urzęduje trzeci Premier, zmieniło się też trzech ministrów a jeden zaliczył nawet swój powrót do Ministerstwa po wcześniejszej dymisji

„Bezpieczne żniwa 2018”

Żniwa w toku, a co za tym idzie wzmożone prace polowe. Dobra organizacja i stosowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy to podstawy do uniknięcia wypadku przy pracy rolniczej.

Festiwal Dolnośląska Wieś Piotrowice 2018

Tłumy odwiedzających, najlepsze lokalne produkty, zadziwiające rękodzieło i przepiękny folklor. W niedzielę 1 lipca w Piotrowicach nie sposób było się nudzić. Nawet pogoda dopisała i słońce towarzyszyło uczestnikom Festiwalu przez cały dzień.

Słowa prezesa

Jak żyć Panie Premierze?...

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 3,7476 -0,02% [14:18]
 EUR / JPY 129,9110 +0,36% [14:18]
 EUR / PLN 4,2884 +0,05% [14:18]
 USD / JPY 112,1490 +0,35% [14:18]
 USD / PLN 3,7017 +0,04% [14:18]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Gawl, Florentyna