Potrzeba wspólnego spotkania w celu wypracowania współpracy na linii rolnik – koło łowieckie

Podstawą prowadzenia gospodarki łowieckiej w naszym kraju są roczne plany łowieckie i wieloletnie łowieckie plany hodowlane. Roczne plany łowieckie sporządzane są na okres od 1 kwietnia do 31 marca roku następnego zwanego rokiem gospodarczym. Dolnośląska Izba Rolnicza wielokrotnie zwracała się z prośbą do podmiotów biorących udział w procesie opiniowania i zatwierdzania rocznych planów łowieckich o zwrócenie szczególnej uwagi na proponowane przez dzierżawców obwodów łowieckich, którymi najczęściej są koła łowieckie, plany pozyskania zwierzyny grubej i płowej (zwłaszcza dzików i jeleni), czyniących największe szkody w uprawach oraz płodach rolnych. Problem szkód łowieckich jest nadal niezwykle istotny, a jego rozmiar zdaje się systematycznie rosnąć stanowiąc duże obciążenie dla rolników, których uprawy są niszczone przez dzikie zwierzęta. Przyczyny takiej sytuacji należy upatrywać w korzystnych warunkach klimatyczno-środowiskowych sprzyjających wzrostowi populacji zwierząt łownych, ale również mniejszym niż planowane wykonaniem planów łowieckich przez koła łowieckie.

W związku z powyższym Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu poprosił o udostępnienie informacji odnośnie rocznych planów łowieckich i ich wykonania w latach łowieckich 2015/16, 2016/17 oraz planu pozyskania w roku 2017/18 w zakresie:

– Dzika – plan pozyskania i wykonanie planu w sztukach,

– Jelenia – plan pozyskania i wykonanie planu w sztukach,

dla każdego obwodu łowieckiego oddzielnie. Zarząd poprosił również o podanie charakterystyki podległych Państwu kół łowieckich w zakresie stanu osobowego z podziałem na myśliwych miejscowych i zamiejscowych, przy czym za myśliwego miejscowego należy uznać osobę zamieszkałą na terenie powiatu, na którym znajduje się dany obwód łowiecki.

W minionym okresie, w ramach konsultacji prowadzonych z rolnikami oraz delegatami Dolnośląskiej Izby Rolniczej dokonano analizy działań poszczególnych kół łowieckich na terenie naszego województwa. Uzyskane informacje skłoniły Zarząd DIR do zaproponowania Zarządom Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego spotkania z naszą izby celem omówienia zgłaszanych nam uwag oraz wypracowania płaszczyzny dalszej współpracy.

Informacje kwartalne

Na wsi coraz więcej niepewności...

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Justyna, Cyprian